Direct Duidelijk Doen (Direct Duidelijk Tour)

Wat heeft Direct Duidelijk tot nu toe bereikt en vooral: wat zijn de plannen voor de komende tijd? En wat heb jij daaraan? In dit webinar hoor je welke ondersteuning je van Direct Duidelijk kunt krijgen en hoe je daarvoor in aanmerking komt. Kay Bemelen, brigadeleider van Direct Duidelijk, vertelt je alles over de initiatieven die je dit jaar nog kunt verwachten: een taalhulplijn, een applicatie én trainingen. Verder blikken we terug op leerzame momenten uit de Direct Duidelijk Tour tot nu toe. Heb je afleveringen gemist? Dan praten wij je in dit webinar bij over de belangrijkste lessen.

In dit webinar ging onze presentator  Renata Verloop in gesprek met:

 • Kay Bemelen, brigadeleider Direct Duidelijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Over Kay Bemelen

Kay Bemelen is brigadeleider van Direct Duidelijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met diverse partners, gemeenten en uitvoeringsorganisaties bouwt hij aan een landelijk en regionaal netwerk om samen begrijpelijker en toegankelijker te communiceren vanuit de overheid. Tijdens dit webinar vertelt Kay wat Direct Duidelijk tot nu toe heeft bereikt en welke initiatieven je via de regeling Direct Duidelijk Doen nog dit jaar kunt verwachten: 2 trainingen, hertaalsoftware, een hulplijn en ondersteuning bij het inschakelen van een burgerpanel.

Lees het vraag-antwoordverslag met Kay Bemelen

Handige links

Vraag-antwoordverslag Kay Bemelen

Lees hier de vragen en antwoorden uit het gesprek met Kay Bemelen. Had jij vooraf een vraag gesteld? Of als deelnemer live tijdens de chat? Ook veel kijkersvragen vind je terug in dit vraag-antwoordverslag.

Vragen en antwoorden

Kay, kun je de kijker vertellen wie je bent en wat je doet?

Ik ben Kay Bemelen, brigadeleider voor Direct Duidelijk. Samen met een team van mensen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en ook daarbuiten, houd ik in de gaten of we de juiste dingen doen met Direct Duidelijk, of we onze resultaten behalen en welke zaken we moeten ontwikkelen en aanbieden richting de mensen die we met ons programma proberen te helpen.

Sinds wanneer doe je dit?

De campagne startte in 2018, maar ik ben erbij betrokken sinds eind februari dit jaar. Vlak voor corona, dus ik ben nog een beetje de ‘corona-kapitein’ van dit programma.

We beginnen met een mooi voorbeeld uit de tour: een praktijkzin die de gemeente Utrecht in haar trainingen gebruikt. Dit stukje ambtelijke proza toont precies waar Direct Duidelijk over gaat.

Begrijpelijke zin van de week: We willen graag met u in gesprek over de tippelzone.

Dit ter vervanging van de zin: Deze verdieping en bezinning op de toekomst van de tippelzone willen wij vormgeven door het gesprek met u aan te gaan via de publieke waarde cycles met een zogeheten multiloogtafel.

Kay, jij gaat ons meer vertellen over het Direct Duidelijk-programma?

Ik neem jullie vandaag mee in wat Direct Duidelijk is en start met een korte inleiding. Direct Duidelijk valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, daar werk ik voor. Als Direct Duidelijk horen wij bij de ‘inclusieclub’, oftewel de mensen die zich binnen het rijk bezighouden met het maken van ‘digitaal inclusief beleid’. Dit is erg nodig, want de maatschappij wordt steeds complexer en er komt steeds meer informatie op ons af. Veel mensen vinden het moeilijk om dat allemaal bij te houden en bij te benen, zeker ook door de digitalisering. Het uitgangspunt en standpunt van onze staatssecretaris Raymond Knops is dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven. Die inclusie begint dus bij de overheid zelf.

