Kies de juiste toon

Kies een toon die past bij de situatie. Bedenk hoe je zelf op de boodschap zou reageren als je in dezelfde situatie zat. Plaats je niet boven de lezer. Gebruik geen afstandelijke of dreigende taal. Gebruik ook geen ambtelijke, juridische of technische vaktaal. Neem dus geen wetsartikelen of officiële regels over in je tekst. Geef hooguit verwijzingen. Doe dat na je kernboodschap, als toevoeging, of in een bijlage.

Spreek de lezer niet aan met zijn voornaam en gebruik geen je/jou-vorm als de lezer een zekere afstand verwacht. Wees consequent in je keuzes zodat de hele boodschap dezelfde toon heeft.

Liever niet

  • De incidentiecijfers voor influenza fluctueren sterk op jaarbasis.

Maar wel

  • Het aantal mensen dat griep krijgt, kan van jaar tot jaar sterk verschillen.
De schrijfwijzer komt van Direct Duidelijk, wat per 1 januari samen verdergaat met Gebruiker Centraal. Naar Direct Duidelijk.