Hulpmiddelen om zelf te gebruiken

Deze hulpmiddelen helpen jou om de online dienstverlening van je organisatie te verbeteren. Voor en door de community van Gebruiker Centraal. Gebruik, deel en vul aan!

CX-kaartenset

Wil je zelf met CX aan de slag in je organisatie? Gebruik dan de CX-kaartenset! Met de CX-kaartenset kun je aan de hand van kritische CX-vragen de klant meer centraal zetten in projecten en in je organisatie.

De dingen die we niet zien (doe-boekje)

In het doe-boekje ‘De dingen die we niet zien’ deelt Esmeralde Marsman de belangrijkste lessen uit gesprekken met betrokkenen vanuit allerlei gebieden bij het ontwikkelen van slimme steden. Ze ontdekte vooral wat mensen, burgers, inwoners belangrijk vinden. En hoe we dat kunnen gebruiken om overheidsdienstverlening te verbeteren.

Direct Duidelijk Deal

Wil jouw organisatie de Direct Duidelijk Deal tekenen? Heel goed! De Direct Duidelijk Deal is een intentieverklaring dat jullie gaan werken aan begrijpelijke communicatie.

Direct Duidelijk Tour

Hoe zorg je voor duidelijke communicatie en betere dienstverlening? En hoe maak je jouw boodschap inclusief? Deze en heel veel andere vragen komen aan bod in de Direct Duidelijk Tour: een serie webinars over inclusieve en bruikbare overheidscommunicatie en -dienstverlening.

Direct geleerd, duidelijk gedaan (boek)

1 dag, 20 uur en 20 minuten: zoveel tijd heb je nodig om de eerste 50 afleveringen van de Direct Duidelijk Tour achter elkaar te bekijken. We kunnen ons voorstellen dat je die tijd niet hebt. Daarom is er nu een boek: Direct geleerd, duidelijk gedaan.

Expertpanel Gebruiks­vriendelijk­heid

Het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid kan je helpen. Wij doen een expertreview op een (deel van) je prototype, website of app of brief/tekst. Zo kan je snel en zonder kosten de belangrijkste problemen in de gebruiksvriendelijkheid van je overheidsproducten en -diensten laten opsporen.

Gebruiker Centraal Manifest

Wij willen een gebruiksvriendelijke online overheid. Voor iedereen. Om dienstverlening te verbeteren, drempels te verlagen, kosten te verlagen en fouten te vermijden. Met dit Gebruiker Centraal Manifest dragen wij dit doel uit.

Inclusief denken en doen

Om te ontdekken wat er nodig is voor een meer inclusieve overheid, voerde theRevolution in samenwerking met Gebruiker Centraal ontwerpend onderzoek uit. Bekijk de aanpak, resultaten én inzichten.

Inclusief onderzoek doen

Gebruikersonderzoek doen is nodig om te ontdekken wat gebruikers willen en nodig hebben. Het is dan wel belangrijk dat dit onderzoek zo inclusief mogelijk is. Op deze pagina vind je meer over werken aan een inclusieve mindset, als voorwaarde voor inclusief onderzoek.

Klant­reizen bij de over­heid

Wat zijn klantreizen? Hoe zetten we klantreizen in? En hoe helpen klantreizen jou om klantgerichter te gaan werken? Ga ermee aan de slag! Bijvoorbeeld met onze training, een e-learning of in intervisiegroepen.

LiNT (Lees­baar­heids­instrument voor Nederlandse Teksten)

LiNT is een online instrument dat je helpt om de begrijpelijkheid van teksten te beoordelen op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Lees er alles over en gebruik het instrument!

NL Design System

Met een actieve community van specialisten verzamelt het kernteam de beste richtlijnen, componenten en voorbeelden om robuuste websites en webapplicaties voor de digitale overheid te bouwen. NL Design System helpt om toegankelijk, inclusief en gebruiksvriendelijk ontwikkelen makkelijk te maken.

Optimaal Digitaal Spel

Verbeter spelenderwijs je (online) dienstverlening met de meer dan 100 tips van Optimaal Digitaal. Alle tips zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van professionals bij de overheid en uit het bedrijfsleven.

Podcast-tips

Een ideale manier om op de hoogte te blijven van wat er speelt rond dienstverlening – en de verbetering ervan – is de podcast. Omdat er heel veel podcasts verschijnen hebben we 2 selecties gemaakt. Een afspeellijst met podcasts die gaan over dienstverlening: Gebruiker Centraal podcast tips. En een die specifiek gaat over duidelijke taal: Direct Duidelijk(e) podcasts.

Posters toegan­kelijk ont­werpen

Om je te helpen met het ontwerpen van digitale diensten voor mensen met een bepaalde beperking, hebben we posters met tips voor het ontwerpen voor die specifieke doelgroep.

Taalstrijd

Op zoek naar een inspirerend middel om duidelijke communicatie onder de aandacht te brengen? Organiseer een taalstrijd. Dit doe je door je goed voor te bereiden, voorbeelden te bekijken, je te laten inspireren of een mini-taalstrijd te organiseren. Per onderdeel geven we een aantal hulpmiddelen.

Testlab on Tour

Er wordt vaak vóór de gebruiker gedacht in plaats van mét. Wil je weten of je boodschap begrijpelijk is? Ga dan testen. Zo vergroot je de kans op geslaagde communicatie en voorkom je veel vragen of klachten. Testlab on Tour helpt je om de stap naar testen te zetten.

Toetsingskader Inclusie

Met het Toetsingskader Inclusie wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen mee kan én wil doen in de digitale samenleving, door digitale diensten beter te laten aansluiten op de gebruiker.

Toolkit Inclusie

Ontwerpen voor inclusie is niet anders dan bestaande ontwerpaanpakken waarbij de gebruiker centraal staat. Bij ontwerpen voor inclusie schenk je speciale aandacht aan diversiteit bij gebruikers. In het stappenplan vind je informatie en methoden over hoe dit te doen en hoe je inzichten te delen met anderen.

Toolkit Taal

Houd jij je bezig met overheidscommunicatie? Dan helpt de Toolkit Taal je verder. In deze modellenbank vind je herbruikbare voorbeelden, onderbouwde richtlijnen en handige hulpmiddelen. Zo maak jij het voortaan duidelijk met tekst en beeld.

Zeg dat dan! (spel)

Dagdagelijks, een call inschieten, het ambitieniveau: dit zijn woorden of uitdrukkingen die je terugvindt in het nieuwe spel Zeg dat dan! Het spel is bedoeld om je bewust te worden van de lastige, wollige, onduidelijke woorden die we allemaal wel eens gebruiken. Hoe (on)duidelijk communiceer jij eigenlijk?