Als we kijken naar waarom Direct Duidelijk is ontstaan, hebben we het over 2 vraagstukken: een maatschappelijk vraagstuk en een meer bedrijfsmatig vraagstuk. Het maatschappelijke vraagstuk is dat uit onderzoek blijkt dat veel mensen de overheid niet meer goed begrijpen, met name door de taal die we gebruiken. Daardoor kunnen zij minder goed meedoen in de samenleving. Zij kunnen bijvoorbeeld geen gebruikmaken van zaken waar ze recht op hebben, zoals bepaalde ondersteuning of hulp, en ze weten niet goed wat er van ze wordt verwacht.

Aan de andere kant is er een bedrijfsmatig vraagstuk voor alle overheidsorganisaties: doordat mensen de overheid niet goed begrijpen, moet de informatie steeds worden gecorrigeerd. Er is dan extra geld en inzet nodig om ontstane problemen op te lossen en bijvoorbeeld teksten te verduidelijken.

De vraag is: wat gaan wij daar met Direct Duidelijk aan doen? Eerst willen we zorgen dat ambtenaren – professionals die bij die overheidsorganisaties werken – het probleem waarover we het net hadden kunnen oplossen. We willen dat zij zich bewust worden van het feit dat er een probleem is en dat zij de stap maken van ‘onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam’, zoals dit in jargon heet. Daar wil ik niet mee zeggen dat er bewust moeilijk geschreven wordt, maar juist dat zij erkennen dat er problemen zijn in de verschillende vormen van communicatie en dat mensen die niet goed begrijpen.

Deze ‘bewuste mensen’ willen wij met de Brigade vanuit Direct Duidelijk ondersteuning aanbieden om iets aan het probleem te doen. Vervolgens willen we meten wat er gebeurt en welk effect dit heeft, vanuit onze inzet en vanuit de inzet van alle ambtenaren in heel Nederland. Direct Duidelijk is een landelijk programma waarvoor we met alle overheidsorganisaties gezamenlijk aan de lat staan. Door te meten, zien we of de inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan begrijpelijkere overheidscommunicatie.

Maar wat doen we dan concreet? We hebben dus de 3 pijlers bewustwording, ondersteuning en meten.

Onder de 1e pijler, bewustwording, vallen 3 hoofdactiviteiten. De 1e is een permanente campagne, in 2018 opgestart onder leiding van Lodewijk van Noort, destijds Ambassadeur Heldere Taal en vanuit gemeente Den Haag nog steeds actief binnen Direct Duidelijk. De 2e hoofdactiviteit is het onderhouden van een netwerk. De 3e is het vragen van aandacht voor het maatschappelijke vraagstuk van (digitale) inclusie, waarmee het allemaal begon. Digitaal staat hierbij tussen haakjes, want het gaat om zowel fysieke als digitale inclusie.

Voor de 2e pijler, het bieden van ondersteuning, hebben we 2 vormen. De 1e vorm is dat wij zoveel mogelijk hulpmiddelen verzamelen, ontwikkelen en delen via onze website. Zo staan er op onze website voorbeelden die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvan instanties zoals de zorg of het onderwijs ook gebruik kunnen maken. Als 2e gaan wij daarnaast een regeling openzetten die we ontwikkelden op basis van behoeften die we de afgelopen tijd hebben gepeild bij overheidsorganisaties, oftewel bij ambtenaren. Dit is de regeling Direct Duidelijk Doen.

