Joanne Nijhuis, diagnose­adviseur gemeen­te Enschede

Portret Joanne Nijhuis

Joanne Nijhuis, diagnoseadviseur gemeente Enschede

“Soms stuur ik een uitnodiging voor een gesprek, maar komt iemand niet opdagen. Ik help mensen met een uitkering zich te oriënteren op mogelijk werk. Niet komen is een gemiste kans. Ligt dat misschien aan de brief? Te lang, te moeilijk? Dat vroeg ik me af nadat direct duidelijke taal me in de greep had gekregen. We hebben de brief herschreven. En bijna alle andere brieven die we versturen vanuit Werk en Inkomen. Heldere communicatie zijn we onze inwoners verplicht, vind ik.

Ook schrijfcoaches van de vakafdelingen binnen de gemeente nemen steeds teksten onder handen. Sommige daarvan hebben we na herschrijven aan een lezerspanel voorgelegd. Van ‘bijlage bezwaar’ tot ‘vernieuwen reisdocument’. Wij formuleren vragen, een regionaal onderzoeksbureau stuurt ze naar een geselecteerd groepje inwoners van Enschede. Een mooie manier om te testen of teksten en beelden begrijpelijk zijn.

Steeds vaker stellen we behalve tekst ook pictogrammen of foto’s voor. Dat valt bijna altijd in de smaak. Wat ze van mijn herschreven uitnodigingsbrief vonden? Iemand schreef: ‘Waarom gebruiken jullie geen pictogrammen?’ Dat is de winst van een lezerspanel: ze laten je met een andere blik naar je teksten kijken!”

Hoort bij het thema