Webinar ‘Monitor Begrijpelijk­heid overheids­teksten’

Op 20 juni vond het webinar over de Monitor Begrijpelijkheid overheidsteksten plaats. Deze monitor is tot stand gekomen door samenwerking tussen HAN Hogeschool en Universiteit Utrecht. Tijdens het webinar werd duidelijk hoe die monitor tot stand is gekomen en hoe gemeentes en organisaties deze monitor kunnen gebruiken. Bekijk het webinar terug.

Monitor Begrijpelijkheid overheidsteksten

Zeker 30% van de Nederlandse bevolking heeft moeite met de teksten van de overheid. De teksten zijn moeilijk te begrijpen door onbekende woorden en lange zinnen. Veel lezers weten niet goed wat ze moeten doen na het lezen van de tekst. Dit blijkt uit de Monitor Begrijpelijkheid overheidsteksten. Dit is een onderzoek naar de begrijpelijkheid van meer dan 200 teksten over betalen of zorg.

Het onderzoek

De Universiteit Utrecht (UU) en HAN University of Applied Sciences hebben de begrijpelijkheid van overheidsteksten gemeten. Dit doen ze in opdracht van de Taalunie, met financiële steun van het ministerie van BZK. Ieder jaar staat er een ander onderwerp centraal. Dit jaar hebben UU en HAN teksten op het gebied van zorg en betalen getest. Voor het onderzoek leverden meer dan 70 overheidsorganisaties teksten aan.

UU en HAN testten de teksten op 3 verschillende manieren:

  1. automatisch tekstanalyse (met het leesbaarheidsinstrument LiNT)
  2. checkgesprekken door communicatieprofessionals van de overheid en
  3. lezersonderzoek met deelnemers met verschillende achtergrond en leesvaardigheid.

De resultaten geven een compleet beeld van:

  • wat de gevolgen van deze teksten zijn bij de lezers
  • wat de maatschappelijke impact is, en
  • hoe deze problemen met teksten voorkomen kunnen worden.

De kracht van het onderzoek zit in de combinatie van de 3 methodes. Deze aanpak is ook erg geschikt voor andere organisaties. 

Handige links

Tijdens het webinar werden een aantal handige links gedeeld in de chat. Hieronder vind je ze.

Hoort bij het thema

Hoort bij de community