RADIO en Gebruiker Centraal beklinken samenwerking

Handdruk Ronald van den Hoogen en Victor Zuydweg

RADIO en Gebruiker Centraal willen meer samenwerken. Victor Zuydweg (projectleider Gebruiker Centraal) en Ronald van den Hoogen (manager RADIO) ondertekenden vrijdag 24 juni een samenwerkingsovereenkomst omdat ze geloven dat ze elkaar versterken en ze beide iets te bieden hebben aan de ander.

Wat is RADIO?

De Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) is eind 2017 opgezet om de kennis van ambtenaren op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, ICT en innovatie te vergroten. Dat doen ze door cursussen te organiseren, klassikaal of online, e-learnings, webinars en podcasts te maken of door te adviseren over het inrichten van leertrajecten.

Elkaar versterken

Zowel RADIO als Gebruiker Centraal werken, elk op een eigen manier, aan een betere (digitale) overheid. Digitalisering kan niet zonder (informatie over) de menselijke maat in online dienstverlening en communicatie. Hier raken de activiteiten van beide organisaties elkaar, en daar ligt de kans om gezamenlijk sterker te zijn dan ieder apart.

Beide organisaties geloven dat meer samenwerken meerwaarde oplevert, zoals:

  • Versterken van elkaars netwerk
    RADIO heeft een sterk netwerk en een uitstekende reputatie binnen de Rijksoverheid. Gebruiker Centraal is een sterk merk door de hele overheid heen. “We versterken elkaar als merk waar onze netwerken elkaar overlappen, en kunnen elkaar daarbuiten helpen”, aldus Victor Zuydweg.
  • Verbreden van de doelgroep
    RADIO heeft toegang tot bestuurders bij de Rijksoverheid, een groep waar Gebruiker Centraal zich meer op wil richten. De doelgroep van Gebruiker Centraal bevindt zich door de hele overheid heen, ook buiten de Rijksoverheid. RADIO heeft daar nog geen netwerk, maar ambieert dit wel.
  • Meer en beter aanbod
    RADIO heeft een breed aanbod, maar nog weinig over de onderwerpen die spelen bij Gebruiker Centraal. Gebruiker Centraal heeft veel kennis over het organiseren van evenementen, altijd met kennisdeling en inspiratie als doel. RADIO heeft veel expertise over leermiddelen. De kennis en expertise bundelen, versterkt het aanbod.

Wordt vervolgd!

Hoe kunnen we optimaal gebruikmaken van elkaars kennis, middelen en activiteiten? Wat heeft deze samenwerking voor gevolgen voor onze activiteiten en ons aanbod aan jou? Deze vragen gaan we de komende periode met elkaar beantwoorden. We houden je graag op de hoogte. Wordt vervolgd!

Hoort bij het thema