Toe­gan­kelijk­heid: complexer dan je denkt!

Geschreven door Willem Pieterson

Toegankelijkheid lijkt na jaren van minder aandacht weer helemaal terug van weg geweest. Hierbij gaat het in de discussies heel erg over de toegankelijkheid tot dienstverlening en veel minder om de toegankelijkheid van informatie wanneer men eenmaal in het digitale kanaal zit. Ook dat aspect zou niet vergeten moeten worden.

Aandacht vanuit de overheid voor toegankelijkheid

Profielfoto: Willem Pieterson

In mijn blog op iBestuur ga ik in op de complexiteit van toegankelijkheid en verwijs ik naar de aandacht die er nu is voor de toegankelijkheid van overheidsdienstverlening. ‘De wet op de toegankelijkheid (Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid) is een belangrijke katalysator en daarnaast is onze overheid met ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie’ en de ‘Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter’ en de daarop volgende Kamerbrief druk bezig met toegankelijkheid.’ En ook op iBestuur wordt er flink over geblogd, zie o.a. de blog over Inclusie van Larissa Zegveld.

Het valt op dat de vele discussies over toegankelijkheid veelal gaan over:

  1. het toegankelijk maken van dienstverlening voor die groepen voor wie het gebruik van (digitale) dienstverlening moeilijk is (zoals mensen met een beperking en/of mensen met minder vaardigheden in het gebruik van technologie) en
  2. het gaat veelal over de toegang tot diensten, zo richten veel vaardigheidstrainingen zich op het gebruik van technologie en gaat het vaak over het goed toepassen van regels en richtlijnen (om een flauw voorbeeld te noemen: goede meta en alt informatie).

Ik mis in de discussie de vraag hoe informatie en diensten goed ontsloten kunnen worden indien aan de andere voorwaarden voor toegankelijkheid voldaan wordt. Hoe vindbaar is bijvoorbeeld informatie voor de burger die al wel online is en ook veelvuldig gebruik maakt van algemene digitale toepassingen en diensten (zoals online bankieren en e-mailen). Zo geeft 60% van de respondenten aan geen duidelijk antwoord te hebben gevonden op de vraag. Een goede zoekfunctie is dus erg belangrijk.

Willem Pieterson is onder meer verbonden aan het Center for e-Government Studies.