Lees, luister en kijk

Lees een artikel, beluister een podcast of kijk een webinar terug. Vol met tips, kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Ga naar

Terugblik Maak het Bruik­baar Festival 2016

Artikel

Met 250 deelnemers, 32 workshops én een goede evaluatie was het Maak Het Bruikbaar Festival 2016 een succes. Een impressieverslag.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording
 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

A big f*ck you

Artikel

Een middelvinger, dezelfde die we bij het Oekraïne-referendum en de Brexit zagen. En digitalisering heeft daar alles mee te maken.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Terugblik Debat eOver­heid na de tweede kamerverkiezingen van 2017

Artikel

Digitaal contact tussen overheid en de burger wordt steeds belangrijker. Of het onderwerp sexy genoeg is voor de verkiezingen was de vraag tijdens het debat eOverheid.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Politici over de e-Over­heid ná 2017

Artikel

Voor het debat over de eOverheid ná de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 geven een aantal politici hun mening.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

De e-over­heid is dood, leve de e-over­heid

Artikel

Het belang van ICT in de maatschappij neemt nog steeds toe, waarmee de overheid steeds meer opschuift naar een e-overheid. In hoeverre zijn overheid en politiek daar eigenlijk klaar voor?

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Life events als toegang naar de digitale over­heid

Artikel

De burger (ver)leiden op en langs het digitaal kanaal: In april 2016 zijn op overheid.nl vier life events opgenomen als toegang naar informatie en zaken regelen bij de digitale overheid.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Terugblik ‘Hoe bereik je laag­geletterden online?’

Artikel

Het was even zoeken, maar ik heb het VierTaalcollege in Amsterdam kunnen vinden. De bijeenkomst van Gebruiker Centraal werd donderdag 18 februari goed bezocht. Er waren 3 presentaties die zeer de moeite waard waren.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Knopen en relaties

Artikel

Het betoog van Lidwien van de Wijngaert over Bonding and bridging tijdens het event Gebruiker Centraal zette mij aan het denken. De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam stelt dat zowel bonding als bridging noodzakelijk zijn om effectief te kunnen opereren. Hebben ze het hier over verleiden in het kwadraat?

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Het gebrek aan visie op de eOver­heid. Feit of Fabel?

Artikel

Eind Januari 2016 vond op de Universiteit Twente een congres plaats van Burger Centraal. De presentatie van Prof. Dr. Jan van Dijk ging over gebrek aan visie bij de overheid over elektronische dienstverlening en de digitale overheid. Is het echt zo dat de overheid geen visie heeft? Of ligt de waarheid iets genuanceerder? Tijd voor een kleine analyse en wat reflecties op het gebied van visie.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Terugblik Stem van de klant

Artikel

Gebruiker Centraal was uitgenodigd om kennis te maken met de stem van de klant van MijnOverheid en DigiD op 21 januari 2016. Dat hebben we dan ook kunnen doen, middels drie sessies, waarbij het meeluisteren met klantcontact een onderdeel vormde.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Ruimtelijke ordening

Artikel

Een pamflet over perspectief met ruimte door andere principes van ordening in onze informatiehuishouding toe te passen. Sommigen noemen zoiets: Visie.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Terugblik ‘Maak het bruik­baar’-festival 2015

Artikel

Op 12 november vond het 'Maak het bruikbaar'-festival plaats: een dag vol workshops over usability. Gebruiker Centraal vierde hiermee dat het World Usability Day was. De ruim 85 deelnemers kwamen uit het hele land, van Texel tot Nijmegen, uit het bedrijfsleven en alle overheidslagen.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording
 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

Verslag inspiratiemiddag When Digital becomes human

Artikel

Op 9 september organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een inspiratiesessie voor professionals in (digitale) dienstverlening over digitale dienstverlening. ‘When digital becomes human’ laat zien dat het digitale en het menselijke elkaar versterken ten voordele van de klant.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Over­heids­brede ont­werp­principes: hoe komen we daar?

Artikel

Tijdens de kickoff van het netwerk Gebruiker Centraal eind 2014 bleek dat er veel animo is om overheidsbrede ontwerpprincipes te ontwikkelen. Geïnspireerd door onder andere de 10 design principles van Gov.uk. Zou het niet mooi zijn als we zo'n tool ook voor de Nederlandse context hadden?

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Verslag bijeen­komst Gebruiker Centraal 2 april 2015

Artikel

2 April 2015 stonden de casussen Politie.nl en MijnDenHaag op de agenda van de tweede bijeenkomst van Gebruiker Centraal. Een mooie discussie over gebruikerservaringen en Mijn-omgevingen.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Zeer geslaag­de eerste bijeen­komst Gebruiker Centraal

Artikel

De eerste bijeenkomst van Gebruiker Centraal was zeer geslaagd, een bijeenkomst vol energie en enthousiasme. Ruim 30 vakgenoten uit de overheid en de markt woonden aansprekende presentaties bij en voerden boeiende discussies.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording