Testlab on Tour winnende idee Fatsoenlijk Digitaliseren #Hoedan?!

Geschreven door Elka Helmers

Gebruiker Centraal grijpt het rapport ‘Beschaafde Bits’ van het Rathenau Instituut aan om fatsoenlijk digitaliseren in de praktijk te brengen. Hoe kan de samenleving fatsoenlijk omgaan met digitale technologie? Door maatwerk te leveren, bescheiden en transparant te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.

Na een drietal werksessies Fatsoenlijk Digitaliseren #Hoedan?! is Testlab on tour als winnaar uit de bus gekomen. Dat betekent dat het concept Testlab on tour verder wordt uitgewerkt als instrument om de overheid te helpen fatsoenlijk te digitaliseren. Tijdens de International Design in Government Conference van 18 tot en met 20 november 2019 in Rotterdam krijgt het team van Test lab on tour de kans om het concept aan een groot publiek te presenteren.

Fatsoenlijk digitaliseren? Vraag het gewoon!

Winnende team Test lab on tour

De pitch van de winnaars: ‘Om de gebruiker centraal te zetten en écht te betrekken bij het ontwerpen van digitale overheidsdiensten is het Testlab on tour bedacht. Het is een voor overheden makkelijk te gebruiken testmethode van digitale diensten. Iedere overheidsorganisatie krijgt deze eenvoudige methode aangereikt. Fatsoenlijk digitaliseren samen met alle gebruikers. Fatsoenlijk digitaliseren? Vraag het gewoon!’

Juryleden Edo Plantinga en Mireille TwuijverJuryrapport

Van de in totaal 11 pitches zijn er 6 geselecteerd waarvan er uiteindelijk 3 zijn uitgewerkt en gepresenteerd aan de jury. De jury bestaande uit Edo Plantinga van Gebruiker Centraal en Mireille Twuijver van Mens Centraal, was het unaniem eens: ‘het is aan de ene kant een beproefde methodiek die het mogelijk maakt om in contact te treden met gebruikers. Aan de andere kant creëert het begrip bij de mensen die de dienstverlening ontwikkelingen bij de overheid. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Het past goed bij Gebruiker Centraal en als je kijkt naar de haalbaarheid is, springt dit idee er echt uit’, aldus Edo.

Mobiele Escaperoom

Een verdiende tweede plaats gaat naar Black Box Buzz. De jury was onder de indruk van de originaliteit. De Black Box Buzz is een mobiele escaperoom waarin ambtenaren en burgers samenwerken om te kunnen ‘ontsnappen’. De opdrachten, gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk, laten de ambtenaren voelen waar iemand tegen aan loopt in het contact met de overheid. Mireille over dit idee: ‘Hiermee kunnen we de krant wel halen’.

Rollenspellen en assessments

De derde plaats gaat naar Van Contract naar Contact. Ambtenaren kruipen in de huid van de burgers tijdens assessments, dagelijkse rollenspellen en op een congres. Gebruikers daarentegen kruipen in de huid van ambtenaren door twee dagen per jaar mee te lopen met een ambtenaar. Continu in contact, op maat! De jury zei hierover: ‘Het is idee past goed bij Gebruiker Centraal, één van de factoren die verbetering van je dienstverlening oplevert is door contact te zoeken met je gebruikers. Het idee is makkelijk op te schalen naar bijvoorbeeld een challenge door heel Nederland’.

Blij met alle opbrengsten

Victor Zuydweg

Victor Zuydweg, initiatiefnemer Gebruiker Centraal: “Ik ben ontzettend blij met alle opbrengsten van de werksessies Fatsoenlijk Digitaliseren #Hoedan?! Niet alleen met het winnende idee Testlab on tour maar ik heb ook andere goede ideeën gehoord waar Gebruiker Centraal echt wat aan heeft. Zo gaan is er bijvoorbeeld een idee over life events. Daar hebben we contact over met Mens Centraal. Met de bedenkers van het idee Computer says No, Ambtenaar say Yes, een architectuur georiënteerd concept, zijn we in gesprek om te onderzoeken of we daar iets mee kunnen doen. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt om ideeën te bedenken en uit te werken.”