Lees, luister en kijk

Lees een artikel, beluister een podcast of kijk een webinar terug. Vol met tips, kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Ga naar

Terugblik #Gebruiker­Centraal in Groningen

Artikel

Een terugblik op de bijeenkomst van Gebruiker Centraal in een mistig Groningen bij DUO en de Belastingdienst. Met presentaties van Belastingdienst, CJIB, RDW, KING, Center for eGovernment Studies, Gemeente Gouda, RUG en KSM fabriek.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Mijn moeder heeft Facebook

Artikel

Wij overschatten de digitale vaardigheden van onze klanten. Laten we niet gelijk streven naar de beste interfaces op aarde, maar beginnen met een logische klantreis.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Ik ga sc­heiden

Artikel

Een scheiding is een belangrijke klantreis die de onafhankelijke overheid snel zou moeten kunnen beantwoorden. Helaas zijn we na tien jaar nog niet verder dan de eerste stap: een checklist.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Terugblik Maak het Bruik­baar Festival 2016

Artikel

Met 250 deelnemers, 32 workshops én een goede evaluatie was het Maak Het Bruikbaar Festival 2016 een succes. Een impressieverslag.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording
 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

A big f*ck you

Artikel

Een middelvinger, dezelfde die we bij het Oekraïne-referendum en de Brexit zagen. En digitalisering heeft daar alles mee te maken.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Terugblik Debat eOver­heid na de tweede kamerverkiezingen van 2017

Artikel

Digitaal contact tussen overheid en de burger wordt steeds belangrijker. Of het onderwerp sexy genoeg is voor de verkiezingen was de vraag tijdens het debat eOverheid.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Politici over de e-Over­heid ná 2017

Artikel

Voor het debat over de eOverheid ná de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 geven een aantal politici hun mening.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

De e-over­heid is dood, leve de e-over­heid

Artikel

Het belang van ICT in de maatschappij neemt nog steeds toe, waarmee de overheid steeds meer opschuift naar een e-overheid. In hoeverre zijn overheid en politiek daar eigenlijk klaar voor?

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Life events als toegang naar de digitale over­heid

Artikel

De burger (ver)leiden op en langs het digitaal kanaal: In april 2016 zijn op overheid.nl vier life events opgenomen als toegang naar informatie en zaken regelen bij de digitale overheid.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Terugblik ‘Hoe bereik je laag­geletterden online?’

Artikel

Het was even zoeken, maar ik heb het VierTaalcollege in Amsterdam kunnen vinden. De bijeenkomst van Gebruiker Centraal werd donderdag 18 februari goed bezocht. Er waren 3 presentaties die zeer de moeite waard waren.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Knopen en relaties

Artikel

Het betoog van Lidwien van de Wijngaert over Bonding and bridging tijdens het event Gebruiker Centraal zette mij aan het denken. De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam stelt dat zowel bonding als bridging noodzakelijk zijn om effectief te kunnen opereren. Hebben ze het hier over verleiden in het kwadraat?

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Het gebrek aan visie op de eOver­heid. Feit of Fabel?

Artikel

Eind Januari 2016 vond op de Universiteit Twente een congres plaats van Burger Centraal. De presentatie van Prof. Dr. Jan van Dijk ging over gebrek aan visie bij de overheid over elektronische dienstverlening en de digitale overheid. Is het echt zo dat de overheid geen visie heeft? Of ligt de waarheid iets genuanceerder? Tijd voor een kleine analyse en wat reflecties op het gebied van visie.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Terugblik Stem van de klant

Artikel

Gebruiker Centraal was uitgenodigd om kennis te maken met de stem van de klant van MijnOverheid en DigiD op 21 januari 2016. Dat hebben we dan ook kunnen doen, middels drie sessies, waarbij het meeluisteren met klantcontact een onderdeel vormde.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Ruimtelijke ordening

Artikel

Een pamflet over perspectief met ruimte door andere principes van ordening in onze informatiehuishouding toe te passen. Sommigen noemen zoiets: Visie.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording