Een formulier op papier – bijzaak of noodzaak?

Download de presentatie.

Digitaal, tenzij: binnen de overheid (en daarbuiten) is dit een bekend devies. En natuurlijk: digitaal is doorgaans sneller, goedkoper en voor veel mensen makkelijker dan papier. Maar een flinke groep Nederlanders valt hierdoor buiten de boot. Zij kunnen, willen of durven niet aan de slag met de digitale communicatie – soms met grote gevolgen. Bij de campagne om de nieuwe donorwet bekend te maken besloot het ministerie van VWS het anders te doen. Iederéén moest bereikt worden, dus ook anderstaligen, dlaaggeletterden en mensen die niet digivaardig zijn. Dus kwam er naast de digitale weg een volwaardige papieren route.

In deze breakoutsessie namen Pauline Smabers, Marc van der Geest (beide van Coform) en Danielle Dil (ministerie van VWS) je mee in het waarom en hoe van het papieren donorformulier. Waarom is dit traject een voorbeeld geworden voor de huidige coronavaccinatiecampage?