Thema’s

Gebruiker Centraal is een community van en voor mensen die werken aan de dienstverlening of communicatie van de overheid. We houden ons bezig met deze thema’s:

Draagvlak en bewustwording

Draagvlak om als organisatie de gebruiker centraal te stellen, begint met bewustwording.

Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Communiceer in begrijpelijke woorden, iconen en beelden met je doelgroep.

Onderzoeken, testen en meten

Onderzoek wat je doelgroep wil en meet of test wat de bedachte oplossing doet.

Mensgericht denken en ontwerpen

Zet niet interne processen, maar de gebruiker centraal in je dienstverlening.

Inclusie en digitale toegankelijkheid

Maak je dienstverlening en communicatie toegankelijk en herkenbaar voor iedereen.