UWV unboxt de sprintweek van Gebruiker Centraal

Geschreven door Marianne Schimmel

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er in het eerste kwartaal van 2020 in bijna 70 landen over de hele wereld online hackathons georganiseerd onder de noemer “Hack the Crisis”. Het doel van deze online hackathons was om met elkaar tot concrete oplossingen te komen voor de coronacrisis.

Kloof tussen jongeren cluster 4 onderwijs en arbeidsmarkt

In april 2020 heeft team sociale innovatie van UWV meegedaan aan deze online hackathon. Tijdens deze hackathon hebben we een idee bedacht om schoolverlaters uit cluster 4 onderwijs te ondersteunen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Jongeren in cluster 4 onderwijs hebben ernstige gedragsproblematiek en/of psychische kwetsbaarheden. We hebben voor deze doelgroep gekozen, omdat ze extra hard worden getroffen in deze coronacrisis. Niet alleen de jeugdwerkeloosheid neemt toe, maar we zien dat werkgevers sowieso minder genegen zijn om mensen met een psychische kwetsbaarheid in dienst te nemen. Daarnaast zien we dat de coronacrisis een extra trigger kan zijn voor deze doelgroep. Denk hierbij aan toename van angsten, eenzaamheid en depressies.

IK-box

Tijdens de hackathon is het idee van de ‘IK-box’ ontstaan om de positie van de jongeren te versterken. Met de ‘IK-box’ kunnen jongeren samen met hun omgeving aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Deze talenten kunnen ze onder andere inzetten om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

In de maanden na de hackathon zijn we in gesprek gegaan om het idee verder uit te werken tot een concept. Het sociale innovatie team van UWV WERKbedrijf heeft hiervoor contact gezocht met verschillende experts zoals ervaringsdeskundigen, onderwijs-, innovatie en gamification experts en jongeren.

Prototype IK-box

Om het concept wat tastbaarder te maken wilden we graag een prototype van de box zelf en een prototype van de inhoud (challenge) van de box ontwerpen. Het ontwerp van de ‘IK-box’ is onlangs ontworpen door Sjaan Hofstede en Pleun Verhees, studenten van de Hogeschool van de Kunsten. Tijdens de sprintweek wilden we met ons team een voorbeeld uitwerken van een challenge die we in het prototype van de ‘IK-box’ kunnen stoppen.

Design sprint

We hebben met een team van collega’s met uiteenlopende achtergronden meegedaan aan de design sprint. Eén collega met veel ervaring met design thinking, drie collega’s zonder design thinking ervaring en twee collega’s met een vluchtelingenachtergrond. Met name voor hen was het een enerverende ervaring, omdat ze én in sneltreinvaart een nieuwe methodiek hebben geleerd en toegepast én omdat ze hebben gemerkt hoe er in Nederland wordt samengewerkt.

Inclusieve aanpak

De nieuwe Nederlandse en Engelse termen vlogen hun om de oren. Door onze samenwerking, valt het mij steeds meer op hoeveel uitdrukkingen de Nederlandse taal kent. Bijvoorbeeld de uitdrukking “ik ga even een stukje lopen, ik ben zo stijf als een hark” zorgde voor hilariteit. In het heetst van de strijd waren de dialogen niet voor al onze teamleden goed te volgen. Het belang van een inclusieve aanpak ook tijdens een design sprint werd mij snel duidelijk. We hebben ondanks de strakke deadlines af en toe op de rem getrapt om de tijd te nemen om opdrachten voor iedereen duidelijk te hebben of iets aan te passen en om goed stil te staan bij wat we tot dusver gedaan hadden en hoe dit aansloot bij wat we op dat moment aan het doen waren.

Geweldige methodiek

We hebben als team geleerd en genoten van deze week. En soms op een hele andere manier samengewerkt dan dat we dat gewend zijn vanuit onze eigen organisatie of land van herkomst. De algehele beleving van het team is dat design thinking een methodiek is die je snel eigen maakt en een geweldige methode is om snel tot gevalideerde resultaten te komen.

Mens centraal

De mens centraal zetten is iets wat ons ons sociale innovatieteam structureel probeert te doen. We werken veel samen met allerlei partijen en zetten daarin altijd de mens centraal. Design thinking sluit hier naadloos op aan. Naar onze mening is het cruciaal voor de overheid om deze methodiek structureel toe te passen.

Gamification elementen

We hebben met veel experts gesproken voorafgaand en tijdens de sprintweek. Iedere keer kwamen we weer tot nieuwe inzichten. Zo passen we in ons ontwerp veel gamification elementen toe. Met de ‘IK-box’ richten we ons op jongeren met ernstige gedragsproblematiek en psychische kwetsbaarheden en beogen we dat ze op een positieve manier werken aan hun talenten. Hiervoor spelen ze verschillende levels in een challenge. Een van de jongere gaf aan dat het ontwerp hem erg deed denken aan een online therapieomgeving. Mijn eerste reactie was gelijk: “help dit is niet goed!”. Toen mijn collega vervolgens doorvroeg: “en wat vind je ervan dat het daarop lijkt?” gaf de jongere aan dat dit helemaal geen probleem is. In een fractie van een paar secondes dus twee aannames van mij getackeld. Dit laat de meerwaarde van de testfase goed zien.

Waardevolle opbrengst

We hebben als team een ontzettend leuke week gehad en zouden zo weer mee doen, mocht dit nogmaals worden georganiseerd. Een top ervaring en met daarnaast voor ons en voor de doelgroep ook een zeer waardevolle opbrengst. Met het prototype gaan we nu de boer op om een opdrachtgever en funding te vinden voor een regionale pilot in 2021. In deze pilot willen we aan de slag met een kleine groep jongeren om de verdere uitwerking van de ‘IK-box’ samen met hen verder vorm te geven.

Luister naar de podcast van Gebruiker Centraal waarin Marianne vertelt over de ontwikkeling van de IK-box en hoe zij erin is gelaagd om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling ervan.