Imre de Roo, programma­manager Direct Duidelijk provincie Noord-Holland

Portret Imre de Roo

“Hoe zorg je dat iedereen het waardevol én leuk gaat vinden om helder te schrijven? Door van alles op touw te zetten: taaltrainingen en leuke acties bijvoorbeeld. We doen dat met een divers team, van verschillende afdelingen, niet alleen met Communicatie. En met taalambassadeurs. Zo gaat het in de hele organisatie leven, mooi om te merken.

De aanleiding? Twee jaar geleden kregen we spontaan een ‘cijfer’ voor ons taalgebruik toen we een omgevingsscan deden onder partijen waarmee we te maken hebben. Daar hadden we niet naar gevraagd, dus het zat de ondervraagden hoog. De provincie was te formeel in haar communicatie. In de brieven stonden vaak puur juridische wetsteksten, en de hoofdboodschap kwam ergens halverwege. De toon kon ook wel iets warmer.

Dat gaf ons het nodige duwtje: we sloten aan bij de Direct Duidelijk-campagne, ondertekenden de -deal, als eerste provincie, en gingen aan de slag. Bewustwording teweegbrengen: lees de brieven van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten eens door. Ze begonnen met een wetsartikel. Dat is echt niet nodig. Ook dat is dus gesneuveld.”

Pas geleden deden we een nieuwe omgevingsscan. In de antwoorden komt ‘taalgebruik’ niet meer voor!”

Imre de Roo, programmamanager Direct Duidelijk provincie Noord-Holland

Dit portret is van Direct Duidelijk, wat per 1 januari 2022 samen verdergaat met Gebruiker Centraal.

Hoort bij het thema