Episode

Promo podcast digitale toe­gan­kelijk­heid

Wil jij met digitale toegankelijkheid aan de slag voor jouw organisatie? Of zit je al midden in het proces? Of moet je nog mensen overtuigen om er aandacht aan te geven? Luister dan binnenkort naar de nieuwe podcastserie van Gebruiker Centraal én Digitoegankelijk.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Design sprint dag 4: Verfijnen (Debora Smits)

Het is donderdag 19 november 2020, dag 4 van de design sprint. Vandaag is Debora Smits (projectleider bij Havensteder) te gast. Stefan Kollaart spreekt met Debora over de laatste dag van de sprint, waarin het prototype is verfijnd en de laatste interviews zijn afgenomen.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Design sprint dag 2: Ideeën (Elke Wennekers en Jolande van ‘t Woud)

Het is dinsdag 17 november 2020, dag 2 van de design sprint. Vandaag zijn Elke Wennekers en Jolande van het 't Woudt te gast. Vandaag is het tijd om ideeën te bedenken. Hoe kunnen we de probleemstelling oplossen? Welke ideeën zijn haalbaar?

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Design sprint dag 1: Van start (Elke Wennekers en Kim Meerhof)

Het is maandag 16 november 2020, dag 1 van de Design Sprint Week van Gebruiker Centraal. Vandaag zijn Elke Wennekers en Kim Meerhof te gast. De design sprint is van start. Stefan Kollaart spreekt met deelneemster Kim Meerhof (teamleider Integrale Plannen & Projecten bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en facilitator Elke Wennekers (Design Researcher & Projectleider bij de Gemeente Rotterdam) over de workshops die voorafgaand aan de sprint zijn gevolgd en de verwachtingen van de sprint. Ze ontleden de probleemstelling en bespreken wat een Design Sprint nou eigenlijk concreet is.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Diversiteit en inclusie

In deze 6e en laatste podcastaflevering over inclusieve dienstverlening bij de overheid praat Wolfgang Ebbers met Anneke Bloemen. Anneke is adviseur Diversiteit en Inclusie bij bureau EMMA. Volgens Anneke denken we dat we het goed voor elkaar hebben in Nederland als het gaat om diversiteit en inclusie, maar eigenlijk houden we onszelf daarmee voor de gek. Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt, kan meepraten en meebeslissen in onze samenleving over zaken die iedereen aangaan?

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Webtoe­gan­kelijk­heid

In de vie podcastaflevering over inclusieve dienstverlening bij de overheid praat Wolfgang Ebbers met Raph de Rooij. Hij is expert op het gebied van digitale inclusie en weet alles van digitale toegankelijkheid. Sinds 23 september 2020 moeten alle overheidsorganisaties aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Of ze moeten maatregelen daarvoor nemen.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Multi­channel management

In de 4e podcastaflevering van Gebruiker Centraal, praat Wolfgang Ebbers met Willem Pieterson, expert op het gebied van data, technologie en organisaties. Hij helpt overheidsorganisaties om innovatiever en meer data gedreven te werken. Om overheidsdienstverlening zo inclusief mogelijk te laten zijn moet iedereen op alle kanalen hetzelfde behandeld worden maar is dat haalbaar en beheersbaar voor de overheid? En moet de overheid op al die verschillende kanalen aanwezig zijn?

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Ontwerpen van over­heids­dienst­en

In de 3e aflevering van de podcast van Gebruiker Centraal gaat Wolfgang in gesprek met Joris Leker over het ontwerpen van overheidsdienstverlening. Joris is medeoprichter van het onderzoek- en designlab Valsplat. In het bouwteam van de CoronaMelder-app was hij verantwoordelijk voor de adoptatie van de app. Is ontwerpen voor de publieke sector anders dan voor de private sector? Wat kunnen de sectoren van elkaar leren?

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Complexiteit

In deze 2e aflevering van de podcast over inclusieve dienstverlening bij de overheid gaat Wolfgang Ebbers in gesprek met Mariette Lokin over de complexiteit van dienstverlening. Waar komt die complexiteit vandaan maar belangrijker nog, hoe komen we er vanaf? Mariette, strategisch adviseur bij de douane en universitair docent Staats-en Bestuursrecht, ICT en Wetgeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam, pleit ervoor dat wetgevers en uitvoerders elkaar opzoeken om complexiteit in de ontwikkeling van dienstverlening te voorkomen.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Diversiteit van doelgroepen

In deze podcast over inclusieve dienstverlening bij de overheid gaat Wolgang Ebbers in gesprek met Marianne Schimmel, business consult bij het UWV, over de diversiteit van doelgroepen. Hoe kom je in contact met je doelgroep die moeilijk bereikbaar is?

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Promo: inclusieve dienst­verlening bij de over­heid

In het najaar te beluisteren: de podcast 'Inclusieve dienstverlening bij de overheid', een podcastserie van Gebruiker Centraal. Een podcast over hoe de overheid de gebruiker centraal kan zetten in haar dienstverlening. Dat doen we aan de hand van verschillende thema's. Hoe kan iedereen meekomen?

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording
 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten