Wat is proactieve dienst­verlening en wat kan je ermee?

Veel inwoners en ondernemers hebben recht op bepaalde kortingen, tegemoetkomingen of toeslagen. Denk aan het recht op huurtoeslag, kinderbijslag of een belastingkorting voor startende ondernemers. Maar de mensen zelf weten dit vaak niet. Hierdoor zijn er regelingen die onbenut blijven of niet toegekend worden. Puur omdat inwoners en ondernemers niet weten dat ze er recht op hebben. Dus vragen ze bepaalde tegemoetkomingen niet aan. Met proactieve dienstverlening kan dit anders. Maar wat is dat precies en wat kan je ermee?

Met proactief wordt bedoeld dat de overheid het initiatief neemt om een regeling (zoals een toeslag of korting) actief aan te bieden. De inwoners of ondernemers hoeven hier niet om te vragen. De overheid heeft namelijk inzicht in actuele gegevens van mensen. Met die gegevens kan de overheid zien waar iemand recht op heeft. Vervolgens kan de overheid daar zelf actie op ondernemen. Door als overheid proactieve dienstverlening in te zetten, zorg je ervoor dat inwoners en ondernemers op de hoogte worden gesteld van zaken waar ze recht op hebben. In Stad Gent doen ze dit bijvoorbeeld al door toeslagen gewoon uit te keren. Ze communiceren dat je recht hebt op een bepaalde vergoeding, daarom ontvang je vanaf nu iedere maand een x-bedrag. Hiermee stellen ze niet alleen de mensen op de hoogte, maar ondernemen ook gelijk actie.

Voorbeelden van proactieve dienstverlening

In Nederland zijn al verschillende voorbeelden van proactieve dienstverlening:

  • De vooraf ingevulde belastingaangifte
  • Het automatisch toekennen van kinderbijslag bij het tweede kind
  • De melding dat je rijbewijs verloopt

De voordelen van proactieve dienstverlening

Het doel van proactieve dienstverlening is mensen geven waar ze recht op hebben, zonder dat zij zich daarvoor hoeven in te spannen. Hiermee ontzorg je ze. Daarnaast zorgt proactieve dienstverlening vooral met geautomatiseerde processen uiteindelijk voor minder werkzaamheden voor ambtenaren. Denk aan minder controles voor bewijsstukken, telefoongesprekken voeren en informatie geven.

Met name kwetsbare groepen, zoals mensen met een minimuminkomen of minder inkomen, zijn niet altijd op de hoogte van hun rechten. Bijvoorbeeld dat er een korting op de zorgverzekering via de gemeente beschikbaar is als je een minimuminkomen of lager hebt. Of dat een kind met een beperking recht heeft op dubbele kinderbijslag om de extra zorgkosten te dekken.

Ook voor ondernemers zijn er regelingen en tegemoetkomingen beschikbaar, waar ze niet altijd van op de hoogte zijn.

Meer weten over proactieve dienstverlening?

Hoe start je als gemeente of overheidsinstelling met proactieve dienstverlening? Wie of wat heb je daarvoor nodig? Daar gaan we donderdag 14 december over praten tijdens de Direct Duidelijk Tour. Erbij zijn? Dat kan! Meld je aan via de website.

Hoort bij het thema

Hoort bij de community