De 3e pijler, het doen van metingen, bestaat uit meer academische onderzoeken die we samen uitvoeren met de taalfaculteiten van bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook voeren wij effectmetingen uit. Zo was er onlangs nog de Direct Duidelijk-enquête onder ambtenaren door het hele land, doen we via de VNG behoefteonderzoek, waar meer in de diepte wordt gepraat over dit vraagstuk, en hielden we een algemeen effectonderzoek

Het aanbod waarover ik vandaag graag meer wil vertellen, is de regeling Direct Duidelijk Doen. Daarin zitten de volgende 5 elementen:

 1. Een training begrijpelijke taal, waarbij we mensen leren om begrijpelijk te communiceren. Iedereen die binnen een overheidsorganisatie werkt, kan deze basistraining volgen.
 2. Een vervolgtraining taal- en schrijfcoach. Deze is bedoeld voor mensen die al wat verder zijn in begrijpelijk communiceren en willen weten hoe zij hun collega’s hierin kunnen coachen.
 3. Hertaalsoftware waarmee je teksten kunt analyseren en kunt kijken van welk niveau een tekst is en wat je kunt doen om het taalniveau aan te passen.
 4. De Direct Duidelijk-hulplijn. Dit is heel letterlijk een hulplijn waarmee je contact kunt hebben om advies te vragen.
 5. En we gaan helpen door mensen langs te sturen die samen met organisaties kijken naar hoe zij een burgerpanel kunnen inschakelen en die representatief kunnen maken, om zo te toetsen of hun teksten daadwerkelijk begrijpelijker zijn.

De voorwaarden en spelregels voor deze regeling hebben we uitgeschreven. Ik noem even de hoofdzaken. De regeling geldt alleen voor de publieke sector, dus je kunt alleen meedoen als overheidsorganisatie en niet als bijvoorbeeld onderwijsorganisatie of zorgorganisatie. Als je in aanmerking wilt komen, vragen wij je om de regeling in te bedden in een plan van aanpak en dit te sturen naar ons e-mailadres info@directduidelijk.nl. Het mag ook een plan zijn dat je al jaren uitvoert, want veel organisaties zijn al jaren aan de slag. Een belangrijk onderdeel is het tonen van commitment door het tekenen van de Direct Duidelijk-deal. Dat hebben op dit moment al 45 overheidsorganisaties in Nederland gedaan. Wij vinden dit belangrijk, omdat je daarmee naar buiten aangeeft dat er betrokkenheid is bij zowel het bestuur als het management als de mensen op de werkvloer, en dat je organisatie er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Als je aan al die voorwaarden voldoet, ontvang je een voucher. Hiermee kun je gratis gebruikmaken van deze regeling en kennismaken met de 5 elementen die daarin zitten en die ik zojuist heb toegelicht.

Belangrijk om te noemen: dit is een regeling om kennis te maken met verschillende hulpmiddelen. Het is dus niet de bedoeling dat je als organisatie van 500 mensen vraagt: kunnen wij de helft van onze mensen trainen via jullie regeling? Wij hebben aardig wat in deze regeling geïnvesteerd, dus we zorgen ook dat de kwaliteit die wij aanbieden echt goed is. Maar omdat hier zo’n 400 tot 500 organisaties aanspraak op kunnen maken, moeten wij schipperen in vraag en aanbod. Hoeveel trainingen kunnen we inkopen en wat betekent dit als we het naast de behoefte leggen? Dus de trainingen gaan in overleg.

De uitwerking van de regeling Direct Duidelijk Doen komt over enkele weken op de Direct Duidelijk-website te staan. We vertellen dan meer in detail hoe je van de regeling gebruik kunt maken. Als de uitwerking is gepubliceerd, laten we dit weten via mailings en via sociale media.

Kijkersvraag: 45 overheidsorganisaties die de Direct Duidelijk-deal hebben getekend, is nog best weinig.

Dat vind ik ook, dat moeten er meer worden. Het tekenen van de deal is belangrijk. Als ik kijk naar de enquête, geven ongeveer 120 organisaties aan dat ze meedoen aan Direct Duidelijk via bijvoorbeeld het hertalen van teksten. Dat is al wat meer dan 45. Over het wel of niet ondertekenen van die deal kun je discussiëren. Wij zeggen: als je gebruik wilt maken van de regeling, zorg dan dat je een plan hebt en niet zomaar 5 willekeurige mensen traint. Onderdeel van dat plan is het ondertekenen van die deal.

Lees meer over de Direct Duidelijk-deal

Kijkersvraag: bij welke bureaus kunnen we de training volgen? En komt die informatie nog dit jaar beschikbaar?

Wij werken via aanbestedingen. Op dit moment zitten we in een formele aanbestedingsprocedure en zijn we druk met het beantwoorden van vragen van leveranciers. Sommige aanbestedingen zijn al afgerond, andere moeten nog worden afgerond. We verwachten dat we de taalhulplijn voor het einde van dit jaar kunnen lanceren en dat de trainingen vanaf januari, februari volgend jaar gegeven kunnen worden. Zodra er duidelijkheid is, komt al deze informatie op onze website te staan.

Kijkersvraag: tot wanneer kun je je plan van aanpak indienen?

We zijn gebonden aan de politiek, want Direct Duidelijk is een inzet van het huidige kabinet. In maart 2021 zijn de verkiezingen en we verwachten dat in het najaar van volgend jaar een nieuw kabinet wordt geformeerd. We garanderen in ieder geval dat we een doorloop hebben tot en met volgend jaar. Dus als je volgend jaar een aanvraag indient, kunnen wij dit opvolgen.

Bedoel je met volgend jaar heel 2021, of tot er een nieuw kabinet is?

Daar twijfelen we nog over, maar ik zou zeggen: dien je aanvraag in voordat er een nieuw kabinet is. Je mag ook een intentie aangeven door te zeggen: wij zijn ermee bezig, houd iets gereserveerd. Daar komen we wel uit. Laat dus vooral weten dat je ermee aan de slag wilt en doe dit niet later dan de eerste helft van volgend jaar.

Kijkersvraag: wij hebben een plan en kijken nu naar het inkopen van trainingen voor minimaal 200 collega’s. Is het voor ons interessant om een aanvraag te doen?

Ja, als je nu al in een aanbesteding zit kun je je evengoed alvast aanmelden voor de trainingen. Eind dit jaar, begin volgend jaar maken we bekend met welke trainers we komen. Bovendien zitten in de regeling Direct Duidelijk Doen ook andere elementen dan alleen trainingen, zoals een taalapplicatie. Het is dus altijd interessant om van de regeling gebruik te maken. Je kunt altijd aangeven dat jullie al 200 mensen aan het trainen zijn en vragen of onze trainingen nog nut hebben. Zo niet, dan kunnen wij bijvoorbeeld meer licenties geven voor de applicatie. Daar is zeker speling. We hebben de regeling zo geformuleerd dat we wat maatwerk kunnen toepassen op basis van vraag en aanbod.

Kijkersvraag: wat houdt de hertaalsoftware in? Is dit software om het taalniveau te checken, zoals Klinkende Taal of LINT?

Nee, wat wij aanbesteden is software die het niveau gaat vaststellen van de tekst die je hebt geschreven. Je kunt dan vanuit Word of Outlook een module aanklikken die een oordeel geeft over jouw tekst. Deze applicatie moet ook in staat zijn om mensen tips te geven om het taalniveau aan te passen. Wij noemen dit hertaalsoftware.

Dit is iets anders dan bijvoorbeeld LINT (Leesbaarheidsinstrument voor Nederlandse Teksten), waarover we al het hadden in aflevering 11 van de Direct Duidelijk-tour. LINT is ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht en enkele partners, en meet het taalniveau op een academisch gevalideerde manier. Wij zitten, samen met de universiteit en de ontwikkelaars, ook in dit traject en gaan het nu testen bij enkele gemeenten. Maar LINT staat los van de regeling Direct Duidelijk Doen en komt, als het aan ons ligt, voor iedereen beschikbaar.

Kijkersvraag: bestaat er een checklist voor het maken van een plan van aanpak?

