Onderzoeken, testen en meten

Dienstverlening en communicatie worden beter, als je weet wat je doelgroep wil. Dat doe je door te onderzoeken wie je doelgroep is en te testen wat je maakt. En door te meten of je oplossing z'n werk doet. Je vindt hier alles wat we delen over onderzoeken, testen en meten.

Agenda

Workshop ‘Gebruik mindsets om mens­gericht te ont­werpen’

Tijdens het webinar gaan ze in op de theorie, bij deze workshop ga je daadwerkelijk aan de slag met minsets. Aan de hand van een casus ga je mindsets creëren en leer je hoe je die inzet bij het ontwerp van je dienst.

Expeditie Innovatieve Dienst­verlening (2-daagse studie­reis)

De Expeditie Innovatieve Dienstverlening is een reis langs verschillende organisaties in Nederland. Om voorbeelden, ervaringen en lessen voor de overheid te ontdekken. Als inspiratie en input om onze eigen overheidsdienstverlening te innoveren. Zin om mee te doen?

Aan de slag met inclusieve dienst­verlening: dienst­verlening voor iedereen! 

Op 5 maart gaan we samen met jou aan de slag met 5 kernthema's van inclusieve dienstverlening. Je krijgt de middelen om hier meteen mee aan de slag te gaan. Ben je erbij? 

Kijken

Bekijk alle video's

Lezen Lees alle artikelen

Lessen uit pilotstudies voor het Toetsingskader Inclusie

In 2024 lanceren we de eerste versie van het Toetsingskader Inclusie. Daarmee toets je samen met collega's of andere organisaties hoe inclusief jouw dienstverlening is. Een belangrijk onderdeel om tot het kader te komen was het doen van pilotstudies. 5 organisaties gingen aan de slag met hun eigen dienstverlening. Onderzoekers Wolfgang Ebbers en Lidwien van Wijngaert blikken terug.

Zelf de toe­gan­kelijk­heid van een app testen op je mobiele telefoon

In dit artikel vind je tips om zelf met je mobiele telefoon de toegankelijkheid van apps te testen. Waarmee je zo’n 85% van de fouten vindt die in toegankelijkheidsonderzoeken worden gevonden.

Hoe meten we of gebruikers tevreden zijn over software?

Momenteel stelt NEN een nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) op. Methoden om gebruikerstevredenheid te meten, zijn onderdeel van deze praktijkrichtlijn. Op 5 september organiseerden we daar een interactieve workshop over. Wat hebben we geleerd tijdens de workshop? 

Zelf aan de slag met onderzoeken, testen en meten?

Bij Gebruiker Centraal en samenwerkende organisaties doen we van alles om onderzoeken, testen en meten meer onder de aandacht te brengen. Met bruikbare inzichten en handige hulpmiddelen. Een selectie daarvan vind je hieronder.

Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid

Het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid doet een expertreview op een (deel van) je prototype, website of app of brief/tekst. Zo kan je snel de belangrijkste problemen in de gebruiksvriendelijkheid van je overheidsproducten en -diensten laten opsporen.

Meer over het expertpanel

Testlab on Tour

Er wordt vaak vóór de gebruiker gedacht in plaats van mét. Wil je weten of je boodschap begrijpelijk is? Ga dan testen. Zo vergroot je de kans op geslaagde communicatie en voorkom je veel vragen of klachten. Testlab on Tour helpt overheidsorganisaties om de stap naar testen te zetten.

Meer over het testlab
Vuisten werken samen

Overheidsbrede community

De Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening is er voor overheidsprofessionals die de mens centraal willen stellen in de informatie en dienstverlening en zich daarbij willen baseren op onderzoek. Overheidsprofessionals kunnen met behulp van recente, gebundelde, overheidsbrede inzichten uit onderzoek hun communicatie en dienstverlening optimaal laten aansluiten op de leefwereld van mensen.

Meer over de Overheidsbrede onderzoekscommunity

Overzicht ervaringsdeskundigen

Een overzicht van allerlei organisaties en belangenverenigingen. Hier kun je terecht voor zogenoemde ervaringsdeskundigen.

Bekijk de hele lijst

Doe onderzoek en test met gebruikers

Natuurlijk, onderzoek doen kost tijd en geld. Maar iets maken waar jouw gebruiker weinig mee kan, kost je achteraf nog meer.

Lees er meer over