Enid Reichrath, onderzoeker gemeen­te Maastricht

Portret Enid Reichrath

“‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Is het nu alleen of samen? Ik vind dat verwarrend. Zeker voor mensen die moeite hebben met taal. Als onderzoeker en taaltrainer ben ik gespitst op dit soort boodschappen.

Bij de gemeente doe ik vooral onderzoek in het sociaal domein. Als ik daarvoor mensen wil werven, moet ik dat doen in taal die bij hen aansluit. De lezer is voor mij steeds het startpunt. In mijn werk voor ‘Taal voor allemaal’ is dat net zo.

Duidelijk taalgebruik is voor mij een voorwaarde omdat ik vind dat iedereen het recht heeft mee te kunnen doen. Het gaat me om gelijkwaardigheid, om inclusie. Daarom wil ik altijd één versie van een tekst, die zoveel mogelijk mensen begrijpen. Dat is balanceren: niet te kinderachtig, wel de officiële toon en begrijpelijk. Hoe krijg je dat voor elkaar? Schrijven op B1-niveau is niet genoeg. Het gaat om de lezer: begrijpt die de inhoud van je tekst? Mijn advies: ga testen. En vraag dan niet alleen naar moeilijke woorden, maar test ook begrip van de inhoud. Heel verhelderend!”

Enid Reichrath, onderzoeker gemeente Maastricht, ontwikkelaar en trainer bij Taal voor allemaal

Dit portret is van Direct Duidelijk, wat per 1 januari 2022 samen verdergaat met Gebruiker Centraal.

Meer over Begrijpelijke tekst en beeldtaal