Op zoek naar de waarde(n) van ethiek bij digitale innovatie met de Ethical Matrix

Technologie is niet neutraal. Elke digitale dienst stimuleert een zeker gedrag, terwijl het ander gedrag ontmoedigt. Daarmee heeft het impact op mensen. Deze impact kan groot zijn en daar zijn we ons niet altijd van bewust. In deze workshop gaan we aan de slag met de ethische matrix. De ethische matrix is een simpel maar doeltreffend instrument om in een vroeg stadium van het design proces van digitale innovaties zorgvuldig aandacht te besteden aan het effect ervan op de waarden van betrokkenen. Zo kunnen ongewenste effecten en mogelijke spanningen tussen waarden geïdentificeerd en in het ontwerp geadresseerd worden. We laten zien hoe de ethische matrix als onderdeel van Value Sensitive Design ingezet kan worden.

Belangrijkste uitkomsten

  • Inkijk in de waarde van ethiek voor design van ethisch verantwoorde en duurzame innovaties
  • Hoe breng je waarden en stakeholders in kaart en hoe kun je de waarden van verschillende stakeholders meenemen in ontwerp
  • Handvatten om ethische dilemma’s op te pakken

Workshopbegeleiders

Deze workshop wordt verzorgd door Alex Corra van de Sociale Verzekeringsbank en Marlies van Steenbergen van de Hogeschool Utrecht.