Verslag bijeen­komst Gebruiker Centraal 2 april 2015

Geschreven door Geeske Meuleman

2 april 2015, Den Haag – Twee mooie casussen, een volle zaal en pittige inhoudelijke discussies. Zie hier de ingrediënten van de tweede bijeenkomst van Gebruiker Centraal.

Casus Politie

Hugo Vos (Domein Dienstverlening) en Ruud Paulusse (Projectleider Politie.nl) laten zien hoe de vorming van de Nationale Politie per 1 januari 2013 niet alleen heeft geleid tot 1 politiekorps, maar ook tot 1 website.

Simone Guezen ‏@RedacteurSimone 2 apr.
Politie heeft ‘even’ 168 subsites opgeruimd in de gang naar het nationale korps. Lekker efficiënt! #gc0204

Denk digitaal

Ruud Paulusse presenteert bij de Gebruiker Centraal-bijeenkomst op 2 april 2015
Ruud Paulusse

Dit heeft vooral organisatorisch de nodige voeten in de aarde gehad. Hugo en Ruud gebruiken hiervoor het beeld van een ijsberg: wat de gebruiker ziet, is maar een klein gedeelte van wat er gebeurt. En er gebeurt veel! Ze delen een aantal indrukwekkende cijfers: 2,3 miljoen bezoekers per maand, 1 miljoen aangiftes per jaar – waarvan 420.000 via www.Politie.nl. En dan hebben we het nog niet eens over de 5 miljoen 112-oproepen per jaar. Met zoveel contacten is goed testen zeker belangrijk.

Testbus

Voor het testen van communicatiemiddelen gebruikt de Politie o.a. hun ‘Mobile Media Lab (MML)’, oftewel de testbus. In deze voormalige politiewervingstruck is interview- en een onderzoeksruimte ingericht. De Politie kan hiermee de burger opzoeken voor kwalitatief onderzoek en usabilitytesten. Maar in de multichannelstrategie van de Politie blijft ook de (al dan niet twitterende) wijkagent belangrijk.

Gebruiker Centraal ‏@GebrCentraal 2 apr.
‘Mijn wijkagent twittert, dus ik ken hem’ #gc0204

Presentatie De politie digitaal dichtbij (pdf, 3,2 MB)
door Hugo Vos en Ruud Paulusse

Casus MijnDenHaag

gc-bijeenkomst 02-04-2015 presentatie van Herman de Kievith en René Buitenhuis
Herman de Kievith en René Buitenhuis

MijnDenHaag is hét persoonlijk klantportaal van de gemeente Den Haag. Herman de Kievith (Manager Projecten, Klantcontact en Innovatie) en René Buitenhuis (programma manager) vertellen over de reeds bereikte resultaten, hun ambitie en de roadmap die beide met elkaar moet verbinden.

#V11g ‏@VZuydweg 2 apr.
Doel van MijnDenHaag is om online zo makkelijk te maken dat bellen of baliebezoek overbodig wordt. Mooi. #gc0204

DigiD

“Persoonlijk, doelgroepgericht en gebruiksvriendelijk” zijn de kernbegrippen in de doorontwikkeling van MijnDenHaag. Dit uit zich o.a. in een zorgvuldige afweging tussen gemak en privacy. Hoewel de burger steeds meer gewend raakt aan gebruik van DigiD, heeft de Gemeente Den Haag er voor gekozen gebruikers alleen te laten inloggen als het nodig is. Resultaat: 30% meer ingevulde formulieren. En dat een callagent van de Gemeente kan meekijken in het dossier van een beller, is geborgd door verschillende niveaus van bevoegdheden én toestemming van de klant.

Jouw Mijn of mijn Mijn?

gc-bijeenkomst 02-04-2015 mensen in gesprek tijdens de netwerkborrel
Tijdens de netwerkborrel

De optimalisering van MijnDenHaag roept de vraag op hoe de relatie tussen de verschillende mijn-domeinen vorm moet krijgen. Moeten MijnOverheid en MijnGemeente samenwerken? Of verdwijnt op termijn de één ten gunste van de ander? De aanwezigen waren het hierover helemaal niet eens met elkaar. Dit leidde tot een pittige en inhoudelijke discussie, die nog volop doorging tijdens de netwerkborrel.

paulmuis ‏@PaulMuis 2 apr. 
Interessante discussie over waar gegevens staan: MijnOverheid of MijnGemeente waarbij terecht wordt opgemerkt: wat wil de gebruiker? #gc0204

Presentatie Online zelfservice Den Haag (pdf, 352 kB)
door Herman de Kievith en René Buitenhuis

Hoort bij het thema