Draagvlak en bewustwording

Als organisatie de gebruiker centraal stellen kan als er draagvlak is. Hoe neem je je collega’s mee in het proces? En waarom is de gebruiker centraal stellen belangrijk? Draagvlak begint met bewustwording. Je vindt hier alles wat we delen over draagvlak en bewustwording.

Agenda

Aan de slag met inclusieve dienst­verlening: dienst­verlening voor iedereen! 

Op 5 maart gaan we samen met jou aan de slag met 5 kernthema's van inclusieve dienstverlening. Je krijgt de middelen om hier meteen mee aan de slag te gaan. Ben je erbij? 

Veranderen doe je (niet) zo (Direct Duidelijk Tour)

Een vraag waar iedere organisatie mee worstelt is: hoe krijg ik mijn collega’s mee met een verandering? In deze aflevering van de Direct Duidelijk Tour staan de theorie, én de do’s en don’ts bij verandering centraal.

Expeditie Innovatieve Dienst­verlening (2-daagse studie­reis)

De Expeditie Innovatieve Dienstverlening is een reis langs verschillende organisaties in Nederland. Om voorbeelden, ervaringen en lessen voor de overheid te ontdekken. Als inspiratie en input om onze eigen overheidsdienstverlening te innoveren. Zin om mee te doen?

Lezen Lees alle artikelen

De over­heid heeft een miljoenmiljard websites

Hoeveel websites heeft de overheid? Volgens Arjan Lubach en zijn collega Tex de Wit 1.800. Maar het zijn er veel meer. Echt veel meer. Victor doet een poging het aantal websites van de website in kaart te brengen. Lees zijn schokkende ontdekking.

Lessen uit pilotstudies voor het Toetsingskader Inclusie

In 2024 lanceren we de eerste versie van het Toetsingskader Inclusie. Daarmee toets je samen met collega's of andere organisaties hoe inclusief jouw dienstverlening is. Een belangrijk onderdeel om tot het kader te komen was het doen van pilotstudies. 5 organisaties gingen aan de slag met hun eigen dienstverlening. Onderzoekers Wolfgang Ebbers en Lidwien van Wijngaert blikken terug.

‘Extra paadjes voor­komen is beter dan de weg wijzen’

Op vrijdag 6 oktober heette Marjolein Steffens-van de Water, wethouder van Haarlemmermeer, de dienstverleners welkom op de conferentie ‘Uit het doolhof!’ van Gebruiker Centraal. Lees waarom zij deze conferentie graag wilde openen. En wat haar gemeente doet voor een betere dienstverlening.

Zelf aan de slag met draagvlak en bewustwording?

Bij Gebruiker Centraal en samenwerkende organisaties doen we van alles om draagvlak en bewustwording meer onder de aandacht te brengen. Met bruikbare inzichten en handige hulpmiddelen. Een selectie daarvan vind je hieronder.

Direct Duidelijk Deal

Door de Direct Duidelijk Deal te ondertekenen laat je zien dat iedereen in je organisatie duidelijke taal belangrijk vindt.

Meer over de deal

Gebruiker Centraal Manifest

Vanuit de overheid ontwerpen wij digitale diensten. Wij dagen onszelf én jou uit om 5 ontwerpprincipes te hanteren.

Meer over het manifest

Zeg dat dan!

Dagdagelijks, een call inschieten, het ambitieniveau: dit zijn woorden of uitdrukkingen die je terugvindt in het nieuwe spel Zeg dat dan!. Een spel waar je binnen 60 seconden woorden aan je collega’s moet omschrijven, zónder de woorden zelf te gebruiken. Lukt het jouw collega om de woorden te raden? Dan verdienen jullie een punt.

Bestel het spel Zeg dat dan!

Het spel Zeg dat dan! Met 2 speelkaartjes met de onduidelijke en de duidelijke woorden.

Overzicht ervaringsdeskundigen

Een overzicht van allerlei organisaties en belangenverenigingen. Hier kun je terecht voor zogenoemde ervaringsdeskundigen.

Bekijk de hele lijst

Maak je hele organisatie enthousiast

Laat je inspireren door voorbeelden van leuke, interessante en slimme acties van andere overheidsorganisaties. Beter goed gejat, dan slecht bedacht!

Lees er meer over
Bordspel Optimaal Digitaal Spel

Optimaal Digitaal

Het Optimaal Digitaal Spel is een handig instrument om je (online) dienstverlening te verbeteren. Het is een workshop in spelvorm. Met aandacht voor inclusie, toegankelijkheid, begrijpelijke taal en meer.

Maak kennis met het spel