Nieuw programma om toegan­kelijke digitale over­heid te versnellen

Websites en (mobiele) apps van de overheid moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is wettelijk verplicht sinds 2018. Verder zijn overheden sinds 23 september 2020 verplicht om voor al hun websites een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. Voor apps geldt dit vanaf 23 juni 2021.

Alleen al in Nederland zijn er 4,5 miljoen mensen die moeite hebben met het gebruiken en begrijpen van digitale kanalen, zoals websites of apps. En het probleem groeit, omdat een steeds groter deel van ons leven zich online afspeelt.

Niet snel genoeg

Vandaar de toegankelijkheidsslag bij de overheid, alleen gaat het nog niet snel genoeg. Van veel websites en apps is nog geen verklaring gepubliceerd en van de digitale kanalen waarvoor wel een verklaring is afgegeven, zijn de meesten nog niet volledig digitaal toegankelijk.

Ondersteuning en toezicht

Het ministerie van BZK komt daarom met een programma om de digitale kanalen van de overheid sneller toegankelijk te krijgen: het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DT TOP).

Met dit programma komt er een ondersteuningsregeling voor overheidsorganisaties die moeite hebben om aan de verplichting te voldoen. Via deze regeling kunnen organisaties gebruik maken van praktische hulp bij het verbeteren van de toegankelijkheid van hun kanalen.

Ondersteuning nodig?

Daarnaast werkt het programma aan toezicht op naleving van de wettelijke eisen. Met een dashboard moeten organisatie inzicht krijgen in de stand van zaken van toegankelijkheid van al hun digitale kanalen. Het programma werkt bovendien aan een centrale toezichtsfunctie, om handhavend op te treden.

De komende periode gaat DigiToegankelijk berichten over de voortgang op de ondersteuningsregeling, de ontwikkeling van het dashboard en van de toezichtsfunctie, en de gevolgen daarvan. Heb je vragen of heb je bijvoorbeeld behoefte aan ondersteuning voor je eigen organisatie? Laat dit dan per mail weten aan Leon op de Beek mailen via Leon.opdeBeek@ictu.nl.

Meer over Draagvlak en bewustwording, Inclusie en digitale toegankelijkheid