‘Toe­gan­kelijk­heid is een ideale kapstok’

Het is deze week de Week van de Toegankelijkheid, waarin 40 teams het Optimaal Digitaal-spel spelen. Voor het eerst spelen alle teams het spel online. “Voor sommige deelnemers is dat best spannend. Online werkt het spel net even iets anders maar in essentie is het natuurlijk hetzelfde als het bordspel; een workshop in spelvorm”, aldus Ineke Graumans, projectleider Optimaal Digitaal bij Gebruiker Centraal. Waarom is het spelen van Optimaal Digitaal juist in deze week zo belangrijk? We vroegen het Ineke.

Ineke: “We vragen organisaties niet zomaar om het Optimaal Digitaal-spel te spelen in de Week van de Toegankelijkheid. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en toegang hebben tot de dienstverlening van de overheid. Door de Covid-19 pandemie is digitale toegankelijkheid van de overheid voor iedereen een nog urgenter issue geworden dan het al was (zie ook mijn eerdere blog). Het Optimaal Digitaal-spel kan je, volgens spelers, helpen om je dienstverlening te verbeteren, inclusief te maken, en er echt mee aan de slag te gaan.”

De ideale kapstok

“Eigenlijk is de Week van de Toegankelijkheid een ideale kapstok”, vervolgt Ineke. “Door met je team het spel in deze week te spelen laat je zien dat je digitale toegankelijkheid serieus neemt en er werk van maakt.

Deelname kan ook de aftrap zijn van een nieuw traject: we gaan nu van start om onze digitale toegankelijkheid concreet te verbeteren of daar verdere stappen in te zetten. Of het kan het startpunt zijn, afhankelijk van waar je organisatie nu staat, voor bewustwording van het belang van een inclusieve dienstverlening bij je collega’s.”

Wat kan Optimaal Digitaal nog meer opleveren?

“Spelen van het Optimaal Digitaal-spel levert je organisatie meteen tastbaar resultaat op. Het spel eindigt met concrete acties waar het team de volgende dag al mee aan de slag kan.

De essentie van het spel is dat je keuzes maakt. Vervolgens moet je anderen overtuigen van het belang van die keuze máár je moet je ook verdiepen in de keuzes van je collega’s. Spelers ervaren dat als een snelle en prettige manier om doelen en beweegredenen van collega’s beter te begrijpen, kennis te delen en tot de beste keuzes te komen die je samen gaat oppakken.”

Waarom is het handig om een spelleider training volgen?Landkaart met deelnemers Optimaal Digitaal in de Week van de Toegankelijkheid

“We hebben het Optimaal Digitaal-spel voor online zo gemaakt dat iedereen er zonder verdere uitleg of hulp mee aan de slag kan gaan. Daarvoor heb je de online spelleider training dus niet nodig. Maar het kan je wel iets extra’s bieden. Dat is ook wat ik terugkrijg van de mensen die een training gevolgd hebben.

In een online training van max. 5 deelnemers, spelen we het spel en ben je zelf spelleider. Je kunt alle vragen stellen die je wilt en ik geef handige tips & tricks zodat jij als spelleider zoveel mogelijk uit het spel kan halen. Na afloop ben je gecertificeerd spelleider Optimaal Digitaal en kun je overal in elke organisatie het spel begeleiden.”

Veel energie en goede ideeën

“Daarnaast levert de training nog iets op heb ik ontdekt”, vertelt Ineke. “Door het interactieve karakter en de kleine groepsgrootte van de online spelleider trainingen heb ik intensief contact met de deelnemers en zij onderling ook met elkaar. Dat ervaren we vaak als leuk en waardevol: het levert veel energie en goede ideeën op, ook over hoe het spel gebruikt of uitgebreid kan worden.”

LinkedIn-groep voor spelleiders

“Wat mij verder opvalt in de trainingen is het grote verschil in ‘volwassenheid’ van organisaties en hoe goed de deelnemers elkaar eigenlijk kunnen helpen. Op verzoek van deelnemers hebben we onlangs een besloten Linkedgroep Optimaal Digitaal Spelleiders opgericht. Zo kunnen spelleiders elkaar makkelijk vinden om bijvoorbeeld ideeën uit te wisselen.”

Webinar Optimaal Digitaal

“Ter afsluiting van Optimaal Digitaal in de Week van de Toegankelijkheid organiseren we op 13 oktober van 11.00 tot 11.45 uur een webinar. Daarin blikken we terug met deelnemers, maar we kijken ook vooruit: hoe zorg je ervoor dat de acties ook daadwerkelijk worden opgepakt? Dat is interessant voor de deelnemers van de Week, maar eigenlijk voor iedereen die het spel heeft gespeeld of wil gaan spelen.”