Diversiteit en inclusie

In deze 6e en laatste podcastaflevering over inclusieve dienstverlening bij de overheid praat Wolfgang Ebbers met Anneke Bloemen. Anneke is adviseur Diversiteit en Inclusie bij bureau EMMA. Volgens Anneke denken we dat we het goed voor elkaar hebben in Nederland als het gaat om diversiteit en inclusie, maar eigenlijk houden we onszelf daarmee voor de gek. Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt, kan meepraten en meebeslissen in onze samenleving over zaken die iedereen aangaan?

Meer over

  • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Webtoe­gan­kelijk­heid

In de vie podcastaflevering over inclusieve dienstverlening bij de overheid praat Wolfgang Ebbers met Raph de Rooij. Hij is expert op het gebied van digitale inclusie en weet alles van digitale toegankelijkheid. Sinds 23 september 2020 moeten alle overheidsorganisaties aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Of ze moeten maatregelen daarvoor nemen.

Meer over

  • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Multi­channel management

In de 4e podcastaflevering van Gebruiker Centraal, praat Wolfgang Ebbers met Willem Pieterson, expert op het gebied van data, technologie en organisaties. Hij helpt overheidsorganisaties om innovatiever en meer data gedreven te werken. Om overheidsdienstverlening zo inclusief mogelijk te laten zijn moet iedereen op alle kanalen hetzelfde behandeld worden maar is dat haalbaar en beheersbaar voor de overheid? En moet de overheid op al die verschillende kanalen aanwezig zijn?

Meer over

  • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Ontwerpen van over­heids­dienst­en

In de 3e aflevering van de podcast van Gebruiker Centraal gaat Wolfgang in gesprek met Joris Leker over het ontwerpen van overheidsdienstverlening. Joris is medeoprichter van het onderzoek- en designlab Valsplat. In het bouwteam van de CoronaMelder-app was hij verantwoordelijk voor de adoptatie van de app. Is ontwerpen voor de publieke sector anders dan voor de private sector? Wat kunnen de sectoren van elkaar leren?

Meer over

  • Mensgericht denken en ontwerpen

Complexiteit

In deze 2e aflevering van de podcast over inclusieve dienstverlening bij de overheid gaat Wolfgang Ebbers in gesprek met Mariette Lokin over de complexiteit van dienstverlening. Waar komt die complexiteit vandaan maar belangrijker nog, hoe komen we er vanaf? Mariette, strategisch adviseur bij de douane en universitair docent Staats-en Bestuursrecht, ICT en Wetgeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam, pleit ervoor dat wetgevers en uitvoerders elkaar opzoeken om complexiteit in de ontwikkeling van dienstverlening te voorkomen.

Meer over

  • Mensgericht denken en ontwerpen

Diversiteit van doelgroepen

In deze podcast over inclusieve dienstverlening bij de overheid gaat Wolgang Ebbers in gesprek met Marianne Schimmel, business consult bij het UWV, over de diversiteit van doelgroepen. Hoe kom je in contact met je doelgroep die moeilijk bereikbaar is?

Meer over

  • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Promo: inclusieve dienst­verlening bij de over­heid

In het najaar te beluisteren: de podcast 'Inclusieve dienstverlening bij de overheid', een podcastserie van Gebruiker Centraal. Een podcast over hoe de overheid de gebruiker centraal kan zetten in haar dienstverlening. Dat doen we aan de hand van verschillende thema's. Hoe kan iedereen meekomen?

Kun je onderzoeken in hoeverre gemeentelijke dienstverlening inclusief is? Wolfgang Ebbers (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Lidwien van de Wijngaert (Radboud Universiteit Nijmegen) bijten zich vast in dit complexe vraagstuk. Samen met onder meer gemeenten brengen ze in kaart wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van inclusieve dienstverlening. Hoe breng je inclusiviteit vanuit het gebruikerspersctief bijvoorbeeld in kaart en hoe doe je dat op een inclusieve manier? Hoe bereik je moeilijk bereikbare groepen? In de podcasts gaan Wolfgang en Lidwien elke week met een andere gast in gesprek.