Overhandiging Optimaal Digitaal Spel tijdens opening Informatie­punt Digitale Over­heid

Geschreven door Mariska Woudenberg

Overhandiging Optmimaal Digitaal spel Victor Zuydweg aan staatssecretaris Raymond Knops

Victor Zuydweg overhandigde tijdens de opening het Optimaal Digitaal-spel aan de staatssecretaris. Het Optimaal Digitaal spel helpt overheidsorganisaties om duidelijk te krijgen waar op te focussen om hun (digitale) dienstverlening te verbeteren. Je speelt het met je team of met betrokkenen bij een project. Het spel wordt gespeeld met kaarten van de tips van Optimaal Digitaal.

“Het Optimaal Digitaal Spel kan nu gespeeld worden in de ministerraad!”, aldus projectleider Victor Zuydweg op Twitter.

Feiten en cijfers

Van het Optimaal Digitaal-spel zijn er ondertussen wel 1000 in omloop bij diverse overheidsorganisaties. Alle gemeentelijke afdelingen dienstverlening hebben een spel ontvangen en ook bij organisaties als Belastingdienst, DUO, Kamer van Koophandel en Hoogheemraadschap wordt het spel gespeeld in de teams, om te werken aan het verbeteren van hun (online) dienstverlening. Er is ook een mogelijkheid tot het volgen van een spelleidercursus, zodat je zelf met je team aan de slag kan. Momenteel hebben al meer dan 100 mensen een spelleider cursus gevolgd!

Informatiepunt Digitale Overheid

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Informatiepunt Digitale Overheid geopend bij de Bibliotheek in Venlo. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen en nog veel meer.

Landelijk dekkend netwerk

Bibliotheken en publieke dienstverleners slaan de handen ineen om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid. Vijftien bibliotheken verspreid over het land starten vandaag met een Informatiepunt Digitale Overheid. Binnen twee jaar is er een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten.

Iedereen moet mee kunnen doen

“Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Met de start van deze Informatiepunten Digitale Overheid kunnen we mensen praktische hulp bieden bij digitaal contact met de overheid én hen stimuleren in het leren van digitale vaardigheden. Ik ben blij dat wij vanuit Binnenlandse Zaken dit initiatief samen met de KB en manifestgroep-partijen financieel mogelijk kunnen maken”, aldus Staatssecretaris Knops.

Hoort bij het thema