Hulpmiddelen om zelf te gebruiken

Deze hulpmiddelen helpen jou om de online dienstverlening van je organisatie te verbeteren. Voor en door de community van Gebruiker Centraal. Gebruik, deel en vul aan!

Direct Duidelijk Deal

Wil jouw organisatie de Direct Duidelijk Deal tekenen? Heel goed! De Direct Duidelijk Deal is een intentieverklaring dat jullie gaan werken aan begrijpelijke communicatie.

Direct Duidelijk Tour

Hoe zorg je voor duidelijke taal en dienstverlening? Hoe maak je jouw communicatieboodschap inclusief en dus begrijpelijk voor iedereen? Deze – en meer – onderwerpen komen aan bod in de Direct Duidelijk Tour: webinars over duidelijke overheidscommunicatie en -dienstverlening.

Expertpanel Gebruiks­vriendelijk­heid

Het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid kan je helpen. Wij doen een expertreview op een (deel van) je prototype, website of app of brief/tekst. Zo kan je snel en zonder kosten de belangrijkste problemen in de gebruiksvriendelijkheid van je overheidsproducten en -diensten laten opsporen.

Gebruiker Centraal Manifest

Wij willen een gebruiksvriendelijke online overheid. Voor iedereen. Om dienstverlening te verbeteren, drempels te verlagen, kosten te verlagen en fouten te vermijden. Met dit Gebruiker Centraal Manifest dragen wij dit doel uit.

NL Design System

In het NL Design System verzamelen we principes, handvatten, elementen, patronen en richtlijnen. Zo kan de hele Nederlandse overheid samenwerken aan een begrijpelijke, gebruiksvriendelijke én toegankelijke online dienstverlening.

Optimaal Digitaal Spel

Verbeter spelenderwijs je (online) dienstverlening met de meer dan 100 tips van Optimaal Digitaal. Alle tips zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van professionals bij de overheid en uit het bedrijfsleven.

Speel het spel: Zeg dat dan!

Dagdagelijks, een call inschieten, het ambitieniveau: dit zijn woorden of uitdrukkingen die je terugvindt in het nieuwe spel Zeg dat dan! Het spel is bedoeld om je bewust te worden van de lastige, wollige, onduidelijke woorden die we allemaal wel eens gebruiken. Hoe (on)duidelijk communiceer jij eigenlijk?

Taalstrijd

Op zoek naar een inspirerend middel om duidelijke communicatie onder de aandacht te brengen? Organiseer een taalstrijd. Dit doe je door je goed voor te bereiden, voorbeelden te bekijken, je te laten inspireren of een mini-taalstrijd te organiseren. Per onderdeel geven we een aantal hulpmiddelen.

Test je tekst: een stappenplan

Je bent van plan om een tekst, met of zonder afbeeldingen, te testen met mensen uit jouw doelgroep. Bijvoorbeeld een bewonersbrief, een folder, een gemeentelijke informatiekrant of een stuk tekst van een webpagina. In dit stappenplan lees je hoe je dit aanpakt.

Toetsingskader Inclusie

Met het Toetsingskader Inclusie wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen mee kan én wil doen in de digitale samenleving, door digitale diensten beter te laten aansluiten op de gebruiker.

Toolkit Inclusie

Ontwerpen voor inclusie is niet anders dan bestaande ontwerpaanpakken waarbij de gebruiker centraal staat. Bij ontwerpen voor inclusie schenk je speciale aandacht aan diversiteit bij gebruikers. In het stappenplan vind je informatie en methoden over hoe dit te doen en hoe je inzichten te delen met anderen.

Toolkit Taal

Houd jij je bezig met overheidscommunicatie? Dan helpt de Toolkit Taal je verder. In deze modellenbank vind je herbruikbare voorbeelden, onderbouwde richtlijnen en handige hulpmiddelen. Zo maak jij het voortaan duidelijk met tekst en beeld.