Terugkijken: Van mens tot ont­werp (sessie)

Mensgericht ontwerpen, dat kan alleen als je weet voor wie je ontwerpt. Kennis van je doelgroep is hierbij essentieel. In hun sessie willen Lia en Louka daarom je zowel inspireren als motiveren je in de doelgroep te verdiepen. Door te kijken naar hun motivaties en behoeften kan er vanuit daar gewerkt worden aan passende oplossingen.

Lia en Louka richten zich hierbij op:

  1. De mogelijkheden van verschillende onderzoeksmethodieken om zo inzicht te krijgen in de doelgroep en hun leefwereld.
  2. De manier waarop verkregen inzichten bijdragen aan het mensgericht ontwerpen. Hierbij komen methoden als persona’s, klantreizen en Service Blueprints aan bod, die ze verbinden aan uitgangspunten en werkwijzen van service design.

Om je écht te laten nadenken over je eigen situatie en aan te zetten tot actie, delen Lia en Louka naast theorie ook hun eigen ervaringen, en laten ze praktijkvoorbeelden zien. Waarbij ze aandacht besteden aan zowel uitdagingen als werkende elementen. Ook creëren ze tijdens de sessie ruimte voor interactie en maken ze gebruik van creatieve elementen (zoals visuele middelen) om ervaringen, ideeën en lessen met elkaar uit te wisselen.

Kijk de sessie terug:

De presentatie die gebruikt is tijdens de sessie: