Terugblik op de sessie over de toekomst en strategie van Gebruiker Centraal

Geschreven door Rene Schipper

Gebruiker Centraal bestaat 2 jaar! Tijd om te vieren en tijd om weer eens na te denken over het doel van ons bestaan. Onder het genot van een heuse Minions-taart (want werelddominantie is onze verborgen agenda) werden de aanwezigen van het actieteam geholpen door leden van de community.

In vier sessies vol post-its werden verschillende onderwerpen verkend.

Sessie 1 – Trends in de buitenwereld. Omgevingsanalyse?

Sfeerimpressie van sessie 1. Mensen zitten en denken na.
Sfeerimpressie van sessie 1. Mensen doen een opdracht.

Wat zijn de herkenbare trends om ons heen die invloed kunnen hebben/krijgen op Gebruiker Centraal. De kernwoorden en -zinnen uit deze sessie zijn; Transitie naar een netwerkmaatschappij, meer zelfredzaamheid van burgers, bedrijven die willen samenwerken met Gebruiker Centraal, steeds hogere verwachtingen ten aanzien van kwaliteit, het zelf toevoegen van content (blogs, recensies, etc.) door gebruikers, vrijheid versus veiligheid, hoogopgeleiden versus laagopgeleiden, “Internet of Things”, Mobiliteit en flexibiliteit (tijd en plaats onafhankelijk werken) en ontwikkelingen ten aanzien van methoden om mensen te betrekken.

Sessie 2 – Wat hopen we te bereiken in de komende 3 jaar?

Sfeerimpressie van sessie 2. Drie mensen zijn aan tafel aan het overleggen.
Sfeerimpressie van sessie 2. Vier mensen zitten aan tafel te overleggen.

Welke resultaten hebben we gehaald als we bij het vijfjarig bestaan van Gebruiker Centraal terugkijken? Backcasting pur sang! In 2020 zijn we nog steeds een community! We hebben werk en financiën om 3 FTE in te zetten – zeker niet groter dan dat. We worden geraadpleegd bij elk groot project. Er is een UX-keurmerk ontwikkeld. We zijn kennismakelaar, bijvoorbeeld voor aansluiting bij bestaande opleidingen. We hebben bereik in alle overheidslagen (rijk, provincie, waterschap, gemeente en uitvoeringsorganisaties). Het “Maak Het Bruikbaar Festival” is uitgegroeid naar een 3-daags congres met ruim 1000 bezoekers. (hadden we werelddominantie al genoemd?)

Sessie 3 – Welke rol kan Gebruiker Centraal spelen binnen de Overheid?

Sfeerimpressie van sessie 3. Drie mensen zitten aan tafel met elkaar te praten.
Sfeerimpressie van sessie 3. Iemand presenteert bij een flip-over-board, drie mensen luisteren en kijken toe.

Welke rol(len) zie we voor ons zelf weggelegd in de nabije toekomst? Hoe gaan we ons profileren? Er zijn vele rollen mogelijk en we hoeven ons niet te beperken tot 1 rol tegelijk; Gebruiker Centraal wordt de “de stem van alle gebruikers“! De UX-pitbull ofwel de “luis in de pels” die constant blijft signaleren. We zijn de aanjager van kennis. We zijn onafhankelijk! we zijn gesprekspartner en beleidsadviseur. We hebben een pioniersfunctie. We zijn organisator van evenementen en bijeenkomsten. We zijn samenwerkingspartner van andere (soortgelijke) initiatieven.Train-the-trainer/buddies. We zijn de UX-evangelist!

Sessie 4 – SWOT-analyse

Sfeerimpressie van sessie 4. Drie deelnemers zijn bezig met post-its.

Wat zijn onze sterke en zwakke punten? Wat zien we als kansen en bedreigingen? En hoe gebruik je een koelkast als whiteboard?

Sterke punten

Onze actieve community, de mix van overheid en bedrijfsleven, de bestuurlijke impact die we hebben, onze ontwerpprincipes, we zijn/denken vernieuwend, open cultuur, klein actieteam, het onderwerp is actueel.

Zwakke punten

We willen meer dan de financiering toelaat, onze website kan beter (practise what you preach), communicatie/transparantie/terugkoppeling naar de community moet beter.

Kansen

Er is interesse vanuit het bedrijfsleven, er zijn mogelijkheden om samen te werken met andere initiatieven.

Bedreigingen

Verwarring tussen toegankelijkheid (accessibility) versus begrijpelijkheid (usability), is UX op dit moment een hype? Heeft verdere groei en professionalisering nadelig invloed op ons functioneren (statische versus organische organisatie)?

Een bord vol post-its.
Een flip-over-vel vol met tekst.
Een papier vol met tekst en post-its.
Een vel papier vol met post-its.

Plenaire sessie 1 – Wat zijn onze doelgroepen?

Impressie plenaire sessie 1. Mensen in een kring zijn aan het luisteren naar de spreker.

Wat zijn onze huidige doelgroepen en hoe zien we dat in de toekomst? Gebruiker Centraal richt zich momenteel vooral op de operationele laag (webmasters, digitaal adviseurs, redacteuren, beleidsadviseurs, communicatieadviseurs, functioneel ontwerpers). In de toekomst willen we ook de strategische laag (producteigenaren, gemeentesecretarissen, directeuren publiekszaken, lokale bestuurders, middenlaag bestuurders) nog meer benaderen en beïnvloeden.

Plenaire sessie 2 – Welke activiteiten kunnen we op gaan pakken?

Uit een longlist van ideeën op Trello werden 3 onderwerpen gekozen en verder uitgewerkt. Tour of Duty / Estland in de polder: reis voor bestuurders. Kunnen we excursies organiseren waar we bestuurders meenemen langs “slechte voorbeelden” of “confronteren met de gebruiksvriendelijkheid van hun eigen dienstverlening” om ze de urgentie te laten voelen. In combinatie met het wenkend perspectief bieden door ook “goede voorbeelden” te laten zien of ze de juiste hulpmiddelen bieden. Combinatie van ambassadeurs (excursieleider) en bestuurders.

Blogteam. Mensen uit het werkgebied actief benaderen om blogs op te publiceren op de website.

Bewustwording / inzicht door confrontatie creëren. Denk aan TV-programma’s als “Undercover boss”, “De Museumbende”, “De gezelligste gemeente van Nederland”.

Plenaire sessie 3 – Hoe en waar kunnen we aanhaken om voor continuïteit te garanderen?

Een vel vol met post-its.


Welke organisaties en bedrijven zouden ons initiatief willen sponsoren. Deels met reguliere financiering (om 3 FTE te kunnen inzetten voor ondersteunende taken).Deels gekoppeld aan evenementen. Bedrijven die een verkooppraatje willen doen mogen dat tegen betaling. Verschillende gradaties in sponsorship; goud, zilver, brons,…Met dank aan

Margot, Margo, Bart, Freek, Han, Ruud, Jan Pieter, Mario, Maarten, Martin, Seger, Edo, Victor en Rens

Aanvullingen?

Heb je nog aanvullingen op één van deze punten? Dan horen we graag van je, laat hieronder je reactie achter!