Keynotespreker Hanna Harris

Hanna HarrisHanna Harris is Chief Design Officer bij de Finse gemeente Helsinki, waar design onderdeel uitmaakt van alle afdelingen in de organisatie. Hoe werkt een gemeente met design? Hoe is Hanna’s functie tot stand gekomen? En op welke manier geeft ze invulling aan haar rol?

Wat design is voor Helsinki

Hanna benoemt 3 pijlers:

  1. Het is een manier om de meest functionele stad ter wereld te bouwen
  2. Het is een instrument om de behoeften van burgers te begrijpen
  3. Het is een instrument om belangrijke problemen op te lossen
Design is for Helsinki: 1. A way to build the world's most functional city. 2. A tool for understanding citizens' needs. 3. A tool for solving meaningful problems.
Wat design is voor Helsinki

Bekijk de presentatie van Hanna Harris

Download de presentatie van Hanna Harris (pdf)

 

Hoort bij het thema