Op de Direct Duidelijk-website staat heel veel informatie. Bij de praktijkvoorbeelden kun je zelf zaken uploaden en kijken wat andere overheidsorganisaties hebben gedaan. Daar staan voorbeelden van hoe anderen gemeenten het hebben aangepakt. Je vindt op deze website ook de Direct Duidelijk-koffer, een verzameling pdf’jes die je kunt gebruiken. Daartussen zitten ook tips over hoe je zo’n traject binnen je eigen organisatie kunt opstarten.

Ik zeg er meteen bij: er is geen gouden standaard. Een plan van aanpak is altijd maatwerk. Het is belangrijk dat je goed kijkt naar wat voor type organisatie je bent, hoe andere verandertrajecten bij jullie zijn verlopen en of je organisatie meer top-down of juist bottom-up is. De Direct Duidelijk-deal wordt vaak ondertekend door een wethouder en een gemeentesecretaris of burgemeester. Je geeft daarmee zowel maatschappelijk, dus naar buiten, als binnen de organisatie een signaal af: top-down vindt men dit belangrijk. In de praktijk blijkt vaak dat het helpt als je vervolgens ook een bottom-upbenadering hebt en elkaar ergens in het midden tegenkomt.

Kijkersvraag: kunnen jullie overheidsinstanties die met Direct Duidelijk aan de slag gaan, verplichten om er tijd voor vrij te maken?

Nee, dat kunnen en willen wij niet. Direct Duidelijk is geen wet, maar een merknaam. We staan allemaal voor de uitdaging om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen, door bijvoorbeeld duidelijker te communiceren. Dit is een verantwoordelijkheid van elke overheidsorganisatie en daarin zal geïnvesteerd moeten worden. Wij kunnen langskomen, een praatje houden en helpen om te zorgen dat er bestuurlijk draagvlak komt, maar er zal altijd inzet nodig zijn vanuit de organisatie zelf.

Digitale toegankelijkheid is al 12 jaar een verplichte standaard en wordt nu een wet. Zie jij dit voor duidelijke overheidscommunicatie ook ooit gebeuren?

Dat zou best kunnen. We hebben als Nederland het VN-verdrag Onbeperkt Meedoen getekend. Daarin hebben wij samen met veel andere landen gezegd dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is dat iedereen de overheid begrijpt. We hebben daarmee gezegd dat we goed kijken of dat wat we naar buiten sturen, door het overgrote deel van de bevolking wordt begrepen. Daarom verwacht ik dat duidelijke overheidscommunicatie vanuit dat VN-verdrag ook juridisch vertaald gaat worden.

Je kunt er dus maar beter vast op voorsorteren. Al moet duidelijke communicatie toch juist voor een overheidsorganisatie een basisvoorwaarde zijn?

Absoluut! Je bent er uiteindelijk voor de mensen. Daarbij spelen er ook bedrijfsmatige argumenten. Als je in je communicatie investeert, zie je heel positieve effecten, dat blijkt uit onze enquête. Zoals minder roodgloeiende telefoons bij klantcontactcentra en minder juridische conflicten in bijvoorbeeld vergunningsverleningen.

De besparing zit dus vaak op een andere plek in de organisatie dan waar de tijdsinvestering zit. Ga daar als organisatie naar op zoek en maak dat inzichtelijk.

Inderdaad. Uit de enquête blijkt ook dat de managers vaak wat weerstand hebben, behalve de managers die gaan over de publieke diensten.

Kijkersvraag: bestaat er een naslagwerk, zoals het Groene Boekje voor het Nederlands, waarin precies staat waaraan overheidscommunicatie moet voldoen?

