Blogoverzicht

De over­heid met een kleine o

Sinds 2017 werkt Mark Schoondorp bij de Belastingdienst als interactieontwerper en conceptontwikkelaar. Hoe krijgen we binnen de Belastingdienst de focus op de buitenwereld? Die vraag staat dagelijks in zijn werk centraal. Hij vertelt over de stip aan de horizon van de Belastingdienst, de overheid, en de stappen die we nu moeten zetten om daar te komen.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording
 • Mensgericht denken en ontwerpen

Talk London betrekt gebruikers bij be­leidsvorming

Talk London brengt Londenaren en de overheid bij elkaar. Het platform stond in de top-3 van meest gebruikersgerichte diensten in Europa. Dat is niet zonder reden. Dat leren we in gesprek met Kate Lindemans en Selina Holliday van de Greater London Authority. Over hoe het platform is ontstaan door de jaren heen.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

Heldere en hoopvolle ‘reality check’ bij rondetafelgesprek over digitale inclusie

Wie worden er het hardst getroffen door digitale ongelijkheid? Welke verschillen zien we tussen jongeren, ouderen en andere groepen? En hoe ziet de digitale overheid er in de ideale wereld uit? Op deze en meer gaven wij en 8 andere partijen een antwoord in de Tweede Kamer.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording
 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen

‘Alles wat we doen, doen we op basis van de behoeften van de leden’ 

Omdat een inclusieve dienstverlening een veelomvattend thema is, heeft Gebruiker Centraal community’s opgericht voor specifieke onderwerpen. Ben Staal, coördinator team Community’s, en Victor Zuydweg, initiatiefnemer van Gebruiker Centraal, vertellen er meer over. 

‘We hebben al veel stappen gezet in de digitale transformatie, maar er komt nog meer’

Een innovatieclub, zo noemt Jelle de Boer de 3-mansafdeling die namens DUO experimenten mag doen op het gebied van dienstverlening. Of beter gezegd: omnichannel-dienstverlening. Zelf is Jelle regisseur innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Zijn doel: blijven zoeken naar verbeteringen in de dienstverlening.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording
 • Mensgericht denken en ontwerpen

Zenden is niet belangrijk, communi­ceren wel!

Victor concludeerde na het lezen van het regeerakkoord en een bezoek een de Heerlijk Duidelijkdag: we hebben minder communicatieprofessionals nodig. Of liever: we hebben de juiste communicatieprofessionals nodig.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Mensgericht denken en ontwerpen

3 jaar ont­werpen bij een be­leidsdepartement in crisistijd

De coronacrisis zette de wereld op de kop. Bij de ministeries in Den Haag rees al gauw de vraag: hoe houd je regie en opereer je daadkrachtig en snel? Hoe neem je ook de behoeften van de samenleving mee in je (crisis)beleid? Kortom, welke lessen uit coronatijd nemen we mee naar de toekomst?

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

Taaltips? Jullie kunnen de boom in!

Tijdens de Heerlijk Duidelijkdag van de Taalunie op 21 mei konden deelnemers hun taaltip achterlaten op de ‘taaltipboom’. Welke tips geven vakgenoten elkaar? Ik heb alle tips verzameld. En vanuit mijn ervaringen uit de praktijk en in mijn werk als coördinator communicatie bij Gebruiker Centraal aangevuld met extra lees-, luister- en kijktips.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Terugblik: be­leid ont­werpen tijdens de covid-19 crisis

Tamas Erkelens, die bij het Corona directieteam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport betrokken was, deelt zijn 5 belangrijkste lessen van ontwerpen in crisistijd. "Ik geloof in de waarde van een open overheid. En hoop daar aan bij te dragen door mijn ervaringen te delen."

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Ziekenhuis en over­heid: andere wereld, zelf­de communi­catie-uitdagingen

Hoe zou jij reageren als de arts tegen je zegt dat je acute virale nasofaryngitis hebt? Waarschijnlijk een stuk minder relaxed dan wanneer de arts tegen je zegt dat je gewoon een verkoudheidje hebt opgelopen. Wat communicatie betreft hebben de medische wereld en de overheid meer met elkaar gemeen dan je misschien denkt.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Trots om de Kuifje van UX-design te zijn 

Net als Kuifje laat Edo-Jan Meijer zien dat je de dingen naar je hand kunt zetten als je maar wilt. En met de juiste mensen samenwerkt. Zo heeft Edo-Jan ervoor gezorgd dat er een kwaliteitskeurmerk voor UX designers is: de KWIV-profielen UX design.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Samen met de gebruiker werken aan een publieks­vriendelijk verant­woordingsonderzoek

Hoe gaat de Rijksoverheid om met ons belastinggeld? Dat controleert de Algemene Rekenkamer. Iedereen in Nederland betaalt belasting en heeft dus het recht om te weten hoe dit geld wordt uitgegeven. Je zou dus verwachten dat het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer al heel toegankelijk en begrijpelijk is. Maar er bleek nog behoorlijk wat winst te halen.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

Op de Toolkit Taal: landelijke communi­catierichtlijn over over­heids­sensoren

Om meer duidelijkheid te scheppen is een landelijke communicatierichtlijn opgesteld over sensoren in de openbare ruimte. Deze richtlijn legt de functie en impact van sensoren in de openbare ruimte uit, en waar ze zijn. De richtlijn bestaat ook uit een set begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve iconen en kleuren die gaan over het gebruik van de sensoren.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal

De Direct Duidelijk Tour is even klaar met touren

De Direct Duidelijk Tour: webinars over toegankelijke overheidscommunicatie en –dienstverlening. Er zijn zo'n 70 webinars gemaakt, met daarin bijna 200 gasten. Donderdag 23 mei is voorlopig de laatste aflevering.

Oogkleppen af, verwonderbril op tijdens reis langs innovatieve dienst­verlening

Op 10 en 17 september 2018 reisde Jesse Leemput, strategisch adviseur dienstverlening bij de gemeente Tilburg, door Nederland. Samen met andere digitale experts van de overheid. 6 jaar later is hij de inspirator van de Expeditie Innovatieve Dienstverlening.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording
 • Mensgericht denken en ontwerpen