Leden Community Omni­channel ont­moeten elkaar

Op 28 februari was de eerste activiteit van de Community Omnichannel in 2023: een netwerkbijeenkomst bij de gemeente Utrecht. De bijeenkomst draaide om elkaar leren kennen en het verkennen van belangrijke thema’s voor het komende jaar.

Introductie door gemeente Utrecht

Op locatie in het mooie Stadkantoor van de gemeente Utrecht gaf Jorinde ter Mors – directeur Publiekszaken en Dienstverlening bij de gemeente – de leden van de Community Omnichannel een warm welkom. Zij wierp een blik op hoe belangrijk het is om de mens centraal te zetten als overheidsorganisatie, en ging in op welke plannen de gemeente Utrecht heeft om dat te doen en welke rol omnichannel gaat spelen. Jorinde sloeg daarmee een mooie brug naar de introductie van Gebruiker Centraal initiatiefnemer Victor Zuydweg.

Hij bouwde verder op de woorden van Jorinde door over de doelen van Gebruiker Centraal te vertellen. Hij schetste hoe we aan de hand van de omnichannel-gedachte kunnen beginnen aan het centraler stellen van de burger. Want bij omnichannel moet de burger centraal staan. Iedereen moet niet alleen mee kunnen doen, maar ook willen doen.

Omnichannel betekent in het kort dat inwoners via meerdere kanalen gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de gemeente. De organisatie zorgt ervoor dat kanalen als persoonlijk contact, e-mail, telefoon en app naadloos op elkaar aansluiten. De gebruiker kan alle kanalen van een organisatie door elkaar gebruiken en telkens dezelfde dienstverlening ervaren. Lees op onze website meer over wat omnichannel betekent.

Wat betekent dit nu in de praktijk?

Aan de slag!

Na de introductie werden deelnemers aan het denken gezet in een world café.

Weet je wat een world café of wereldcafé is? In een world café bespreken groepjes van maximaal 4 tot 5 mensen bespreken – vaak aan ronde tafels – vragen die er toe doen. Dit kunnen vragen over het leven zijn, het werk of van de deelnemers aan het gesprek.

Het doel was om een beeld te krijgen bij antwoorden op de vraag: waar moeten we als community komend jaar onze aandacht op richten om een omnichannel-aanpak te laten werken?

In groepen wisselden de deelnemers gedachten en ideeën met elkaar uit over 4 vragen en onderwerpen:

  1. Wanneer zijn we als community succesvol?
  2. Wat zijn persoonlijke leerdoelen?
  3. Wat kunnen we van elkaar leren als het gaat over klantbehoeften en -contact?
  4. Hoe kunnen we (samen) werken aan organisatiebewustzijn?

De eerste conclusies

In het kort, op een rij:

  • We zijn als community succesvol als bij alles wat we doen de mens de basis is, en als de leden successen delen en kennis (tips en lessen) uitwisselen.Liesbeth Hak en Peter Paul Hellings presenteren tijdens Omnichannel community event
  • Ook bij de vraag over persoonlijke leerdoelen gaven deelnemers aan van en met elkaar te willen leren. Een belangrijke opmerking hierbij was dat deelnemers ook willen leren door te doen. Er moet niet alleen gepraat worden over het juist gebruiken van omnichannel, we moeten vooral dingen doen.
  • Hoe ga je er dan mee aan de slag in jouw organisatie? Deelnemers zoeken naar houvast en afbakening over omnichannel. Wat is het? Hoe leeft het binnen de organisatie? Hoe kan ik ermee de boer op?
  • En hoe benader je je doelgroep? Uiteindelijk draait het om de klant, de inwoner, de burger, de gebruiker. Ook hierin willen de leden van de community heel graag leren van elkaar. Naar voren kwam dat de wensen en behoeften van klanten wel eerst in kaart gebracht moeten zijn voor je plannen bedenkt. Hoe doe je dat? Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek.

Dit was slechts een korte greep uit de bevindingen van de dag. Team Community’s is druk bezig alle antwoorden te analyseren.

Wat in ieder geval duidelijk werd: leden hadden te weinig tijd om alles te bespreken. Dat biedt voer voor meer!

Ook werd duidelijk: juist door als community samen te werken kunnen we meer uit omnichannel halen en de burger meer centraal stellen. En met die gedachte bouwen we verder.

Meld je aan voor Community Omnichannel

Deze sessie was een introductie van een reeks aan bijeenkomsten. Zo gaan we op 30 maart naar Tilburg voor ‘Gluren bij de Buren’. Wil je ook deelnemen en deel uit maken van de discussie? Lees dan hier meer over de Community Omnichannel en word lid!

 

Hoort bij de community