Toetsingskader Inclusie, wat is het?

Meten hoe het ervoor staat met de inclusiviteit van de dienstverlening binnen jouw organisatie, dat is waar het Toetsingskader Inclusie om gaat. Niet alleen voor veel organisaties staat inclusie hoog op de agenda, ook binnen de politiek krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht. Maar hoe werkt het toetsingskader precies en wat zijn de plannen voor de komende tijd?

De ontwikkeling van het Toetsingskader Inclusie

In 2020 ontwikkelde de gemeente Amsterdam het Toetsingskader Inclusie, samen met 2 wetenschappers die verbonden zijn aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Al snel trok dit project de aandacht van Gebruiker Centraal. In samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd besloten om er een meer generiek toetsingskaderinstrument van te maken, gericht op alle (decentrale) overheden en uitvoeringsorganisaties die diensten richting burgers aanbieden.

Momenteel onderzoeken we hoe we dit instrument het best kunnen aanbieden. Dit doen we met een projectteam vanuit Gebruiker Centraal en een expertgroep.

Waarom is inclusiviteit zo belangrijk?

In Nederland communiceren we steeds meer digitaal en dat heeft een grote invloed op veel mensen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Toch zijn digitale diensten niet voor iedereen te begrijpen en daar moeten we als overheid rekening mee houden. Zo weet je zeker dat niemand wordt buitengesloten. Als overheid hebben we de taak om te zorgen dat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving.

Vanuit Gebruiker Centraal willen we het onderwerp inclusiviteit concreter maken. Waar hebben we het eigenlijk over als we het over inclusie hebben? Inclusie is namelijk heel breed en gaat om verschillende doelgroepen. Denk aan laaggeletterden die hun belastingaangifte moeten invullen. Maar inclusie kan ook gaan om ouderen die onvoldoende digitale vaardigheden hebben, of mensen met een visuele beperking die ook gebruik moeten kunnen maken van een overheidswebsite.

Het Toetsingskader Inclusie helpt om te testen of de dienstverlening binnen jouw organisatie écht toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen.

Hoe werkt het toetsingskader precies?

Uiteindelijk zien we een instrument voor ons waarmee je de inclusiviteit op verschillende manieren onderzoekt: voor het ene element is een vragenlijstonderzoek voldoende, voor het andere zijn interviews of observaties nodig. Hiermee kom je erachter hoe inclusief jouw organisatie is voor een bepaalde doelgroep. Dit kan dus heel breed zijn. Ons doel is om op basis van de uitkomsten duidelijke tips, aanwijzingen en verbeterpunten geven. Hier zal de Toolkit Inclusie een rol spelen maar ook verzamelen we tips via een expertgroep van o.a. ervaringsdeskundigen.

Momenteel zijn we bezig om verschillende dingen te onderzoeken:

  • De definitie van inclusieve dienstverlening specifiëren. Wat zijn precies de elementen?
  • Wat is de behoefte van overheidsdienstverleners die de inclusiviteit van hun diensten willen meten?
  • We willen dit jaar starten met pilots bij overheidsorganisaties. Hoe werkt het Toetsingskader Inclusie in de praktijk? Hoe kunnen we de processen integreren in de praktijk?
  • Expertgroep verder vormgeven en oprichten. We zijn net gestart met werven van experts.

Denk en werk mee aan de ontwikkeling van het Toetsingskader Inclusie!

We zijn op zoek naar experts werkzaam bij (overheids)organisaties die willen helpen bij de doorontwikkeling van het toetsingskader. Wij willen graag een groep samenstellen met experts uit verschillende soorten organisaties: overheden (zoals gemeenten en uitvoeringsorganisaties), wetenschap, onderzoeks- en adviesorganisaties en belangenorganisaties.

We vragen je om de komende 2 jaar zitting te nemen in een expertgroep. Deze expertgroep komt circa 5 keer per jaar bij elkaar om te praten over de opzet, uitvoering en resultaten van het toetsingskader. Heb je een expertise op een of meer van de volgende onderwerpen? Je bent dan van harte welkom:

  • Expertise op het gebied van inclusieve dienstverlening, vanuit de theorie (wetenschap) of vanuit de praktijk bij uitvoerende overheidsorganisaties.
  • Ervaring met digitale dienstverleningsprocessen bij uitvoerende overheidsorganisaties en het bevorderen van inclusie.
  • Je kent de meest actuele inzichten op het gebied van (digitale) inclusie.
  • Ervaring met het doen van ) praktisch, toegepast of wetenschappelijke onderzoek en de daarbij behorende technieken, het liefst op het gebied van overheidsdienstverlening.

Interesse? 

Stuur een berichtje aan Nanja Appel, Wolfgang Ebbers en/of Lidwien van de Wijngaert via info@gebruikercentraal.nl.