Maak van de bijsluiter geen uitsluiter

Geschreven door Actieteam Gebruiker Centraal

Inclusie: Inclusie betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als vanzelfsprekend bij hoort. De situatie die ontstaat wanneer iemand ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met zijn omgeving.” (Hütten, 2012, p.19).

Als samenleving moeten we er wat mee. Want helaas is voor veel groepen mensen bovenstaande definitie geen werkelijkheid. Het is om hoofdpijn van te krijgen!

Reden voor het actieteam van Gebruiker Centraal om een middag over dit onderwerp te organiseren. Met als insteek: Medicijnbijsluiters. (Amersfoort, 23 mei 2019)

Ervaringen van de gebruiker en initiatieven

De bijsluiter, iedereen heeft ermee te maken, maar erg gebruiksvriendelijk is hij niet. De verhalen van ervaringsdeskundigen zijn ten hemel schreiend, de onderzoeken en statistieken vanuit de overheid legio, de inspanningen van de apotheker bewonderenswaardig. Allemaal kwamen ze aan het woord tijdens deze middag: ‘de Inclusiethermometer, iedereen doet mee’.

Naast een tweetal ervaringsdeskundigen vertelde ook apotheker Mark Slager over zijn ervaringen bij de apotheek in Amersfoort waar hij werkt en de initiatieven die de apotheek onderneemt om het allemaal begrijpelijker en dus inclusiever te maken voor de klanten. Daarna vertelde Marijke Hempenius (Programmamanager Wonen en Leven bij Iederin) over de initiatieven die zij ondernemen om o.a. de zorg inclusiever te maken. Jasper-Hugo Brouwers (Voorzitter Netwerk Patiëntinformatie, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – CBG) en Jutta Serrarens (secretaris Netwerk Patiëntinformatie, CBG) vertelden over alle initiatieven die zij als programma ‘Goed gebruik’ ontwikkelen om medicijninformatie op internet voor iedereen begrijpelijker en toegankelijker te maken.

Gelukkig zijn er al allerlei initiatieven om de bijsluiter toegankelijker te maken voor een diversiteit aan mensen (denk bijvoorbeeld aan de kijksluiter).

Dat is waar het om draait bij ontwerpen voor Inclusie. Iedereen moet mee kunnen doen. Ongeacht diversiteit in fysieke, cognitieve en psychosociale vaardigheden. Ongeacht de omstandigheden waaronder iemand leeft. En ongeacht of deze permanent, tijdelijk of afhankelijk van de omgeving zijn.

Aan de slag met de Toolkit Inclusie

Paracetamol en bijsluiter
Groep aan de slag met toolkit Inclusie

Met de kennis en indrukken van van het eerste deel gingen de deelnemers vervolgens aan de slag om zelf een bijsluiter te ontwerpen voor het medicijn Paracetamol. Aan de hand van materialen uit de toolkit Inclusie zijn we met elkaar aan de slag gegaan om te kijken hoe we bijsluiters inclusiever kunnen maken. Wie worden uitgesloten met de huidige bijsluiters en waarom? Welke obstakels ervaren laaggeletterden in het gebruik van bijsluiters? Hoe kunnen we het ontwerp verbeteren zo dat het beter aansluit bij de behoefte van deze doelgroep?

Naast de goede ideeën is er bewustwording gecreëerd en veel kennis en ervaring uitgewisseld. Het was een inspirerende middag die smaakt naar meer!

Heb jij goede voorbeelden, ideeën of aanvullingen voor de toolkit? Laat het weten aan Gebruiker Centraal!

Hoort bij het thema