Life events als toegang naar de digitale over­heid

Geschreven door Johan Gritter

In april 2016 zijn op overheid.nl vier life events opgenomen als toegang naar informatie en zaken regelen bij de digitale overheid. Bij een life event wordt de burger geïnformeerd over rechten en plichten, en welke zaken hij kan of moet regelen met de overheid. Hij wordt toegeleid naar meer informatie en specifieke dienstverlening op de site van de verantwoordelijke uitvoerder.

De eerste life events zijn gerealiseerd vanuit het perspectief van de grote inkomensverstrekkers van de rijksoverheid: UWV, SVB, Belastingdienst en DUO. Het is het resultaat van een opdracht vanuit het programma Compacte Rijksdienst om online dienstverlening beter op elkaar af te stemmen. Het is gerealiseerd in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse zaken, beleidsverantwoordelijk voor overheid.nl en Logius als ICT-beheerder van overheid.nl.

Eén overheid

Het resultaat is een basisinvulling, met een beperkte set life events, diensten en organisaties. Uiteindelijk moet de ingang op life events de burger breed, op maat, professioneel, persoonlijk en actueel ondersteunen in zijn interactie met de overheid.

In het life event wordt de burger toegeleid naar alle relevante informatie en acties bij de overheid, in samenhang. Het onderscheid naar organisatie vervaagt. Daarmee wordt het beeld versterkt van één overheid.

Informatie op maat

Bij een life event vindt de burger een overzicht van onderwerpen die bij dat life event van belang – kunnen – zijn voor de burger, in wat hij moet en kan regelen mij de overheid. Met filtercriteria kan hij die presentatie op maat maken.

Per onderwerp krijgt hij kort een toelichting en vervolgens linkjes naar meer informatie en zaken regelen op de online omgeving van de verantwoordelijk uitvoerder.

De overheid is daar waar de burger is

Elk life event kan eenvoudig – met een API – worden geïntegreerd in websites van andere partijen, in een eigen look-and-feel. Zo kunnen life events worden getoond in een gemeentewebsite, of kan een life event scheiden worden getoond in de website van een echtscheidingsmakelaar. Zo delen we authentieke en steeds actuele informatie en toegang tot het regelen van zaken op veel plekken. We doen dit eerst bij overheidspartijen.

Beheer en doorontwikkeling stevig verankerd

De life events worden continue geactualiseerd en doorontwikkeld. Sturing van beheer en doorontwikkeling is belegd in het Dienstenaanbiedersoverleg Life events onder de Regieraad dienstverlening in de Digicommissaris organisatie. Per life event is een life event manager verantwoordelijk voor uitbouw van de gebruik(er)swaarde van het life event.

Elke partij beheert haar eigen onderwerpen in de life event met een op maat gemaakte content beheer voorziening. Redacteuren zijn verbonden in de redactieraad life events.

Groeiende samenwerking voor de burger

In april zijn we live gegaan met 4 life events met 4 dienstenaanbieders. Het dienstenaanbiedersoverleg werkt direct aan verdere uitbreiding met meer dienstenaanbieders en meer life events. Inmiddels zijn al aangehaakt: het Ministerie van Algemene Zaken / Dienst publiek en communicatie, de IND en het CAK. Met gemeenten en Nibud wordt de verbinding nu gelegd.

Ook online worden verbindingen gemaakt. Vanuit de life events wordt geleid naar de webpagina’s van betrokken uitvoerders. Overheidsorganisaties verwijzen ook vanuit thema’s gerelateerd aan een life event naar het life event op overheid.nl voor meer informatie.

We nemen burgers uit de doelgroep mee bij de invulling van life events, en het testen van het resultaat.

Vervolg

We werken er aan om de life events een vaste waarde te laten zijn in de online interactie tussen overheid en burger. Niet omdat wij dat willen maar omdat de burger ze ervaart als een logische en prettige toeleiding naar de overheid. Mogelijk kunnen we in de toekomst personaliseren na inloggen met DigiD en de burger vanuit kennis van zijn context vertellen wat hij/zij kan en moet regelen, om zo een persoonlijk advies geven.

Hoort bij het thema