Privacyverklaring

Voor verschillende activiteiten van Gebruiker Centraal geef je persoonlijke gegevens op. Ook houden we gegevens bij over het gebruik van de website: de bezoekersgegevens. Hieronder vind je wat we met deze gegevens doen.

Wat doen we met je persoonlijke informatie?

We geven je persoonlijke gegevens niet aan derden door, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit nodig is voor het organiseren van activiteiten.

Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief, dan gebruiken je mailadres alleen voor het sturen van nieuwsbrieven en het informeren over komende activiteiten (en nergens anders voor).

Wat doen we met de bezoekersgegevens?

We gebruiken de webanalyseservice van de Rijksoverheid voor het analyseren van bezoekersgegevens. Dit geeft ons inzicht in het gebruik van de website en waar we zaken kunnen verbeteren. Deze bezoekersgegevens koppelen we niet aan je persoonlijke informatie. Deze webanalyse-service maakt gebruik van de open source Piwik software. Hiervoor worden deze cookies gebruikt. Alleen het projectteam van Gebruiker Centraal heeft toegang tot de bezoekersgegevens. De gegevens gebruiken we alleen op geaggregeerd niveau en niet om persoonlijk gedrag op onze site te analyseren.

Inschrijvingen

Gebruiker Centraal is een community. De activiteiten (evenementen, wedstrijden en challenges) die we organiseren zijn bedoeld om netwerken tussen leden van de community te stimuleren. Bij aanmelding kun je ervoor kiezen om je voornaam en achternaam, na aanmelding, op de lijst van aanwezigen op onze website te plaatsen.

Je gegevens die je invult bij een evenement, gebruiken we om met je te communiceren over dat evenement en je na het evenement te attenderen op vergelijkbare evenementen (we zijn hier terughoudend in overigens). Voor de logistiek van het evenement zullen we de aanmeldgegevens gebruiken, bijvoorbeeld om batches te maken.

Gegevens die je invult bij aanmelding voor een community, gebruiken we om leden binnen de community te helpen om met elkaar in contact te komen. Het gaat in dit geval om je e-mailadres en naam: na aanmelding zijn deze ook zichtbaar voor andere leden in de commnunity waarvoor je je aanmeldt.

Bestellen materialen

Je gegevens die je invult bij het aanvragen van materialen, gebruiken we:

  • om jou de materialen toe te zenden;
  • om bij te houden aan wie we welke materialen hebben toegezonden;
  • En eventueel om je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op het materiaal dat je hebt besteld.