Overzicht externe community’s

Deelnemen in community's van gebruikers, bedrijven of specifieke belangengroepen levert veel op. Door actief mee te doen krijg je een dieper inzicht in behoeftes en de context van problematiek rond dienstverlening. Dan kan je nog beter ‘van buiten naar binnen’ werken. Je vindt op deze pagina een overzicht van community's.

Innovatie

  • Digicampus – Bij Digicampus werken overheid, markt, wetenschap en burgers samen aan de publieke dienstverlening van de toekomst. Met elkaar bouwen we de Digicampus en zetten we ons in voor een sterk en digitaal Nederland. Jij kunt vanuit jouw organisatie aansluiten bij Digicampus om deze doelen te bereiken én te leren hoe je de innovatie vanuit jouw eigen organisatie kunt aanpakken.

Rijksoverheid

Uitvoeringsorganisaties

Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD). Het NPD is een samenwerkingsverband. Daaronder vallen onder onder andere de onderstaande netwerken:

  • Manifestgroep. De Manifestgroep, een samenwerkingsverband van 16 uitvoeringsorganisaties, trekt gezamenlijk op om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.
  • KleinLef. KleinLef is een vrijwillig samenwerkingsverband van, voor en door kleine uitvoeringsorganisaties. Ze zetten zich in om de dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden te verbeteren.
  • Rijksbrede Benchmark Groep. De Rijksbrede Benchmark Groep (RBB) is ‘het’ leernetwerk van de publieke dienstverleners. Het netwerk bestaat uit circa 50 leden die samenwerken om de kwaliteit van hun prestaties en dienstverlening aan burgers voortdurend te verbeteren. Ze doen dit door middel van onderzoek, samenwerking en delen van kennis en ervaringen.

VNG / Gemeenten

  • Common Ground. Het doel van Common Ground is het eenvoudiger, sneller en slimmer oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Zoals de duurzaamheidstransitie, meer grip op de (uitgaven in de) zorg, participatie en de handhaving van openbare orde en veiligheid.
  • Leerkring omnichannel VNGR. Wil je de interactie tussen gemeente en burgers en ondernemers versterken? Wil je weten wat een kanaalstrategie daarbij kan betekenen? Sluit je dan aan bij de Leerkring Omnichannelstrategie die VNG Realisatie in samenwerking met Gebruikers Centraal en A&O fonds Gemeenten organiseert.