Waarom we kiezen voor nieuwe letter­types

Al vanaf het begin gebruikt Gebruiker Centraal de lettertypes Montserrat en League Gothic. Dat gaat veranderen, want na een zorgvuldige afweging kiezen we nu voor nieuwe lettertypes. We leggen je graag uit waarom.

In de typografie-richtlijnen van het NL Design System lees je: “Goede typografie helpt bij het creëren van een duidelijke hiërarchie en het ordenen van informatie. Hierdoor zijn teksten gemakkelijk te lezen en te begrijpen. 4 belangrijke typografische overwegingen voor tekst zijn lettergrootte, regelafstand, regellengte en lettertype.”

Richtlijnen voor goed lettertype

Lettertypes zijn er in overvloed. Maar welke kies je? In de richtlijnen die samen met de community van NL Design System is opgesteld, voldoet een goed lettertype aan:

  • Herkenbaarheid. Gebruik dus een sans-serif of serif lettertype met herkenbare lettervormen. Gebruik geen decoratief lettertype.
  • Juiste x-hoogte. De x-hoogte is de hoogte van een kleine letter x voor een bepaald lettertype. Over het algemeen zorgt een hoge x-hoogte voor een betere leesbaarheid. Maar de x-hoogte van het lettertype zou ook weer niet te hoog moeten zijn. Hierdoor zouden bijvoorbeeld de ‘h’ en de ‘n’ te veel op elkaar gaan lijken. Daarnaast zou de x-hoogte per letter consistent moeten zijn.
  • Voldoende lettercontrast. Het lettercontrast, dus het verschil in lijndikte van een letter, mag niet te hoog of te laag zijn. Te veel contrast leidt af en door te weinig contrast gaan lettervormen op elkaar lijken.
  • Lettervormen. Individuele lettervormen zouden genoeg van vorm moeten verschillen waardoor ze niet met elkaar verward kunnen worden. De hoofdletter I de letter l en het cijfer 1 zouden bijvoorbeeld onderling moeten verschillen. Dat geldt ook voor de hoofdletter O en het cijfer 0.

Ook belangrijk: bij cijfers, zeker bij duizendtallen, is het belangrijk dat bijvoorbeeld in rijen cijfers en punten recht onder elkaar staan. Zo kun je makkelijker lijsten met cijfers lezen.

Lettertypes Gebruiker Centraal voldoen niet

De lettertypes Montserrat en League Gothic voldoen eigenlijk niet aan deze criteria voor goede lettertypes. In rood omkaderd en met rode lijnen staat aangegeven hoe de lettertypes niet aan de richtlijnen voldoen:

Voorbeelden van karakters in de huidige lettertypes Montserrat en League Gothic. Met in het rood omkaderd karakters die niet voldoen aan de richtlijnen: de l I en 1 die niet genoeg van elkaar worden onderscheiden. En cijfers (duizendtallen) die niet netjes onder elkaar staan.
De vertrouwde Gebruiker Centraal-lettertypes: Montserrat en League Gothic.

Meerdere lettertypes vergeleken

Er zijn daarom door het kernteam van NL Design System meerdere lettertypes vergeleken, om te zien hoe ze scoren op bovengenoemde criteria. Deze werden het in ieder geval niet:

Lettertypes Open Sans, Outfit, Lexend, Roboto, Inter en DM Sans. Allemaal zijn ze niet geschikt als nieuw lettertype, omdat ze op 1 of meerdere punten niet voldoen aan de richtlijnen.
Een eerste selectie: Open Sans, Outfit, Lexend, Roboto, Inter en DM Sans.

Er bleven nog 3 lettertypes over die voldoen aan de richtlijnen voor goede typografie:

Lettertypes Fira Sans, Work Sans en Source Sans Pro. Allemaal voldoen ze aan de richtlijnen van het NL Design System.
De kanshebbers: Fira Sans, Work Sans en Source Sans Pro.

Voorkeur

Fira Sans had de voorkeur van het kernteam van NL Design System, maar dit lettertype is te smal voor body-tekst/broodtekst. En Work Sans is geen fijn leesbaar lettertype bij grotere stukken tekst. De letters zijn dan te breed en te laag. De uiteindelijke keuze werd dus een combinatie:

  • Source Sans Pro voor de body-tekst. Omdat dit lettertype ook nog een beetje ‘voelt’ als Gebruiker Centraal.
  • Fira Sans voor de koppen. Omdat dit lettertype wat smaller is dan Source Sans Pro. En de schuine lijntjes in dit lettertype doen ook een beetje aan Gebruiker Centraal denken.