Lees, luister en kijk

Lees een artikel, beluister een podcast of kijk een webinar terug. Vol met tips, kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Ga naar

Legio mogelijkheden met het Optimaal Digitaal spel

Artikel

In aanloop naar de Challenge Optimaal Inclusief spreekt Gebruiker Centraal met verschillende spelleiders, spelleiders in spe en mensen die het Optimaal Digitaal spel hebben gespeeld. spelleider in spe Heleen van der Klink, webcoördinator gemeente Huizen.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Kapot geregeld

Artikel

Als er mensen ergens nog harder van gaan zuchten dan publieke IT, dan zijn het aanbestedingen voor IT.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Onbegaanbare wegen

Artikel

We zijn ons als overheid ervan bewust dat niet iedereen op de digitale snelweg kan rijden. Dus bieden we iedereen die dit wil aan om op cursus te gaan.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

You Rule!

Artikel

'You rule!' Met die woorden werd de eerste werksessie ‘Fatsoenlijk Digitaliseren #Hoedan?!’ van Gebruiker Centraal afgesloten.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Een apotheek voor iedereen!

Artikel

Een apotheek voor iedereen. Voor het leveren van goede farmaceutische patiëntenzorg is het nodig dat geneesmiddelinformatie op de individuele patiënt wordt afgestemd. Zo krijgen ook laaggeletterden en mensen met een andere moedertaal de juiste zorg. Op een bijeenkomst van Gebruiker Centraal vertelde Mark Slager over de aanpak van apotheek Orion in Amersfoort.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Be­leid maken in een digitale over­heid

Artikel

Deze blog is de tweede van de blogserie 'De gebruiker radicaal centraal'. De blogserie is geïnspireerd door het model waarmee Groot Brittannië – bij de Government Digital Service (GDS) in Londen – dienstverlening wordt bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd. In deze blog vertelt Andrew Greenway over beleid maken in een digitale overheid.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

De gebruiker radicaal centraal. #Hoe dan?

Artikel

Victor Zuydweg en Edo Plantinga, de twee initiatiefnemers van Gebruiker Centraal gaan in gesprek. De gebruiker centraal stellen, hoe kun je dat het beste aanpakken? ‘Met een Government Digital Service (GDS), zoals in Engeland’, vindt Edo Plantinga. ‘Dat past niet in onze cultuur’, stelt Victor Zuydweg. Maar hoe moet het dan wel? Blog in de serie 'De gebruiker radicaal centraal'.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Maak van de bijsluiter geen uitsluiter

Artikel

23 mei jl organiseerde Gebruiker Centraal de bijeenkomst Inclusiethermometer: iedereen doet mee! Ook werd de toolkit Inclusie gelanceerd!

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Recensie Ruined by Design: How Designers Destroyed the World

Artikel

Een recensie van "Ruined by Design: How Designers Destroyed the World" door Mike Monteiro. Zijn stelling: wij designers hebben de tools gemaakt die nu misbruikt worden. Is dit een goed boek? Nou...

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Update: NL Design System

Artikel

Update over de stand van zaken rondom het traject NL Design System, geïnitieerd door Gebruiker Centraal. In samenwerking met medewerkers van diverse overheidsorganisaties.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen

Kick-off werkgroepen van het NL Design System

Artikel

We zijn uit de startblokken met de werkgroepen van het NL Design System! Woensdag 24 april hebben twintig ontwerpers, UX experts en ontwikkelaars met elkaar nagedacht over principes, criteria en concrete componenten.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen

Manipuleer­baar as f*ck

Artikel

Kees Verhoeven heeft de roze olifant de kamer in gesmeten met zijn voorstel om social media bij de overheid te verbieden. Zelfs als dit een gevalletje hoog inzetten en halverwege eindigen is, moet je de kern van het probleem erkennen.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

Artikel

In de MOOC 'Wendbaar werken' wordt aandacht besteed aan de wijze waarop methodieken als Lean, Agile en Design Thinking bijdragen aan de innovatieve mentaliteit van overheidsorganisaties. Ze worden veelal als aparte methodes gezien, maar dat zijn ze niet!

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Persona’s in be­leid. Hoe dan?!

Artikel

Hoewel er wordt geëxperimenteerd met persona’s is het gebruik ervan binnen beleid nog relatief onbekend en onzeker. Kun je zo een persona inzetten voor het maken van beleid? En zo ja, hoe dan?!

Meer over

 • Onderzoeken, testen en meten

Wij bakken er echt niets van

Artikel

"Jullie bakken er echt niets van". Dat was de belangrijkste boodschap van de vorige CIO van Estland, Taavi Kotka. Deze sjofele veertiger deelde rake klappen uit in een zaal vol IT architecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Toe­gan­kelijk­heid: complexer dan je denkt!

Artikel

Willem Pieterson vertelt in zijn blog over de complexiteit van toegankelijkheid in overheidsdienstverlening. Veel aandacht van overheden en politiek.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid