Privacyverklaring

Voor verschillende activiteiten van Gebruiker Centraal geef je persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) op. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor een van onze bijeenkomsten, of als je een boek of spel bestelt. Ook houden we gegevens bij over het gebruik van de website: de bezoekersgegevens.

In deze privacystatement lees je wat we met deze gegevens doen.

Wat doen we met je persoonlijke informatie?

  • Wij vragen en gebruiken alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben. Bijvoorbeeld je naam en de naam van de organisatie waar je werkt, voor op een badge bij een evenement. En je mailadres, om je te informeren over het programma van een evenement.
  • We geven je persoonlijke gegevens niet aan derden door, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit nodig is voor het organiseren van activiteiten. Bijvoorbeeld als wij evenementen samen met een andere organisatie organiseren.
  • Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken we je mailadres alleen voor het sturen van nieuwsbrieven, en nergens anders voor.

Wat doen we met bezoekersgegevens van onze website?

We gebruiken de webanalyse-service van de Rijksoverheid (Piwik Pro) voor het analyseren van bezoekersgegevens. Dit geeft ons inzicht in het gebruik van de website en waar we zaken kunnen verbeteren. Deze bezoekersgegevens koppelen we niet aan jou als persoon. We weten dus welke pagina’s op onze website bezocht worden, maar niet wie die bezoekers zijn.

Wat doen we met aanmeldingen voor evenementen?

Gegevens die je invult bij aanmelding voor een evenement, gebruiken we om je aanmelding te bevestigen, om met je te communiceren over het evenement (het programma en logistieke informatie), en om je eventueel na het evenement te attenderen op vergelijkbare evenementen.

Voor de logistiek van het evenement gebruiken we je naam en de naam van de organisatie waar je werkt soms voor een badge.

Gebruiker Centraal is een community. De evenementen die we organiseren zijn bedoeld om netwerken tussen leden van de community te stimuleren. Bij aanmelding kun je er daarom voor kiezen om je naam en organisatie na aanmelding op de lijst van aanwezigen (openbaar) op onze website te plaatsen. Dat hoeft niet.

Wat doen we met aanmeldingen voor community’s?

Gegevens die je invult bij aanmelding voor een community, gebruiken we om je uit te nodigen voor interessante evenementen en om je uit te nodigen voor ons online samenwerkingsplatform op Pleio. Het gaat in dit geval om je e-mailadres en naam. In de uitnodigingen voor evenementen zijn deze ook zichtbaar voor andere leden in de community.

Wat doen we met je gegevens als je iets bij ons aanvraagt?

Gegevens die je invult bij het aanvragen van materialen, zoals een boek of spel, gebruiken we om jou de materialen toe te zenden, om bij te houden aan wie we welke materialen hebben toegezonden. Je naam en mailadres gebruiken we eventueel om je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen rond het boek of spel.

De adresgegevens verwijderen we binnen 6 maanden na verzending.

Wat doen we met beeldmateriaal dat tijdens onze evenementen worden gemaakt?

Soms worden er bij onze evenementen foto’s en video’s gemaakt. Dit beeldmateriaal gebruiken we voor de verslaglegging van het evenement. (Een selectie van) de foto’s publiceren we op onze website en social media.

Soms delen we de foto’s via ons Flickr-account in een map waartoe alleen de deelnemers van het evenement toegang hebben. We waarschuwen daarbij dat deelnemers deze foto’s niet mogen verspreiden via internet in een zogenaamde ‘copyright notice’. De foto’s halen we na een jaar van Flickr af.

Hoe kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen uit onze administratie.

Ontvang je mails of informatie die je niet (meer) wilt ontvangen, laat ons dat weten via een bericht aan info@gebruikercentraal.nl. Vermeld duidelijk om welke mail of informatie het gaat.

Voor onze nieuwsbrieven kun je je afmelden via de link helemaal onderaan in de nieuwsbrief. Na afmelding worden je gegevens verwijderd van de verzendlijst.

Bij vragen, opmerkingen of aanmerkingen over foto’s: neem vooral contact met ons op via info@gebruikercentraal.nl.