Toe­gan­kelijk­heid

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2024

Gebruikercentraal.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden via ons contactformulier.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is vastgelegd dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Meer informatie hierover kan je lezen op de website digitoegankelijk.nl.

Website(s) en subsites Gebruiker Centraal

Gebruiker Centraal beheert de website gebruikercentraal.nl. Hieronder vallen ook een aantal subsites van de onderwerpen waar we als Gebruiker Centraal mee bezig zijn.

Subsites

 1. Community Customer Experience (CX)
 2. Community Omnichannel
 3. Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid
 4. LiNT
 5. Optimaal Digitaal
 6. Rotterdammer Centraal
 7. Toetsingskader Inclusie
 8. Toolkit Inclusie
 9. Toolkit Taal
 10. Volwassenheidsscan
 11. Beeldbieb Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid

Het toegankelijkheidslabel van Gebruiker Centraal. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Bekijk de Toegankelijkheidsverklaring van deze website en subsites op de website ‘Toegankelijkheidsverklaring’ van Logius.

Garanderen van de toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid. We streven hierbij om ook de content van derden (presentaties van webinars en bijeenkomsten) zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.
 • Testen: Wij testen onze website regelmatig op toegankelijkheid met verschillende online toetstools.
 • Periodieke interne content controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
 • Handleiding: We werken met een handleiding, waarin we vastleggen hoe wij content op de website plaatsen. Handleiding bestaat uit een aantal instructiefilmpjes en een redactiewijzer waarin we zaken over schrijfwijze en begrijpelijk schrijven hebben opgenomen.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

CMS

Gebruiker Centraal neemt maatregelen om toepassing van de Toegankelijkheidsrichtlijnen te bevorderen.

Het gebruikte open source CMS kent een actieve community, die bezig is met nog toegankelijker maken van het CMS (inclusief het beheerdeel). Gebruiker Centraal zal daarom niet zelf de inspanning doen die onderdelen te verbeteren. De gebruikte plugins zijn in sommige gevallen met wat maatwerk aangepast om geen belemmering te vormen voor het gebruik van de website. Bij een onvolkomenheid zal dit als verbeterpunt aan de plugin-ontwikkelaar of de community rondom het CMS worden gemeld.

Host

Het CMS is geïnstalleerd bij een hostingpartij die omwille van veiligheidsmaatregelen bepaalde standaard functies uit het CMS onder controle heeft.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

 • Sommige video’s zijn nog niet geheel toegankelijk. We werken eraan om deze volledig toegankelijk te maken.
 • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op gebruikercentraal.nl. Wij streven er naar om alle pdf-bestanden volgens deze norm aan te bieden. Content van derden hebben wij echter niet altijd de controle over op de manier waarop het wordt aangeboden, maar hiervoor nemen we wel de maatregel dat we onze bijdragers vragen om toegankelijke informatie aan te bieden.
 • Wij passen oude documenten en nieuwsberichten niet aan aan de toegankelijkheidseisen. Veelal gaat dit om oude content van derden, waarvan we geen origineel hebben.

Content van derden

Enkele onderdelen op de website bestaat uit content van derden en zorgen ervoor dat alleen aanspraak kan worden gemaakt op partiële conformiteit.

Het gaat om de volgende content:

 1. Presentaties van bijeenkomsten en webinars.
 2. Op pagina’s van de website het onderdeel waar een bezoeker een reactie achter kan laten.

Te nemen maatregelen bij presentaties:

 • Er wordt bij iedere bijeenkomst aan de presentatoren/workshopleiders gevraagd om een zo toegankelijk mogelijke versie van de presentatie aan te bieden. Dit biedt echter geen garantie dat de informatie voor iedereen toegankelijk is.

Te nemen maatregelen bij reacties:

 • Reacties zullen in principe niet geredigeerd worden, met uitzondering van situaties waarbij dit bijvoorbeeld het gebruik van de website met een toetsenbord ernstig schaadt. Dit is opgenomen in onze werkwijze.

Verder is de publicatie-omgeving zodanig ingericht dat derden in staat zijn hun content zo toegankelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

We werken hard aan het steeds toegankelijker maken van onze websites. Mocht je een toegankelijkheidsissue tegenkomen, dan kun je dit melden via info@gebruikercentraal.nl

Toegankelijkheids­onderzoek (Audit)

Toegankelijkheid heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de website. De website is onderzocht op het voldoen aan de toegankelijkheidseisen in 2015 en 2021. Nieuwe en aangepaste informatie wordt voor publicatie onderzocht op toegankelijkheid en waar nodig verbeterd.

Audit 2021

Het toegankelijkheidsonderzoek (audit) is uitgevoerd tussen 19 april en 22 september 2021, door 200OK. Het onderzoek is in delen uitgevoerd, waardoor we eventuele toegankelijkheidsissues tussentijds al konden oplossen voor alle websites. Het laatste rapport is opgeleverd op 22-09-2021.

De bevindingen worden opgelost, voor zover mogelijk. De issues die niet in het huidige design kunnen worden opgelost, worden op de backlog geplaatst om rekening op te lossen in het nieuwe design. De issues voor de ontoegankelijke pdf’s, audio- en visuele media zijn wat complexer, dus vergen extra aandacht.

Omdat we niet voor elke site dezelfde criteria hebben voor wat betreft het ontoegankelijke content, maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken, zodat we per site de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.

Voortgang

Alle sites hebben nu de status B, behalve de nieuwe sites met een *.

De toegankelijkheidsaudits en voortgang van het oplossen van de issues is te lezen via het Toegankelijkheidsregister:

 1. Toegankelijkheidsverklaring Gebruiker Centraal
 2. Toegankelijkheidsverklaring Community Customer Experience (CX) (Status C, nog niet getoetst)
 3. Toegankelijkheidsverklaring Community Omnichannel (Status C, nog niet getoetst)
 4. Toegankelijkheidsverklaring Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid
 5. Toegankelijkheidsverklaring Toolkit Taal (niet beschikbaar)
 6. Toegankelijkheidsverklaring LiNT (niet beschikbaar)
 7. Toegankelijkheidsverklaring Optimaal Digitaal
 8. Toegankelijkheidsverklaring Rotterdammer Centraal
 9. Toegankelijkheidsverklaring Toolkit Inclusie
 10. Toegankelijkheidsverklaring Volwassenheidsscan
 11. Toegankelijkheidsverklaring Beeldbieb Gebruiker Centraal (nog niet beschikbaar)

Audit 2015

In 2015 heeft Gebruiker Centraal een toegankelijkheidsaudit laten uitvoeren op de website https://www.gebruikercentraal.nl. Op de website van 200OK zijn de uitkomsten van de audit in te zien.

Bronnen

Vraag, idee, reactie of suggestie?

Mocht je problemen ondervinden in de werking van de de website, of heb je zelf een suggestie om content nog toegankelijker en inclusiever aan te bieden? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.