Tips toegan­kelijk ont­werpen voor mensen met een (functie-)beperking


Tip 3 van de ontwerp principes van Gebruiker Centraal luidt: ‘Maak het voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk.’

Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en schrijf begrijpelijk.
Dit zal de kans op fouten verkleinen en voorkomt frustraties bij de gebruikers. Het zorgt ervoor dat ze snel en eenvoudig hun taak kunnen doen. Het voorkomt ook dat ze noodgedwongen uitwijken naar andere kanalen, zoals telefoon.

Dit geldt helemaal voor mensen met een handicap, ofwel (functie-)beperking. Er zijn mensen met visuele beperkingen (blind, slechtziend en kleurenblind), auditieve beperkingen (doof en slechthorend), cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld dyslexie, concentratieproblemen en verstandelijke handicaps), fysieke beperkingen (bijvoorbeeld amputaties of reuma) en spraakbeperkingen (bijvoorbeeld stotteren of stomheid).

Posters toegankelijk ontwerpenPoster Laaggeletterden_TNO_GC

Om je te helpen met het ontwerpen van digitale diensten voor deze doelgroepen, hebben we een poster met tips waar op staat aangegeven waar je op moet letten bij het ontwerpen voor die specifieke doelgroep.

De Home Office van het Verenigd Koninkrijk heeft een serie posters ontworpen en gedeeld via Github.

TNO heeft in samenwerking met Gebruiker Centraal een poster ontworpen voor gebruikers die laaggeletterd zijn.

TNO, Keen Public en Gebruiker Centraal hebben daarnaast ook nog een poster ontworpen waarin staat waar je op moet letten bij het ontwerpen voor Inclusie (onderdeel van Toolkit en workshop Inclusie).

Posters

 

We hebben de posters ook in A3 en A4-formaat beschikbaar. Je kan deze aanvragen door een mail te sturen naar Gebruiker Centraal. Je kan de posters ophalen bij ICTU (Wilhelmina van Pruisenweg 104, Den Haag). Of we kunnen de posters toesturen. aanVragen posters 

Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid

Per 1 juli is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingegaan. Het besluit, dat de Europese toegankelijkheidsrichtlijn (2016/2102) omzet in bindende nationale regelgeving, treedt per 1 juli 2018 in werking. Het doel is om de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties (apps) van overheidsinstanties te waarborgen.

Inclusieve digitale overheidsdienstverlening

Het besluit maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat een inclusieve benadering van digitale overheidsdienstverlening moet realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met en zonder beperking op gelijke basis moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking.

Verplichting en toegankelijkheidsverklaring

Het besluit verplicht overheidsinstanties er voor te zorgen dat hun websites en/of mobiele applicaties toegankelijk zijn conform de geldende standaard EN 301 549. En dat zij beschikken over een actuele toegankelijkheidsverklaring.

Er geldt een gefaseerde toepassing. Nieuwe websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten uiterlijk op 23 september 2019 voldoen. Bestaande website gepubliceerd vóór 23 september 2018 moeten een jaar later voldoen. Mobiele applicaties moeten uiterlijk 23 juni 2021 voldoen.