Dominique Simhoffer, communi­catie­adviseur gemeen­te Utrecht

Portret Dominique Simhoffer

Dominique Simhoffer, communicatieadviseur gemeente Utrecht

“’Ik mag toch hopen dat wíj dit niet geschreven hebben’ hoorde ik een van onze directeuren vertwijfeld zeggen. Zij deed mee aan het ‘rodeballenspel’, dat draait om herschrijven van zinnen uit – jawel!- eigen werk. Het is een van de acties die we op touw hadden gezet om de aandacht voor begrijpelijke taal vast te houden.

Al vanaf 2016 zijn we actief bezig met heldere communicatie. Inmiddels hebben we meer dan honderd schrijfcoaches opgeleid. Zij zijn de inspirerende spil van hun afdeling. Eigen teksten onder de loep nemen en laten zien hoe het anders kan, blijkt heel goed te werken. Net zoals de ‘taalbattle’, een wedstrijd tussen inwoners, ambtenaren en de Raad, om de eer wie het allerduidelijkst kan formuleren. Over inwoners gesproken, zij zijn de VIP’s van onze gemeente. Aan hen vragen we reactie via een campagne utrecht.nl/datkanbeter. Ook intern meten we de vorderingen, met bijvoorbeeld een ‘steekproef in de postkamer’ en de onbegrijpelijke zin van de week op het intranet. Mijn motto: ga waar de energie is, bij mensen die geïnteresseerd zijn. Dan komt er vanzelf beweging!”

Hoort bij het thema