Nee, zo’n standaard is er niet. Ik gaf al aan dat het vaak maatwerk is. Wel staat op directduidelijk.nl een schrijfwijzer die je voor veel teksten kunt gebruiken, en daar zit ook een checklist bij. Je gebruikt de schrijfwijzer bij het opstellen van je tekst en de checklist als je klaar bent, om het schrijfwerk na te lopen en te kijken hoeveel punten je scoort. Maar ook daar ligt het er heel erg aan wie je wilt bereiken. Het blijft altijd maatwerk.

Het is ook een stukje professionaliteit. De mensen die wij proberen te helpen, zijn professionals. Wij horen wel bij inclusie, maar we zitten niet aan de kant van de burger. We hebben groot vertrouwen in de professionaliteit van de ambtenaren in al die organisaties. Zij weten vaak goed wat er nodig is, alleen de inzichten daarover kunnen verschillen.

Kijkersvraag: ooit waren er plannen voor een modelbrievenbank, een verzameling goede voorbeelden op bijvoorbeeld de website van Direct Duidelijk. Hoe staat het daarmee?

Daar zijn wij mee bezig. Er staan nu praktijkvoorbeelden op onze website. Wij willen graag toe naar iets als een modeltekstendatabank, maar waar we tegenaan lopen is: wanneer mag een tekst in die databank? Om dat te kunnen bepalen, is een soort keurmerk of keuringsproces nodig. Daarom zijn we nu bezig met het traject rondom de eerdergenoemde LINT-tool. Als wij een academisch gevalideerd hulpmiddel hebben om het niveau van teksten vast te stellen, kunnen we ook een bank oprichten waar mensen teksten kunnen uploaden en downloaden. Die teksten voorzien we dan van een officieel taalniveau, zodat mensen weten wat ze er precies afhalen en voor welke doelgroep dit geschikt is. Wij hebben zo’n bank dus zeker als doel, maar de praktijk is lastig omdat je een proces moet ontwerpen om te selecteren wanneer iets een modeltekst is en wanneer niet.

Kijkersvraag: wij willen intern training gaan aanbieden. Is het mogelijk om onze uitvraag voor bureaus te toetsen bij Direct Duidelijk? Kunnen jullie meekijken?

Ja, dit kan zeker. Je moet wel bij je eigen inkoopmensen controleren of het mag, maar wij kunnen zeker meekijken. We doorlopen nu zelf ook die aanbestedingen, dus ik zie geen enkel probleem om informatie uit te wisselen en eens mee te kijken of jullie bepaalde zaken uitvragen zoals wij dat ook doen. Wie hebben jullie bij een onderhandse aanbesteding om een offerte gevraagd? Zijn dit bureaus die wij ook in beeld hebben? Dat soort dingen kunnen we zeker bespreken.

Zijn er op de website van Direct Duidelijk tips te vinden voor aanbesteden?

Nee, maar het idee is interessant. We hebben vanuit het rijk een enorm inkoopbureau dat aanbestedingen doet. Ik kan deze vraag eens aan onze inkopers voorleggen.

In aflevering 11 van de Direct Duidelijk-tour vertelde Ingrid Nooijens van gemeente Amsterdam over hun keuze om te schrijven op A2-niveau, in plaats van B1-niveau. Hoe kijk jij daar vanuit Direct Duidelijk tegenaan?

Dat B1-niveau hangt een beetje aan Direct Duidelijk. Het is natuurlijk gemakkelijk als je kunt zeggen: dát is het niveau en daar moeten we allemaal naartoe. Maar ik zei al eerder: er is geen gouden standaard. Kijk naar wie je wilt bereiken. Als dit een brede doelgroep is, inclusief mensen die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn of een migratieachtergrond hebben, moet je zeker overwegen om in A2 te werken. Het kan ook een combinatie zijn, dat je de brief in A2 schrijft en op de achterkant zaken toelicht in een wat hoger taalniveau, bijvoorbeeld B1 of B2. Zo kijken wij ernaar.

