Hoe meten we de tevreden­heid van gebruikers over maatwerksoftware? Denk mee!

NEN ontwikkelt momenteel een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor het meten van de output en verbeteringen van software ontwikkelteams en maatwerksoftware. En daar kun jij over meedenken. Hoe meten we tevredenheid over deze software?

Wat doet NEN? Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, duurzame energie of cyber security. Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Lees meer over NEN op de website van NEN.

De NPR moet leiden tot een goede graadmeter om resultaten van agile softwareontwikkeling vast te stellen, objectief te beoordelen en te verbeteren. Verschillende meetmethoden worden daarvoor onder de loep genomen. Bijvoorbeeld voor het meten van tevredenheid. Want hoe meet je tevredenheid, ook nog vóór software in gebruik genomen wordt en er nog geen gebruikers zijn? Daar zijn al verschillende methoden voor, zoals de NPS (Net Promotor Score), CES (Customer Effort score), en de CSAS (Customer Satisfaction Score). Maar niet iedereen is even overtuigd van deze methoden. Weten we überhaupt wel goed wat tevredenheid is? Wat bedoelen we dan precies?

Help mee aan een richtlijn voor het meten van tevredenheid

Je kan hierover meedenken. Met jouw input geeft de werkgroep van de NPR verder invulling aan het onderdeel ‘Tevredener’ van de richtlijn. Je put uit je eigen ervaring met het meten en verzamelen van factoren voor de tevredenheid van gebruikers met software. En dit is belangrijk. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat organisaties tevredenheid van gebruikers en kwaliteit in de top 2 van hun meetbare doelstellingen hebben.

Voor wie?

Iedereen die al bezig is met het bouwen van digitale diensten en producten, en ervaring heeft met het meten van tevredenheid kan input leveren, meedenken en van gedachten wisselen met vakgenoten.

Hoe je kunt helpen

Je kunt op meerdere manieren een bijdrage leveren aan de NPR.

Workshops

We nodigen je uit deel te nemen aan workshops over het thema. Vanuit Gebruiker Centraal geven we 2 workshops in september. Op 5 september geven we de eerste workshop waar we inzoomen op theorie en achtergrond. We ontdekken samen wat we verstaan onder tevredenheid. We kijken ook naar welke meetmethoden we al kennen. Bijvoorbeeld voor onderdelen van diensten en producten, of van diensten en producten in hun geheel. Jouw input tijdens de workshop voedt de werkgroep om de NPR verder te ontwikkelen.

Tijdens de tweede workshop op 19 september valideren we samen of de werkgroep op de juiste weg is. Hoe wordt er in de praktijk gereageerd op wat we bedacht hebben? Klopt het? Waar moeten we bijschaven? Kortom, jouw input voedt de werkgroep om invulling te geven aan de NPR.

Werkgroep

Hoewel we al heel blij zijn met jouw input in alleen de workshops, kun je ook onderdeel worden van de werkgroep. Dan schrijf je echt mee aan de richtlijn voor NEN. In de werkgroep voeg je je bij een groep van zo’n 60 deelnemers uit meer dan 30 organisaties, die betrokken zijn bij de realisatie van deze NPR. Die komen uit onderzoeksinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.

De werkgroep werkt in sprints van 4 weken en zorgt zelf voor de verdeling van het werk. Je inzet is afhankelijk hiervan en van de fase waarin het werk zich bevindt. Gemiddeld kun je ervanuit gaan dat je je zo’n 2 uur per week gedurende 12 weken hiervoor inzet.

Die inzet gaat niet onbeloond natuurlijk. Je krijgt de kans om ervaringen op het gebied van gebruikerstevredenheid uit te wisselen met andere deskundigen op verschillende gebieden. Je vergroot je kennis, draagt bij aan een belangrijke NPR en breidt je netwerk uit. En je zorgt ervoor dat we met meer deskundigheid komen tot een nog scherpere NPR.

Aanmelden voor de workshops

Wil je ook meedenken? Meld je dan aan voor de workshops.

Word lid van de werkgroep

Wil je naast deelname aan de workshops ook deel uitmaken van de werkgroep? Meld je aan via: iiv@nen.nl