Hulpmiddelen om zelf te gebruiken

Deze hulpmiddelen helpen jou om de online dienstverlening van je organisatie te verbeteren. Voor en door de community van Gebruiker Centraal. Gebruik, deel en vul aan!

Direct Duidelijk Deal

Wil jouw organisatie de Direct Duidelijk Deal tekenen? Heel goed! De Direct Duidelijk Deal is een intentieverklaring dat jullie gaan werken aan begrijpelijke communicatie.

Direct Duidelijk Tour

Hoe zorg je voor duidelijke taal en dienstverlening? Hoe maak je jouw communicatieboodschap inclusief en dus begrijpelijk voor iedereen? Deze – en meer – onderwerpen komen aan bod in de Direct Duidelijk Tour: webinars over duidelijke overheidscommunicatie en -dienstverlening.

Expertpanel Gebruiks­vriendelijk­heid

Het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid kan je helpen. Wij doen een expertreview op een (deel van) je prototype, website of app of brief/tekst. Zo kan je snel en zonder kosten de belangrijkste problemen in de gebruiksvriendelijkheid van je overheidsproducten en -diensten laten opsporen.

Gebruiker Centraal Manifest

Wij willen een gebruiksvriendelijke online overheid. Voor iedereen. Om dienstverlening te verbeteren, drempels te verlagen, kosten te verlagen en fouten te vermijden. Met dit Gebruiker Centraal Manifest dragen wij dit doel uit.

Kennisbank Beeldtaal

Hoe kun je als overheid mensen die moeite hebben met lezen beter bereiken? Door gebruik te maken van beeldtaal. Een voorbeeld zijn de beeldbrieven: brieven in een voor iedereen duidelijke taal, in een overzichtelijke en logische opmaak en mét gebruik van foto’s om zaken toe te lichten.

NL Design System

In het NL Design System verzamelen we principes, handvatten, elementen, patronen en richtlijnen. Zo kan de hele Nederlandse overheid samenwerken aan een begrijpelijke, gebruiksvriendelijke én toegankelijke online dienstverlening.

Optimaal Digitaal Spel

Verbeter spelenderwijs je (online) dienstverlening met de meer dan 100 tips van Optimaal Digitaal. Alle tips zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van professionals bij de overheid en uit het bedrijfsleven.

Toetsingskader Inclusie

Met het Toetsingskader Inclusie wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen mee kan én wil doen in de digitale samenleving, door digitale diensten beter te laten aansluiten op de gebruiker.

Toolkit Inclusie

Ontwerpen voor inclusie is niet anders dan bestaande ontwerpaanpakken waarbij de gebruiker centraal staat. Bij ontwerpen voor inclusie schenk je speciale aandacht aan diversiteit bij gebruikers. In het stappenplan vind je informatie en methoden over hoe dit te doen en hoe je inzichten te delen met anderen.