De 5 herschreven zinnen van de Landelijke Taalstrijd

Voor de Landelijke Taalstrijd selecteerde Vibeke Roeper, directeur van Genootschap Onze, samen met Gebruiker Centraal, 5 onbegrijpelijke zinnen. Stuk voor stuk moeilijke zinnen, die niet zomaar te herschrijven waren. Maar de teams hebben het wel gedaan. En (bijna) altijd was het een fikse verbetering.

Hoe hebben de teams deze zinnen herschreven? Wat was volgens de jury de beste herschrijving? En waarom? Dat lees je allemaal op deze pagina.

Onbegrijpelijke zin 1

Om hogere kosten te voorkomen kunt u het verschuldigde bedrag inclusief wettelijke kosten en eventuele invoeringsrente alsnog binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning betalen.
(Via Steffie)

Herschrijvingen van zin 1

Betaal dit bedrag vóór 17 november. Anders moet u meer betalen.
(Team Bestuurders)

Betaal vóór 17 november 45 euro. Dan komen er geen kosten bij.
(Team Inhoudelijke experts)

Betaal vóór 17 november 2023. Dan betaalt u géén extra kosten.
(Team Taalprofessionals)

Betaal dit bedrag voor 17 november 2023. Dan krijgt u geen extra kosten.
(Team Inwoners)

We willen u graag helpen om extra kosten te vermijden! Zou u zo vriendelijk willen zijn om het bovenstaande bedrag, inclusief eventuele extra kosten, aan ons over te maken? We willen u er ook aan herinneren om de wettelijke kosten en de rente voor te laat betalen niet te vergeten. Als u de betaling binnen 14 dagen na de datum op de aanmaning regelt, blijft alles netjes op tijd en bespaart u geld. Alvast bedankt voor uw medewerking en snelle handelen!
(Team AI & Hulpmiddelen)

Onbegrijpelijke zin 2

Achter het positieve beeld gaat een permanente opdracht schuil om te blijven werken aan gelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief.
(Bron: Troonrede 2023)

Herschrijvingen van zin 2

Het gaat goed. Maar niet voor iedereen. We moeten blijven werken aan voldoende geld, kansen én een goed leven voor iedereen.
(Team Bestuurders)

Met veel mensen gaat het goed. We blijven werken aan gelijke kansen. We helpen iedereen rondkomen zodat iedereen een goede toekomst heeft.
(Team Inhoudelijke experts)

Het gaat goed met Nederland. Tóch blijven we werken aan gelijke kansen voor iedereen.
(Team Taalprofessionals)

Ook al gaat het goed, blijf werken aan dat iedereen mee kan doen. Nu en in de toekomst.
(Team Inwoners)

Achter de goede dingen die we zien, is het belangrijk dat we altijd blijven helpen zodat iedereen eerlijke kansen krijgt, genoeg heeft om fijn te kunnen leven en leuke dingen kan verwachten voor later.
(Team AI & Hulpmiddelen)

Onbegrijpelijke zin 3

U krijgt geen omzettingsvergunning voor het verhuren van kamers omdat u in een gebied woont waar kamerverhuur zorgt voor een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in de directe omgeving van uw pand.
(Bron: gemeente Eindhoven)

Herschrijvingen van zin 3

U mag geen kamers verhuren. De buurt heeft daar last van.
(Team Bestuurders)

U mag geen kamers verhuren. Kamerverhuur zorgt voor overlast in de buurt.
(Team Inhoudelijke experts)

U mag geen kamers verhuren. Want de mensen in uw buurt hebben hier last van.
(Team Taalprofessionals)

U mag geen kamers gaan verhuren. Dit zorgt voor overlast in uw buurt.
(Team Inwoners)

Helaas moet ik je laten weten dat we je aanvraag voor een vergunning om kamers te verhuren niet kunnen goedkeuren.

  • Dit komt omdat in je buurt de rust en de orde die iedereen fijn vindt, verstoord kan raken door het verhuren van kamers.
  • Ons doel is om een fijne woonomgeving voor iedereen te behouden, en daarom hebben we deze beslissing moeten nemen.

Dankjewel voor je begrip.
(Team AI & Hulpmiddelen)

Onbegrijpelijke zin 4

Daar waar in het verleden milieu en duurzaamheid randvoorwaardelijk waren (plannen werden getoetst op milieu- en duurzaamheidsvereisten) vormen milieu en duurzaamheidsambities vanaf nu een belangrijk eigenstandig doel voor het gemeentelijk handelen.
(Bron: Gemeente Utrecht)

Herschrijvingen van zin 4

De gemeente gaat meer doen voor een betere leefomgeving. Daar kunt u op rekenen.
(Team Bestuurders)

Wij vinden milieu nu belangrijker dan vroeger. Dus alles wat we als gemeente doen moet het milieu beter maken.
(Team Inhoudelijke experts)

Alles wat de gemeente doet, moet goed zijn voor het milieu.
(Team Taalprofessionals)

De gemeente vindt vanaf nu de natuur en het beschermen daarvan belangrijk.
(Team Inwoners)

Vroeger keken we bij nieuwe plannen alleen of ze niet slecht waren voor de natuur en of ze wel lang mee zouden gaan. Maar vanaf nu wil de gemeente zelf echt zijn best doen om de natuur te helpen en te zorgen dat alles wat we doen ook goed is voor later.
(Team AI & Hulpmiddelen)

Onbegrijpelijke zin 5

Als u niet komt op de bij ons ingeplande tijd en plaats, of als u een niet geheel keuringsgeschikt voertuig bij ons aanbiedt waardoor niet tot keuring kan worden overgegaan, dan brengen wij toch het voor de aangevraagde keuring en/of onderzoek vastgestelde tarief in rekening.
(Bron: site RDW)

Herschrijvingen van zin 5

Kom op tijd op [datum] [tijd] naar [locatie]. Als wij niet kunnen keuren, moet u toch betalen.
(Team Bestuurders)

Kom op tijd met uw auto. Komt u niet, dan betaalt u toch.
(Team Inhoudelijke experts)

U betaalt voor de afspraak. Ook als u niet of te laat komt. Of als wij uw auto niet kunnen keuren.
(Team Taalprofessionals)

Als wij niet kunnen keuren moet u toch betalen. Wij kunnen alleen keuren als u op tijd bent en een geschikt voertuig heeft.
(Team Inwoners)

Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd en locatie aanwezig bent met een voertuig dat klaar is voor de keuring om extra kosten te voorkomen.
Als u het niet gaat redden of als u niet zeker weet of uw voertuig in orde is, neem dan contact met ons op. We staan klaar om u te helpen!

(Team AI & Hulpmiddelen)

Hoort bij het thema