Manifest Gebruiker Centraal: ook voor gemeen­tes belangrijk!

Geschreven door Carolien Nicolai

Begin januari meteen een leuke mijlpaal: “mijn” wethouder dienstverlening Rein Zijlstra (gemeente Zeewolde) ondertekende namens het college van B&W het Manifest Gebruiker Centraal! Onze gemeentesecretaris postte er vervolgens op ons social intranet trots een berichtje over, en ook de lokale krant pikte het persbericht op.

Wat me wel opviel… Zeewolde is de enige gemeente tot nu toe!? Dat moeten we snel verhelpen, we zijn met 388 (toch??).

Waarom is het Manifest Gebruiker Centraal belangrijk voor een gemeente, volgens mij?

Wat levert het op als bestuurders de uitgangspunten van een gebruikersgerichte manier van werken onderschrijven?

Nou, ik zie in de praktijk dat we bij de overheid, en ook bij gemeenten, nog heel erg geneigd zijn om uit te gaan van onze eigen werkwijze en procedures. En die staan nogal eens haaks op hoe inwoners en bedrijven denken en doen. Ik maak dat dagelijks mee op de afdeling Publieksservice waar ik werk.

Kijk alleen al eens naar het taalniveau dat we gewend zijn te gebruiken…..Dat is echt niet begrijpelijk voor grote groepen Nederlanders…en sinds wij privé regelmatig contact hebben met een Syrisch gezin in de buurt dat ontzettend hard zijn best doet om in te burgeren kijk ik nog kritischer naar ambtelijk taalgebruik en ingewikkelde formulieren. Je zult het maar moeten begrijpen allemaal…..

Overtuigen en overrulen – als dat nodig is…..

Dus als bestuurders ook vinden en ondersteunen dat we begrijpelijk moeten schrijven en gebruiksvriendelijke processen moeten bedenken, dan helpt dat bij het overtuigen (of zelfs overrulen) van collega’s die daar minder mee bezig zijn. Ieder extra instrument dat kan helpen om de Gebruiker Centraal te zetten is er één! Ik denk dat heel wat communicatie-, dienstverlenings- en ICT-collega’s deze steun goed kunnen gebruiken.

Daarbij staan gemeenten dichtbij hun inwoners: de meest toegankelijke overheid, en dat moet dan toch ook gelden voor het digitale kanaal!

Ik dacht dat we daar al best goed mee bezig waren, maar sinds ik als lid van het actieteam Gebruiker Centraal actief ben weet ik dat het nog veel beter moet. Stap voor stap en ieder op zijn gebied, maar beter en gebruiksvriendelijker moet het!

En zeg nou zelf: als de plaatsvervangend directeur van KING en Digicommissaris Bas Eenhoorn het Manifest Gebruiker Centraal ondertekenen, dan kunnen al die wethouders dienstverlening en ICT toch niet achterblijven!

Taart voor de tweede gemeente!

Dus, gemeentelijke collega’s, trek de stoute schoenen zo nodig aan, en maak er werk van bij je wethouder. Rein Zijlstra is aan de bestuurlijke kant begonnen, door in Flevoland en in de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid  aandacht te vragen voor de uitgangspunten van Gebruiker Centraal.

De tweede gemeente die we kunnen opnemen in de “galerij der groten” krijgt een taart van Gebruiker Centraal! Dat is alvast voor mij een goed voornemen voor 2017 🙂

Hoort bij het thema