Masterclass Design Thinking: een introductie

De komende tijd ga je samen met collega’s uit de publieke sector de wereld van design thinking verkennen. We introduceren verschillende tools en methoden om vraagstukken op een andere manier te benaderen. En hopelijk ook met een ander resultaat. Om duidelijk te maken waarom dat nodig is, is het belangrijk om te kijken naar de context waarin we werken. De dienstverlening van de overheid staat op veel plekken onder druk. Dat hoeft voor jouw afdeling of organisatie niet het geval te zijn, maar het staat vast dat er veel ruimte voor verandering en verbetering is.

De dienstverlening in andere sectoren verandert tegelijkertijd sneller dan ooit. Internetbankieren is niet te vergelijken met 10 jaar geleden, een weekendje weg hoeft niet meer via een reisbureau en de eerste 100% online supermarkt is ook al een feit. De bedrijven die diensten leveren veranderen ook ingrijpend en snel.

Dienstverlening is in korte tijd naar een enorm hoog niveau gestegen in het laatste decennium. En met die stijging zijn verwachtingen van de gebruiker ook veranderd. Als een gebruiker nu moet kiezen tussen twee schijnbaar identieke producten, waar kiest hij of zij dan voor? Voor het product met de meest positieve ervaring. In deze ervaring wordt dus het verschil gemaakt. Die ervaring brengt emotie met zich mee en dat is wat mensen onthouden.

De verwachtingen van mensen veranderen

“Ja, dat is mooi, maar wat moet ik daarmee?”,  kun je jezelf afvragen. Wat als je diensten kon ontwikkelen die met veel plezier door mensen gebruikt worden? Wat als je als overheid producten ontwikkelt die net zo intuïtief en eenvoudig zijn als AirBnB, Sonos of Spotify? Hoe zou dat eruit zien en wat zouden daar de gevolgen van zijn? Meer menselijk contact. Meer wederzijds begrip. Meer maatwerk. Meer duurzame samenwerking tussen overheden met de gebruiker voorop. 

Mensen verwachten tegenwoordig een persoonlijke benadering. Ze verwachten bedrijven en organisaties die weten wat ze nodig hebben. Organisaties die laagdrempelig communiceren en logisch opereren. En bovenal verwachten ze dat organisaties hun belevingswereld doorgronden en daarmee een helder beeld hebben van hun behoeften. Om vervolgens een dienst te ontwikkelen die logisch en begrijpelijk is. Zonder afkortingen en vaktaal.

We beloven niet dat we wonderen gaan verrichten de komende weken. Wonderen bestaan namelijk niet en design thinking is geen tovermiddel. We beloven wel dat we je laten zien hoe je vraagstukken anders kunt benaderen met gebruikers voorop. We beloven je ook dat we je anders kunnen laten nadenken over de weg van vraag naar oplossing. Je wordt een antropoloog, interviewer, ontwikkelaar, tester en uitvinder tegelijk. In elke fase doe je een beroep op een vaardigheid en een andere mindset. En met iedere fase kom je een stap dichterbij een oplossing. We willen je laten ondernemen in een omgeving die daar niet per se bekend om staat. Om te laten zien hoe je met slimme tools, werkwijzen en gestructureerde creativiteit heel ver kunt komen.

De stappen die we zetten vragen geen uitgebreide voorkennis. Het is geen rocket science. Het belangrijkste is dat je een serieus beroep doet op je nieuwsgierigheid en de bereidheid om de vooroordelen en aannames die je hebt los te laten. De praktijk van design thinking leert namelijk dat oplossingen vaak uit onverwachte hoek komen. De ruimte die daarvoor nodig is moet je zelf creëren.

De online masterclass van Margriet Buseman. Ze neemt je in 60 minuten mee de in de basis van design thinking en design sprints.

Hoort bij het thema