Esther Kock, Team Communi­catie gemeen­te Waalwijk

Portret Esther Kock

“Je bent je niet altijd bewust van de onbegrijpelijke woorden en zinnen die je als ambtenaar op papier zet. Daarom stuurden wij alle collega’s een onbegrijpelijke brief. We hadden het daarin over ‘evident bezigen van linguïstische communicatie’, over effectueren, faciliteren en implementeren. In zinnen waar geen eind aan kwam. Een brief met een knipoog natuurlijk: inwoners begrijpen onze brieven soms ook niet, zo maak je het zelf eens mee hoe dat voelt! Het was een doorslaand succes, de brief is zelfs ‘viraal gegaan’.

We proberen direct duidelijke communicatie met de paplepel in te geven. Veel collega’s hebben we al getraind, tot taalcoach of in schrijven op B1-niveau. En nu zien we een sneeuwbaleffect ontstaan. Ons Team WijZ bijvoorbeeld – dat staat voor werk, inkomen, jeugd en zorg, de ‘ingang’ in Waalwijk – geeft zelf tips over helder taalgebruik in hun interne nieuwsbrief. Daar zijn we echt blij mee. Zij sturen veel belangrijke brieven aan inwoners. Meer dan honderd van die brieven gaan we nu, met vereende kracht, herschrijven. Dat zet echt zoden aan de dijk!”

Pascal Dekkers en Esther Kock, Team Communicatie gemeente Waalwijk

Dit portret is van Direct Duidelijk, wat per 1 januari 2022 samen verdergaat met Gebruiker Centraal.

Hoort bij het thema