De ont­werpende over­heid: wat we hebben geleerd na de coronacrisis

Heb je het webinar ‘De ont­werpende over­heid: wat we hebben geleerd na de coronacrisis’ gemist? Of was je erbij, maar wil je graag bepaalde stukken terugkijken? Bekijk hier de opname en vind alle handige links die in de chat werden gedeeld.

In de afgelopen 2,5 jaar, na de coronacrisis, hebben we veel geleerd over ontwerpen bij de overheid. We namen de lessen uit de coronacrisis mee, maar er zijn nog meer lessen geleerd. Hoe kunnen we werken aan publiek vertrouwen? Hoe betrek je de samenleving in het ontwerpproces? En over de dienstverlening verbeteren met de geleerde lessen uit de coronacrisis.

Hoe zoeken we de verbinding met de burger? Door bijvoorbeeld de hele ‘klantreis’ zelf te doorlopen kun je je als beleidsmaker beter inleven in de ervaringen en perceptie van je doelgroep. Sebastiaan van Lunteren vertelt over de overlap tussen de werkvelden van verschillende publieke instanties en wat een ‘gebruiker-centraal-aanpak’ betekende voor hun samenwerking.

Kan elke ambtenaar ontwerpen? Welke ontwerpmethodieken passen bij welke type beleidsvraagstuk?

Deze en meer vragen worden uitgebreid besproken in het webinar ‘De ont­werpende over­heid: wat we hebben geleerd na de coronacrisis’.

In dit webinar ging gespreksleider Leila Prnjavorac in gesprek met:

  • Sebastiaan van Lunteren (teamcoördinator en programmamanager Corona Ontwerp Covid-19 bij het ministerie van VWS)
  • Wieke Schrakamp (behavioral designer en (UX) onderzoeker, werkte via Valsplat in het Data & Ontwerp team van VWS)

Links die gedeeld zijn tijdens het webinar en in de chat

  • Heb je het webinar ‘De ontwerpende overheid: wat we hebben geleerd tijdens een crisis’ gemist? Of was je erbij maar wil je graag bepaalde stukken terugkijken? Bekijk op onze website de (ondertitelde) opname inclusief handige linkjes die in de chat werden gedeeld.
  • De 5 lessen van die Tamas Erkelens in dat webinar besprak, vatte hij uitgebreid samen in een artikel op onze website.
  • Optimaal Digitaal-tip: Luister! Goed luisteren is cruciaal voor goede dienstverlening. Door goed te luisteren weet je wat er leeft bij de gebruikers, snap je hen beter en voel je waarmee ze zitten. Je snapt niet alleen waarover en hoe je moet communiceren, maar je bent je ook bewust van wat er verbeterd moet worden aan de dienstverlening, zodat het beter aansluit op de leefwereld van de gebruiker.
  • Optimaal Digitaal-tip: Kom uit je ivoren toren Kom uit je ivoren toren, ga naar gebruikers toe. Dat kan overal zijn: op de markt, het station, in het buurtcentrum, bij scholen of op congressen. Doe dit niet maar 1 keer, maar blijf dit doen. Haal voortdurend signalen op. Laat mensen meedenken. Zo houd je voeling met wat er bij je gebruikers leeft. Luister en leer.
  • Boekentip van een kijker: ‘Hoe makkelijk kun je het maken? Ontwikkel oplossingen die iedereen wil en kan gebruiken’ van Jasper van Kuijk.
  • Welke lessen nemen we mee van 3 jaar ontwerpen bij het departement? Lees het in dit artikel op onze website.
  • Hoe richt je diensten in vanuit het perspectief van de klant? “Het centraal zetten van de klant in je dienstverlening is niet altijd eenvoudig”, weet Robert uit ervaring. “Hoe ga je aan de slag? Wat zijn uitdagingen? En hoe helpt een community van vakgenoten om stappen te zetten in je eigen organisatie?” Lees het interview met Robert Vels (RVO, en medeoprichter van de Community CX).

Hoort bij de community