Testen voor resultaat: zo is testen leuk

Ik ben benieuwd welke woorden uiteindelijk wel in de volgende versie van het Wollige Woorden Spel terechtkomen. En wat er nog meer aangepast zal zijn. Misschien op de achterkant een duidelijke omschrijving van de woorden, zodat de spelers daarvan kunnen leren. Of misschien toch een andere naam, omdat de titel ‘Wollige Woorden Spel’ de lading niet helemaal dekt. Nou ja, ik merk het wel tijdens volgende testdag. Ik test weer graag mee. Omdat ik zeker weet dat er wat met de opmerkingen van mij en de andere testers wordt gedaan. Deze opmerkingen zie ik dan vast weer terug in een volgende versie. Totdat ik geen opmerkingen meer heb. Dan is het Wollige Woorden Spel klaar. En kunnen overheidsorganisaties het gebruiken. Wanneer dat zal zijn, is moeilijk te zeggen. En willen we ook nog niet zeggen. Het gaat niet om de tijd, maar om de gebruiker.

De ene test is de andere niet. Een paar keer ben ik gevraagd om te testen, maar werd er uiteindelijk niets met mijn feedback gedaan. Vanwege de tijdsdruk. Of omdat het technisch gezien niet mogelijk was. Het leek dan wel alsof ik voor niets had getest. Maar donderdag 29 juni ervaarde ik het andere uiterste. Na het testen van de eerste versie van het Wollige Woorden Spel wist ik zeker: met mijn opmerkingen wordt wat gedaan. En dat maakt het testen toch een stuk leuker.

Het Wollige Woorden Spel stond duidelijk nog in de grondverf, toen dit spel afgelopen donderdag dynamisch werd getest. Het doel van dit spel is het reduceren van het aantal wollige woorden. Op de testdag werden belanghebbenden geconsulteerd. De learning was ontegenzeggelijk duidelijk: er moeten nog aardig wat piketpalen geslagen worden voordat dit spel geconcretiseerd kan worden. Maar goed, het verandertraject kan beginnen.

Bullshit bingo en Taalbrigade

Een van de stakeholders van deze testmiddag was Cheri Kloeth. Als zij bovenstaande alinea zou lezen, zou ze heel vaak ‘bullshit’ hebben gezegd. En was haar bullshit bingo-kaart zó vol geweest. En ook bij de Taalbrigadier van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou deze alinea niet goed vallen.

Woorden niet voor niets ingestuurd

Cheri Kloeth en de Taalbrigadier staan aan de basis van het Wollige Woorden Spel, waarvan 29 juni een eerste versie werd getest. Zo’n 20 communicatieprofessionals van verschillende overheidsorganisaties en lokale overheden bogen zich over de 50 kaartjes met in totaal 200 onduidelijke woorden. Deze woorden hadden bezoekers van onze site opgestuurd. Misschien dachten ze wel: nou ja, ik stuur wel iets in, maar er zal toch niets mee gedaan worden. Maar dan dachten ze fout. Deze woorden zijn uiteindelijk in de concept-versie van het spel beland.

Kaartjes met moeilijke woorden van het Wollige Woorden Spel

Van ethificering tot beschikking

Van veel van deze woorden had ik nooit gehoord. En zeker nooit gebruikt. Bijvoorbeeld ‘ethificering’. ‘Stedelijk weefsel’. ‘Habitatrichtlijn’. ‘Kapitaalgoederen in de buitenruimte’. Van andere woorden had ik juist geen idee dat ze wollig waren. Oeps. Bijvoorbeeld ‘dynamisch’. ‘Beleggen’. ‘Proactief’. ‘Woonachtig’. ‘Beschikking’. Voor mij zijn het bekende woorden. Al vond ik het donderdag moeilijk om ze te omschrijven.

30 seconden was te kort

Ik heb aardig wat kaartjes in mijn hand gehad, en geprobeerd de 4 woorden duidelijk te omschrijven. Maar slechts een enkel woord werd door mijn 2 teamleden geraden. En als zij een kaartje in hun hand hadden, was het niet anders. 30 seconden voor 1 kaartje bleek gewoon te weinig. Soms was het al moeilijk om in een halve minuut 1 woord te omschrijven.

Na de eerste ronde werd al meteen duidelijk dat het Wollige Woorden Spel aangepast gaat worden. In plaats van 30 seconden krijgen de spelers meer tijd. Hoeveel precies, is nu nog niet duidelijk. Donderdag probeerden een paar teams het met 1,5 minuut. Mijn team met 1 minuut. En dat ging al beter. Al hing het ook af van het kaartje. Op 1 van de kaartjes stond ‘Leidend principe’, ‘Figeren’, ‘Corrigendum’, ‘Transitielandschap’. Geen van de termen konden we in 1 minuut omschrijven. En dat was in 5 minuten ook niet gebeurd.

Het kaartje was zo moeilijk dat je nooit een punt zou kunnen scoren. En dan is het spel niet leuk om te spelen. Je moet af en toe wel een puntje kunnen scoren.

Strengere selectie van woorden

In een volgende versie zal dit aangepast zijn. Dan zullen er geen 4 supermoeilijke woorden op 1 kaartje staan. Aan de ene kant omdat de ontwikkelaars zullen zorgen voor meer variatie in de kaartjes. Aan de andere kant omdat veel van deze woorden niet terugkomen in het uiteindelijke spel.

Nadat de teams de kaartjes hadden getest, moesten we bij de woorden aangeven in hoeverre deze woorden makkelijk, leuk en herkenbaar waren. En of ze geschikt waren voor het spel. Zelf vond ik 94 van de woorden wel geschikt voor het spel. Ongeveer de helft.

Zoveel mensen, zo veel meningen

Wat de andere deelnemers vonden, weet ik niet precies. Tijdens de tussentijdse evaluaties werd al snel duidelijk dat de meningen verschilden. Wat ik moeilijk en leuk vond, vonden anderen makkelijk maar niet-leuk. Zoveel mensen, zo veel meningen. Wat de aanwezigen vonden, had vooral te maken met het werk dat ze deden en de doelgroep voor wie ze schreven.

Intern, maar toch ook extern

Sommige woorden bleken bovendien alleen intern gebruikt te worden, terwijl het Wollige Woorden Spel ook bedoeld is om ambtenaren bewust te maken van de onduidelijke taal waarmee inwoners te maken krijgen. Maar aan de andere kant is het ook goed om intern het aantal wollige woorden te beperken. Hoe vaker je zulke woorden intern gebruikt, hoe groter de kans is dat je ze extern ook gebruikt. Zo vertrouwd ben je er dan mee.

Testen, testen tot het niet meer hoeft

Ik ben benieuwd welke woorden uiteindelijk wel in de volgende versie van het Wollige Woorden Spel terechtkomen. En wat er nog meer aangepast zal zijn. Misschien op de achterkant een duidelijke omschrijving van de woorden, zodat de spelers daarvan kunnen leren. Of misschien toch een andere naam, omdat de titel ‘Wollige Woorden Spel’ de lading niet helemaal dekt. Nou ja, ik merk het wel tijdens volgende testdag.

Ik test weer graag mee. Omdat ik zeker weet dat er wat met de opmerkingen van mij en de andere testers wordt gedaan. Deze opmerkingen zie ik dan vast weer terug in een volgende versie. Totdat ik geen opmerkingen meer heb. Dan is het Wollige Woorden Spel klaar. En kunnen overheidsorganisaties het gebruiken. Wanneer dat zal zijn, is moeilijk te zeggen. En willen we ook nog niet zeggen. Het gaat niet om de tijd, maar om de gebruiker.

Hoort bij het thema