Bekijk aflevering 11 van 17 september 2020 of lees het vraag-antwoordverslag met Ingrid Nooijens en Frank Willemsen van gemeente Amsterdam

In de aflevering van 28 mei spraken we over het betrekken van de doelgroep bij de ontwikkeling van overheidscommunicatie. Komt daarvoor binnen de regeling ook iets beschikbaar?

Ja, dat klopt. We gaan jullie iets aanbieden om op basis van wat er binnen je organisatie nodig is in contact te komen met de mensen die je wilt bereiken. Bij noemen dit burgerpanels. Wij zijn absoluut bezig met de mensen die laaggeletterd zijn, maar ik wil graag benadrukken dat ook mensen die niet laaggeletterd zijn vaak moeite hebben met overheidstaal. Het hele punt is: als je kijkt naar het vraagstuk van inclusie, is er altijd wel een andere groep die moeite heeft met bepaalde dingen.

Het is te makkelijk om te zeggen dat het altijd gaat om die groep van 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zoals Lenie Klaverstijn in die aflevering van 28 mei aangaf: ga met je doelgroep in gesprek. Er is bovendien een groot verschil tussen communicatie en contact, dus zorg dat je contact maakt met de mensen die je wilt bereiken.

Bekijk de aflevering van 28 mei 2020 of lees de vraag-antwoordverslagen met Lenie Klaverstijn en Romana Fronczek

In de aflevering van 20 mei vertelde Dominique Simhoffer over het creëren van bewustzijn in de organisatie.

Het is grappig dat Dominique in die aflevering zegt ‘wij hadden geen plan’, terwijl ik daarnet heb gevraagd om een plan in te dienen. Maar zij hadden wel degelijk een plan en dat was heel simpel: ze hebben Dominique vrijgemaakt. Ze hebben Dominique de ruimte gegeven om er op haar manier mee aan de slag te gaan, en dat is ook een plan. Natuurlijk, een super-gestructureerd projectplan met doelen, visies, missies en vergezichten mag, maar dat hoeft niet. Wat wij willen zien is: dit is de aanpak in onze organisatie, hiermee willen wij er duurzaam werk van maken en zo willen wij de regeling inzetten.

Bekijk de aflevering van 20 mei 2020 of lees het vraag-antwoordverslag met Dominique Simhoffer

Kay, wil jij nog even kort opnoemen wat er dit jaar in de regeling beschikbaar komt?

De regeling Direct Duidelijk Doen bestaat uit 5 zaken:

 1. Een training over hoe schrijf ik en hoe communiceer ik op een begrijpelijke manier, bedoeld voor al jouw mensen die dagelijks in contact staan met burgers en bedrijven.
 2. Een training voor een schrijfcoach/taalcoach, bedoeld voor mensen die al veel ervaring en affiniteit hebben met begrijpelijke communicatie, dit binnen de organisatie willen verspreiden en daar collega’s in willen meenemen, zoals Dominique bij de gemeente Utrecht heeft gedaan.
 3. De taal/hertaalapplicatie, waarmee je teksten kunt controleren op taalniveau en tips krijgt over hoe je die tekst naar een ander taalniveau kunt aanpassen.
 4. We lanceren een hulplijn waar je advies kunt vragen. Het is dus niet zo dat je daar teksten naartoe stuurt die je hertaald terugkrijgt, maar je vraagt en krijgt advies over hoe je dit zelf het beste kunt doen.
 5. En als vijfde bieden wij ondersteuning waarbij een adviseur je komt helpen met het opzetten van en omgaan met een burgerpanel.

Dit is hoe de regeling eruitziet. En het is niet zo dat we dadelijk alleen die regeling hebben; we blijven doorgaan met een permanente campagne, dus alles wat op onze website komt is gewoon toegankelijk. Draag daar ook zelf aan bij, maak ook gebruik van onze forums op bijvoorbeeld LinkedIn!

Word lid van de LinkedIn-groep van Direct Duidelijk om vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

Hoort bij het thema