Over­heids­brede ont­werp­principes: hoe komen we daar?

Tijdens de kickoff van het netwerk Gebruiker Centraal eind 2014 bleek dat er veel animo is om overheidsbrede ontwerpprincipes te ontwikkelen. Geïnspireerd door onder andere de 10 design principles van Gov.uk. Zou het niet mooi zijn als we zo’n tool ook voor de Nederlandse context hadden? Een set van ontwerpprincipes waar je als professional concreet mee uit de voeten kunt, maar waar je ook bestuurders mee kunt overtuigen van het nut van het perspectief van de eindgebruiker? Met die gedachte gingen 12 leden van het Gebruiker Centraal actieteam aan de slag op 17 juni 2015. En met enige trots kunnen we na deze middag een eerste ruwe versie presenteren om verdere feedback op te krijgen. Maar daarover later meer. We gaan hier in op hoe we tot deze eerste versie zijn gekomen en hoe we ermee verder willen.

Overheidsbrede ontwerpprincipes: wat kun je ermee?

Goed om even stil te staan waarom er behoefte is aan deze ontwerpprincipes:

  • Ze zijn een hulpmiddel om gebruikersgericht te ontwerpen.
  • Ze kunnen dienen als checklist om producten en ontwerpen te toetsen.
  • Ze helpen om stakeholders op één lijn te krijgen.
  • Ze kunnen dienen als promomiddel om het gebruikersperspectief onder de aandacht te brengen binnen de overheid. Ook bij bestuurders.

Aan welke randvoorwaarden moeten ontwerpprincipes voldoen?

Hier kwamen wij op uit, maar suggereer vooral je verbeteringen in de comments:

  • Toepasbaar. Ze dienen als praktisch hulpmiddel voor professionals. De uitwerking van de principes moeten dus concrete handvatten bieden.
  • Aantrekkelijk & inspirerend. Ze dienen ook als promomiddel om het gebruikersperspectief onder de aandacht te brengen.
  • Less = more. Hoe korter hoe beter. We hebben liever 5 principes die gebruikt worden en inspireren, dan 50 die in een la verdwijnen.
  • Blijf bij je leest. Ze moeten aanvullend zijn aan bestaande principes, zoals Webrichtlijnen (edit: Toegankelijkheidsrichtlijnen) en NORA. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden.
  • Techniekonafhankelijk. Want ze moeten ook relevant blijven als de Oculus rift eindelijk uitkomt (sorry, we zijn ook een beetje nerds).
  • Breed gedragen. Overheidsbreed is pas overheidsbreed als er voldoende draagvlak is. Daarom stellen we ze op een open en transparante manier vast en vragen we vroegtijdig feedback. Bij deze.

Hoe gaan we te werk? Wat je kunt verwachten

Versie 0.1 is gemaakt met het actieteam van Gebruiker Centraal, met als gast Emile van der Maas van Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA). Het actieteam bestaat uit enthousiaste professionals uit diverse overheidsorganisaties: van Logius tot het ministerie van Algemene Zaken tot gemeente Zeewolde. Samen met een hoop post-its en koffie levert dit na een intensieve middag een eerste versie op, die zeer binnenkort op deze website te vinden zal zijn. Maar daarna komt eigenlijk het belangrijkste: we gaan ermee de boer op en proberen zo veel mogelijk feedback, kritiek en steun te zoeken. Ook de eerste contacten met NORA en het Forum Standaardisatie zijn al gelegd. Naast de ontwerpprincipes hebben we ook een eerste versie van het Gebruiker Centraal Manifest ontwikkeld. Om te zorgen dat de ontwerpprincipes, en daarmee de eindgebruiker, de burger, ook goed tussen de oren komt te zitten bij bestuurders.

En wat zijn dan die principes geworden?

Daarover later meer. Maar vooruit, de eerste verklappen we vast:

= Ga uit van de behoefte van de gebruiker =

Inderdaad, wij van WC-eend….

Nieuwsgierig geworden? Hou deze site, de nieuwsbrief en Twitter in de gaten.

Verbetersuggesties? Kun je hier wat mee straks? Laat het weten via info@gebruikercentraal.nl

Hoort bij het thema