Lees, luister en kijk

Lees een artikel, beluister een podcast of kijk een webinar terug. Vol met tips, kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Ga naar

Ruimtelijke ordening

Artikel

Een pamflet over perspectief met ruimte door andere principes van ordening in onze informatiehuishouding toe te passen. Sommigen noemen zoiets: Visie.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Terugblik ‘Maak het bruik­baar’-festival 2015

Artikel

Op 12 november vond het 'Maak het bruikbaar'-festival plaats: een dag vol workshops over usability. Gebruiker Centraal vierde hiermee dat het World Usability Day was. De ruim 85 deelnemers kwamen uit het hele land, van Texel tot Nijmegen, uit het bedrijfsleven en alle overheidslagen.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording
 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

Verslag inspiratiemiddag When Digital becomes human

Artikel

Op 9 september organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een inspiratiesessie voor professionals in (digitale) dienstverlening over digitale dienstverlening. ‘When digital becomes human’ laat zien dat het digitale en het menselijke elkaar versterken ten voordele van de klant.

Over­heids­brede ont­werp­principes: hoe komen we daar?

Artikel

Tijdens de kickoff van het netwerk Gebruiker Centraal eind 2014 bleek dat er veel animo is om overheidsbrede ontwerpprincipes te ontwikkelen. Geïnspireerd door onder andere de 10 design principles van Gov.uk. Zou het niet mooi zijn als we zo'n tool ook voor de Nederlandse context hadden?

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Terugblik seminar UX op Over­heid 360°

Artikel

22 en 23 April gaf Ludwina van der Wijst een kort seminar over User eXperience (UX). Ze vertelde over de community Gebruiker Centraal en gaf handige tips over het verbeteren van digitale dienstverlening.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Verslag bijeen­komst Gebruiker Centraal 2 april 2015

Artikel

2 April 2015 stonden de casussen Politie.nl en MijnDenHaag op de agenda van de tweede bijeenkomst van Gebruiker Centraal. Een mooie discussie over gebruikerservaringen en Mijn-omgevingen.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Gemeen­telijke websites nog onvoldoende toegan­kelijk

Artikel

Onderzoek naar toegankelijkheid afvalkalenders op gemeentelijke websites. Uitgevoerd door Jules Ernst 200 OK, onafhankelijk adviseur.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Zeer geslaag­de eerste bijeen­komst Gebruiker Centraal

Artikel

De eerste bijeenkomst van Gebruiker Centraal was zeer geslaagd, een bijeenkomst vol energie en enthousiasme. Ruim 30 vakgenoten uit de overheid en de markt woonden aansprekende presentaties bij en voerden boeiende discussies.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Kick-off community Gebruiker Centraal

Artikel

Een 'burgerbrigade', 'geek squat', 'de Digicommissaris als sponsor'…., slechts een greep uit de behoeften van het platform Gebruiker Centraal. Op 17 december was de kick-off.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording