In gesprek met Suzanne Bakker, adviseur raads­communi­catie bij de gemeen­te Hollands Kroon

“Waarom moeten we allemaal zo super interessant gaan doen als overheid zijnde? Waarom niet in gewone mensentaal gaan communiceren?” Dat vroeg Suzanne Bakker zich al vaker af. En die vragen bleef ze stellen toen ze – een NTI-thuisstudie Marketing en Communicatie later – adviseur raadscommunicatie werd.” Een gesprek over begrijpelijke taal, het belang van de boodschap en de mens achter het gemeenteraadslid.

Suzanne Bakker, raadscommunicatieadviseur van de gemeente Hollands Kroon

Als kapster had Suzanne altijd al iets met taal. Met eenvoudige taal. Anders zou ze nooit zo fijn kunnen praten met haar klanten. “Heel dure ambtelijke taal, daar had en heb ik niets mee.” Omdat communicatie haar bleef trekken en ze iets anders wilde gaan doen, startte ze in 2017 met de opleiding Marketing en Communicatie. “Ik heb verschillende stages gelopen. Als laatste bij de gemeente Hollands Kroon. Toen ik bijna klaar was met de stage, kwam de rol van raadscommunicatieadviseur vrij.” Ze solliciteerde en werd aangenomen.

Wat leeft er bij inwoners?

In september 2019 is ze gestart. “Een van de eerste dingen waar ik vol mee aan de slag ben gegaan, waren de website en de social media. Op zich wist ik wel wat van de wereld. Maar wat de gemeente, democratie en politiek inhielden, daar wist ik niet zo heel veel van. En als ik het al niet weet, dan weten de meeste anderen het ook niet.” Ze heeft de website van de gemeenteraad Hollands Kroon opgebouwd. Termen die niet duidelijk zijn, zoals het presidium en de toetsingskamer, wilde ze uitleggen op de site. En dat allemaal op taalniveau B1.

Essentieel voor boodschap?

In het begin was er veel weerstand over B1 vanuit collega’s en raadsleden. “Bij B1 versimpel je zodat je de essentie van het verhaal kwijtraakt, kreeg ik te horen. Die kans is inderdaad aanwezig, maar ik waak daar wel voor. Soms wordt bij B1 wel eens wat weggelaten. Daarbij kun je je afvragen of dat gedeelte essentieel is voor de boodschap óf voor jou. Ik ben van mening dat we vanuit de overheid te veel denken vanuit de zender en te weinig vanuit de ontvanger. Al is het wel 10 keer beter dan 5 jaar terug. Op het gebied van begrijpelijke taal is Hollands Kroon volgens mij wel een koploper. We doen er veel aan om de boodschap begrijpelijker te maken. Zo kunnen collega’s B1-trainingen volgen en worden de teksten nagelopen op begrijpelijke taal.”

De mens achter de lokale politicus

De gemeentelijke politiek toegankelijker maken, houdt volgens Suzanne niet op bij de taal. Het is ook belangrijk dat duidelijk is wie de mens achter de politicus is. Daarom heeft Suzanne de raadsleden op laagdrempelige manier geportretteerd. “Ze zijn gefotografeerd in normale kleren, terwijl ze koffie drinken of met hun telefoon bezig zijn.” Deze foto’s komen dan weer bij de columns die de raadsleden schrijven. Een quote uit de column plus de foto verschijnt op de sociale media van de gemeenteraad. Hierop verschijnt ook regelmatig een artikel van de website. Met uitleg over moeilijke begrippen zoals de agenda van de raadsvergaderingen, aankondigingen van het raadscafé, weetjes en vragen. Zoals ‘Wat is de gemiddelde leeftijd van de raadsleden?’.

Video’s met uitleg

Voor de social media is Suzanne ook aan de slag met video’s. Ze is bezig met een filmpje over de raadsbesluiten. Een raadsbesluit wordt in 2 video’s uitgelegd: “Het eerste filmpje gaat over de weg van een raadsbesluit. Hoe dat werkt, van idee naar raadsbesluit. Het tweede filmpje gaat over wat voor invloed je als inwoner hebt op dit raadsbesluit.” En uiteraard is de uitleg in beide video’s in begrijpelijke taal. “Daar zijn we heel scherp op.”

Veel activiteiten om afstand te verkleinen

Om de afstand tussen de gemeenteraadsleden en de inwoners te verkleinen, heeft Suzanne nog meer bedacht. Bijvoorbeeld rond de gemeenteraadsverkiezingen een stemwijzer met bijbehorende krant in B1. En een maandelijks raadscafé, waarbij inwoners hun verhaal kunnen vertellen aan kleine groepjes gemeenteraadsleden op een locatie in de gemeente. Bijvoorbeeld een café, dorpshuis of sportkantine.

En wat te denken van 11 digitale schermen met begrijpelijke informatie die overal in de gemeente hangen. En een ideeënmarkt, waar inwoners hun goede ideeën voor de gemeente kunnen pitchen.

Suzanne Bakker, raadscommunicatieadviseur van de gemeente Hollands Kroon

Nieuwe fase

Voor Suzanne breekt er nu een nieuwe fase aan. “Alle belangrijke dingen die ik heb lopen, staan als een huis. Ik ben nu zelf wel een beetje op het punt dat ik soms denk: en nu?” 1 ding weet ze wel. Ze wil niet weg bij de gemeente. “Het is zo fijn werken hier. En ik woon er zelf.” Ze wil wel graag als interimmer andere gemeentes helpen.

Nodig en waardevol

Ze verbaast zich erover dat nog weinig gemeentes het zo doen als Hollands Kroon. Er is een clubje opgericht met raadscommunicatiemensen. Maar het is maar een klein clubje. Sommige gemeentes hebben niet eens eigen een website over de gemeenteraad. Laat staan dat ze iets doen aan raadscommunicatie. Als ze het wel doen, doen ze het er een beetje bij. “Dat is zonde. Raadscommunicatie is een vak apart. Het is de vertaling van de lokale politiek naar de inwoners. Je zorgt hiermee dat de inwoners beter de weg weten naar de gemeenteraad en daardoor komt de gemeenteraad dichter bij de inwoners. Bovendien laat je de inwoners weten wie aan het roer staat en wat hen drijft. Daarmee verminder je de onvrede van de inwoners. Om deze redenen verdient het echt een eigen persoon met budget.” Suzanne kan haar functie iedere gemeente aanraden. “Ik vind het hartstikke mooi. Het is een van de leukste beroepen die ik zou kunnen bedenken.”

Hoort bij het thema