‘Voor inclusieve dienst­verlening is meer nodig dan alleen begrijpelijke taal’

Sinds 1 januari 2022 zijn Gebruiker Centraal en Direct Duidelijk samengegaan. Onder de vlag van Gebruiker Centraal worden de werkzaamheden van Direct Duidelijk voortgezet. De reden? Beide partijen hebben een gezamenlijke missie: het verbeteren van overheidsdienstverlening waarbij de mens centraal staat.

“Door de krachten te bundelen hebben we een groter bereik en kunnen we de doelgroep nog beter helpen.” Aan het woord is Aantink Yeh, beleidsadviseur Direct Duidelijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ze is blij met de samenwerking: “Het is heel belangrijk dat de overheid begrijpelijk communiceert. Maar om mensen zo goed mogelijk te bedienen zijn begrijpelijke taal en teksten niet voldoende. Goede en inclusieve overheidsdienstverlening is toegankelijk, gebruiksvriendelijk én begrijpelijk. Daarom gaan Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal samenwerken.”

Als beleidsambtenaar bedenkt Aantink welke kant het op moet met begrijpelijke overheidstaal. Aantink: “Dat doe ik aan de hand van actuele ontwikkelingen, de politiek en signalen van maatschappelijke organisaties en burgers zelf. Ook zorg ik voor goede samenwerking met andere overheidsprogramma’s en ministeries, denk aan de aanpak ‘Levensgebeurtenissen’ bij Mens Centraal of het VWS-programma ‘Iedereen doet mee’ rondom het VN Gehandicaptenverdrag.”

Overheidsorganisaties doen al veel aan duidelijke taal, maar we zijn er nog niet

Aantink Yeh, beleidsmedewerker Direct Duidelijk ministerie BZK

3,5 miljoen euro voor begrijpelijke overheidstaal

De afgelopen jaren hebben Aantink en haar collega’s bij BZK zich hard gemaakt om Direct Duidelijk en het belang van begrijpelijke overheidstaal op de kaart te zetten. “En dat is goed gelukt, al zeg ik het zelf”, vertelt Aantink trots. Vanaf 2022 krijgt het ministerie van BZK jaarlijks ongeveer €3,5 miljoen euro voor begrijpelijke overheidscommunicatie. Overheidsorganisaties doen al veel op duidelijke taal, maar we zijn er nog niet. Nog niet alle overheidsorganisaties doen bijvoorbeeld mee. En nog steeds krijgen burgers onbegrijpelijke brieven.”

Door samenwerking groter netwerk

“Ik hoop dat door de samenwerking van Gebruiker Centraal en Direct Duidelijk het netwerk van ambtenaren die werken aan mensgerichte en gebruiksvriendelijke overheidsdienstverlening, nog groter wordt. Zo hoop ik bijvoorbeeld dat we meer ICT-ontwikkelaars bereiken met onze missie op begrijpelijke overheidstaal. Ik hoop ook dat het kennisnetwerk en hulpaanbod op inclusieve dienstverlening overzichtelijk en logisch gebundeld is voor ambtenaren”, besluit Aantink.

Hoort bij het thema

Hoort bij de community